-0.2 C
Olkusz
poniedziałek, 6 grudnia, 2021
Zdrowie ZUS informuje

ZUS informuje

Zobacz jak pracuje ZUS w grudniu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie informuje, że dzień 8 grudnia 2012 r. (sobota) jest dniem pracującym dla wszystkich TJO ZUS. W tym dniu...

Zaktualizuj swoje dane w ZUS/NFZ – łatwiej zarejestrujesz się u lekarza

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej będzie potwierdzane elektronicznie – dzięki systemowi eWUŚ1. Bardzo ważne jest zatem, żeby w bazie...

ZUS informuje

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie informuje, że zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 2012 r.  kwota przychodu odpowiadająca: 70%...

Nowe zasady dokumentowania prawa do zasików

Od 9 maja 2012 r. zostały wprowadzone nowe zasady dokumentowania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dzięki wprowadzonym...

Zgłoś nianię do ubezpieczeń

Nianie opiekujące się dziećmi do lat 3 mogą spokojniej myśleć o swojej emeryturze. Od 1 października państwo opłaci składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunki,...

Termin na złożenie zgłoszenia ZUS ZSWA za rok 2010

Do końca marca 2011 roku płatnicy składek zobowiązani są przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym...

Więcej na świadczeniach przedemerytalnych

Od 1 marca weszły w życie przepisy ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Dzięki wprowadzonym zmianom osoby...

ZUS buduje nowy portal informacyjny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał z firmą Sygnity umowę na budowę nowego portalu informacyjnego. Dzięki niemu każdy klient będzie miał dostęp do świadczonych przez Zakład...

Składki na Fundusz Pracy do umorzenia

Każda kobieta, która prowadziła własną działalność gospodarczą lub choćby współpracowała przy jej prowadzeniu i jednocześnie przebywała na urlopie wychowawczym może starać się o umorzenie...

Zawieszenie prawa do emerytury dla osób kontynuujących zatrudnienie

Z dniem 1. stycznia 2011 r. weszły w życie przepisy dotyczące zawieszenia prawa do emerytury, przysługującej osobom, które nie rozwiązały stosunku pracy z pracodawcą,...

Zbliża się losowanie OFE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zbliża się kolejny termin losowania członków otwartych funduszy emerytalnych wśród osób, które podjęły pierwszą pracę, a nie wybrały jeszcze...

ZUS nie pracuje w Wigilię

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie informuje, że dzień 24 grudnia 2010 r. (piątek) jest dla Zakładu dniem wolnym od pracy. W tym dniu...

Ile może dorobić emeryt i rencista

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie informuje, że zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2010 r. kwoty przychodu odpowiadające:...

Zmiana podstawy wymiaru składek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie informuje, iż w związku ze zmianą wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w trzecim kwartale wyniosło 3 203,08 zł,...

Wypłata świadczeń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie tylko przyznaje świadczenia emerytalno - rentowe, ale także zajmuje się ich wypłatą na zasadach określonych w przepisach ustawy o emeryturach...

Mija termin dla przedsiębiorczych matek

Tylko do 1 września kobiety, które prowadząc własną działalność korzystały z zasiłku macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego, mogą składać w ZUS wnioski o umorzenie należności...

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Zdarzają się sytuacje, gdy osoba pobrała świadczenie, które zgodnie z obowiązującymi przepisami jej się nie należało. Trzeba  wiedzieć, że taka osoba jest zobowiązana do...

ZUS pomoże odtworzyć dane zniszczone w powodzi

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodzi naprzeciw potrzebom płatników, którym powódź zniszczyła dokumenty i dane potrzebne do rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Każdy poszkodowany...

Przekazy pomkną w plikach

Przekazy pomkną w plikach Niedługo przekaz pocztowy przestanie się kojarzyć w ZUS z papierowym blankietem. Do końca roku wszystkie oddziały będą przesyłać przekazy na...

Zmiana godzin przyjmowania klientów w Oddziale ZUS w Chrzanowie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie uprzejmie informuje, iż od dnia 1 lutego 2010 r. sale obsługi klientów w Oddziale oraz podległych Inspektoratach w:...

Powiadom ZUS o przychodach osiągnietych w 2009 roku

Emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, do końca lutego powinni powiadomić ZUS o osiągniętych przez siebie przychodach w 2009 r.Przychody rozlicza się...

Zmiany w formularzach ubezpieczeniowych

Ważna wiadomość dla przedsiębiorców. Od 1 stycznia obowiązują nowe wzory formularzy ubezpieczeniowych i nowa wersja programu PŁATNIK.Nowe wzory zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Pracy i...

Zmiany w ZUS IWA

Ważna informacja dla wszystkich przedsiębiorców. Od początku 2010 r. obowiązuje nowy wzór formularza ZUS IWA oraz nowe wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe. Zmiany wprowadza...

Nowy rok, nowe przepisy, nowy Fundusz

Od początku stycznia pracodawcy zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach lub w pracy o szczególnym charakterze zobowiązani będą do odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych...

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w komunikacie z dnia 10 listopada 2009 r., iż przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2009 r. wynosiło 3.113,86 zł. ...

Ważne dla płatników składek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż od stycznia 2010 roku zostaną wprowadzone istotne zmiany w zasadach wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych.Dokumenty za każdego ubezpieczonego będącego obywatelem Polski...

Legitymacje ubezpieczeniowe

Z końcem grudnia 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprzestanie wydawania i potwierdzania papierowych legitymacji ubezpieczeniowych. Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczeń z...

Dzień Seniora

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie uprzejmie informuje, iż 26 listopada br. organizuje akcję „Dzień Seniora w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych”. W tym dniu w...

Emerytura bez rozwiązywania stosunku pracy

Od 8 stycznia 2009 r. ubezpieczeni, którzy wystąpili lub wystąpią z wnioskiem o przyznanie emerytury, nie muszą zwalniać się z pracy, by otrzymać świadczenie...

Abolicja składkowa

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. O zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe (DzU nr 71, poz. 609) wprowadziła...

Poradnik pacjenta

Harmonogram dyżurów pracy aptek ogólnodostępnych na 2020 rok w OLKUSZU

1.02.2020 Sobota Skwer 6 2.02.2020 Niedziela K. K. Wielkiego 24 3.02.2020 Poniedziałek Rabsztyńska 2 4.02.2020 Wtorek Al. 1000-lecia 17 5.02.2020 Środa Buchowieckiego 15 A 6.02.2020 Czwartek Al. 1000-lecia 2B 7.02.2020 Piątek Legionów Polskich 14 8.02.2020 Sobota K. K. Wielkiego 14 9.02.2020 Niedziela K. K. Wielkiego 28 10.02.2020 Poniedziałek K. K. Wielkiego 60 11.02.2020 Wtorek K. K. Wielkiego 64...

Znajdź lekarza

ALERGOLOG Gąsior Grzegorz dr alergolog, pulmonolog. Przyjmuje: Centrum Medyczne "INTER MED" Olkusz, al. 1000-lecia 16. Wtorki od 15.00. Rejestracja tel. 32 479...