Wystawa Teresy Żebrowskiej.

wystawa teresyzebrowskiej1W Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu odbył się wernisaż wystawy autorstwa Teresy Żebrowskiej. Wydarzenie miało miejsce w ostatni piątek (26.10.12).

Teresa Żebrowska urodziła się w Przemyślu. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Sędziszowie Małopolskim, a następnie studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W 1985 roku obroniła dyplom w Pracowni Malarstwa pod kierunkiem prof. Ireny Popiołek-Rodzińskiej i prof. Stanisława Sobolewskiego, a w 1996 odbyła przewód artystyczny I stopnia (doktorat). Habilitację uzyskała w roku 2002 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Aktualnie jest profesorem nadzwyczajnym w krakowskich Katedrach Edukacji Artystycznej: Uniwersytetu Pedagogicznego i Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum".


Na wernisażu artystka nawiązywała do słów Stanisława Jerzego Leca, który twierdził, że „Piękne kłamstwo. Uwaga! To już twórczość". Nie każdy wytwór jest jednak kłamstwem czy sztuką. A ta ostatnia, według Teresy Żebrowskiej z łgarstwem nie ma nic wspólnego. „Kłamstwo nie jest prawdziwą sztuką"- powiedziała Teresa Żebrowska, wyrażając nadzieję, że jej prace uznane zostaną za coś więcej niż oszustwo i że odbiorcy jej dzieł nie poczują się okłamani.


Obrazy omawianej malarki przedstawiają, jej zdaniem, prawdę o przedmiotach, ludziach i pejzażu. Nie są one jednak ani realistyczne, ani abstrakcyjne. Mają po trochu z obu tych pojęć. Posiadają elementy narracyjne. Ukazują symbiozę pomiędzy malowanymi postaciami, a ich otoczeniem.


Zaprezentowane prace wchodzą w skład kilku cyklów:od noszącego nazwę „Jej portret" przez „Drogi" po „Labirynt". Jedne z nich wykonane zostały na płótnach, inne na papierze. Większość z nich artystka zrealizowała w specjalnie opracowanej przez siebie technice graficznej, potrzebnej do nadania odpowiedniej wymowy plastycznej.


Cykl „Znaki czasu" przywodzi na myśl stare zdjęcia. Postacie są tutaj sztywno ustawione i w większości przypadków utrzymują kontakt wzrokowy z odbiorcą. Czarno-białe twarze wkomponowane zostały w kolorową resztę. Prace te nawiązują do tematyki tożsamości rodziny. wystawa teresyzebrowskiej


Richard P. Boncza (autor słowa wstępnego do katalogu, który towarzyszył wystawie) twierdzi, że cykl Żebrowskiej „Drogi" jest zróżnicowany, ale przemawia wspólnym językiem. Obrazy te „(...) różnią się od nudy jaka wyziera z dzieł na rynku sztuki i różnią się między sobą kierunkiem ekspresji. Artystka stosuje dwuznaczność kompozycji, w której figuratywność sąsiaduje z elementami abstrakcji i tym podnosi temperament obrazu, czyni go ciekawszym, poruszającym zmysły postrzegania, a wyrazista paleta drażni percepcję barw".


Prace Artystki nakłaniają do refleksji i inspirują. Im dłużej się w nie wpatruje, tym więcej elementów się dostrzega.


Wystawa prezentowana była w Nowym Jorku w Andre Zarre Gallery. W olkuskim BWA można ją oglądać do ok. 12 listopada.


W związku z przejściem na nową platformę rozpoczęliśmy prace modernizacyjne serwisu. Dodawanie komentarzy zostało zablokowane na czas prac. Zaloguj się lub załóż nowe konto.