Opowieści spod sznura do prania - przepierka teatralna w wykonaniu Glutaminianu Sodu