43 konarski

Artykuł sponsorowany
Stało się! Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wezwało Powiat Olkuski do opracowania i uchwalenia programu naprawczego na lata 2015-2017 w terminie 45 dni.

Swoją obecną kadencje Rada Powiatu zakończy więc przyjęciem programu naprawczego, którego konsekwencją będzie, między innymi, zakaz realizowania inwestycji i innych zadań finansowanych kredytem, pożyczką; brak możliwości pomocy finansowej innym samorządom. Przez trzy lata, kiedy inne powiaty będą korzystać z funduszy unijnych, nasz powiat zatrzyma się w rozwoju: tak w poprawie infrastruktury ( np. remontach dróg), inwestycjach jak i działaniach prospołecznych. W opublikowanym na łamach „Przeglądu Olkuskiego” (nr 977) tekście zatytułowanym „Będzie program naprawczy dla Powiatu!” autorzy: starosta i wicestarosta przedstawiają jako duży sukces to, co w rzeczywistości jest katastrofą.

Jedno jest pewne. Stwierdzam z całą stanowczością: Powiat Olkuski nie jest bankrutem i może spłacać swoje zadłużenie! Wszystkie samorządy w Polsce są zadłużone i radzą sobie z tym problemem bez programów naprawczych RIO racjonalizując wydatki, zmieniając ich strukturę i wprowadzając programy oszczędnościowe. Nasz powiat też mógł uniknąć programu naprawczego. Wystarczyło tylko chcieć! Niestety stało się inaczej. Na niespełna miesiąc przed wyborami okazało się ostatecznie, że nie działania służące racjonalizowaniu finansów powiatu, a wprowadzenie przez RIO programu naprawczego było od początku głównym kierunkiem działania obecnego Zarządu.

Zamiast podejmować zdecydowane kroki, by zapobiec katastrofie , a był ku temu czas i możliwości, podejmowano świadomie uchwały z rażącym naruszeniem prawa. Stwierdzenie w opublikowanym tekście , że od roku 2010 było wiadomo że „nadszedł czas oszczędzania i kumulowania pieniędzy na spłatę zaciągniętych kredytów” i brak wymiernych działań w tym kierunku jest jedynie potwierdzeniem bezradności i nieudolności w zarządzaniu powiatem. Zamiast kreować się przez ostatni rok na jedynych zbawców powiatu ratujących go przed bankructwem wystarczyło nic nie robić i skutek byłby ten sam. Tylko jak wytłumaczyć wyborcom po co przejmowało się władze, jak pochwalić się sukcesami, których nie ma? Jeżeli popełniło się grzech zaniechania i zaniedbania to wówczas pomniejszanie osiągnięć poprzedników staje się główną strategią. Własne osiągnięcia trudno przecież wskazać. Ogłasza się zatem: to nie my zaciągaliśmy kredyty , mówi się o nietrafionych inwestycjach , przypomina się przekształcenie szpitala i równocześnie dochody z jego dzierżawy zgarnia się do budżetu. Wskazuje się, że wszystkiemu winni są poprzednicy.

Winni, ale czego?

Tego, że w latach 2002-2010 wydatki inwestycyjne wyniosły blisko 60,5 mln zł i był to okres największego rozwoju Powiatu Olkuskiego, że skorzystano z współfinansowania rozwoju ze środków zewnętrznych pozyskując około 41,0 mln zł . Kredyty zaciągano na współfinansowanie wkładu własnego na remontowane drogi, inwestycje i modernizacje. Chciałbym wiedzieć, które to wydatki były nietrafione, jakich dróg i ulic nie należało remontować? Czy nie inwestować w budynki administracji publicznej, szpital, szkoły, itd.? Czy mieszkańcy powiatu rozgrzeszyliby nas z bezczynności w czasie, kiedy w całej Polsce korzystano z funduszy unijnych? Powiat w tym okresie był w czołówce samorządów małopolskich w wykorzystywaniu środków zewnętrznych. Uzyskanie pieniędzy nie było łatwe i wymagało wielu zabiegów. Wykorzystuję teraz okazję by złożyć podziękowania tym wszystkim, którzy się do tego przyczynili: radnym powiatowym ,wojewódzkim , posłom na sejm, samorządom gminnym, pracownikom starostwa i jednostek powiatowych.

Zadłużenie powiatu na koniec 2010 roku wynosiło prawie 35,5 mln zł. W upływającej obecnie kadencji Rada Powiatu miała uporządkować finanse, wprowadzić programy oszczędnościowe tak, by przygotować powiat do pozyskiwania nowych środków w unijnej perspektywie finansowej po roku 2014. Zapewnić dalszy rozwój. Ten cel można było zrealizować i uniknąć drakońskich rygorów programu naprawczego. Brakło jednak pomysłu, odwagi i determinacji. Zamiast podjąć skuteczne działania poszło się na łatwiznę i zdano się na RIO oraz program naprawczy autorstwa firmy zewnętrznej. Nie można komentować tego inaczej jak klęska i wstyd dla naszego powiatu, jedynego w Małopolsce objętego programem naprawczym. Nie pozwólmy, aby grabarze rozwojowych szans powiatu wmówili nam że jest to sukces.

Publikacja Starosty Barbary Rzońcy i Wicestarosty Pawła Piasnego („Będzie program naprawczy dla Powiatu!” – PO nr 977), zarejestrowanych kandydatów w wyborach samorządowych, nie jest oświadczeniem Rady lub Zarządu Powiatu, nie jest też ogłoszeniem ani informacją starostwa. Opublikowany tekst, z uwagi na zawarte w nim treści, należy traktować jako element agresywnej kampanii wyborczej. Nie powinien więc być oznaczony barwami i herbem Powiatu Olkuskiego. Te znaki są chronione i mogą być używane w ściśle określonych warunkach. Natomiast opublikowanie powyższego tekstu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego nosi znamiona nadużycia. 

Materiał finansowany przez KKW Wspólnota Samorządowa Przymierze 

{jcomments off}

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
avatar
500
  Subskrybuj  
Powiadom o