Świadkowie Jehowy zapraszają wszystkich na kongres pod hasłem „Nie poddawaj się!”

Już niedługo w Sosnowcu odbędzie się doroczny kongres Świadków Jehowy. Ma on charakter otwarty i wszyscy będą mile widziani. Myśl przewodnia całego programu brzmi: „Nie poddawaj się”.

Podczas kongresu rozważane będą biblijne przykłady wytrwałości mimo różnych przeciwności losu. Uwypuklone zostaną praktyczne korzyści takich przymiotów jak wiara, cnota, wiedza oraz panowanie nad sobą. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie przemówienie kluczowe, zatytułowane: ‚”Nigdy nie trać nadziei!”. Zostanie ono wygłoszone w niedzielę przed południem. Każdego popołudnia wyświetlany będzie trzyczęściowy film poświęcony losom rodziny, która uświadomiła sobie sens słów Jezusa: „Pamiętajcie o żonie Lota”.

Program trzydniowego kongresu w Sosnowcu rozpocznie się 28 lipca 2017r. o godzinie 9.20.

Dodatkowe materiały:
tematyka kongresu, program: https://www.jw.org/pl/%C5%9Bwiadkowie-jehowy/zgromadzenia/
filmowa zapowiedź: https://www.jw.org/pl/%C5%9Bwiadkowie-jehowy/zgromadzenia/film-kampaniakongresowa-2017/

kongres sj 2017