"Śladami Niepodległości" - spacer historyczny śladami dawnych fotografii i miejsc związanych z odzyskaniem Niepodległości w Olkuszu