feliksik-andrzej-500x500

Artykuł sponsorowany
Zgodnie z zapowiedzią, w tym numerze odpowiedź na jedno z zadanych mi przez Wyborców pytań, a mianowicie: „Jakie będą moje pierwsze decyzje jako burmistrza?” oraz kilka propozycji w zakresie polityki gospodarczej miasta.

Moje pierwsze decyzje jako burmistrza

Pierwsze decyzje będą miały oczywiście charakter organizacyjny, z mojego wieloletniego doświadczenia w pracy administracyjnej wynika, że inaczej się nie da. Struktura zarządzania, obieg informacji itd. muszą być dostosowane do potrzeb instytucji, jej klientów i cech charakteru „szefa”, w innym przypadku dochodzi do niepotrzebnych konfliktów, blokad, a nawet całkowitego paraliżu danej instytucji.
Natomiast pierwszą decyzją merytoryczną będzie włączenie wszystkich odpowiednich wydziałów UMiG w proces projektowania i przygotowywania wniosków do województwa małopolskiego, ministerstw, Unii Europejskiej i gdzie się tylko da, o zagospodarowanie terenu dworca PKP, dawnego dworca PKS i terenów przyległych.

Olkusz stoi przed niebywałą szansą. Na fali obecnego zainteresowania i sympatii do Ukrainy możemy bardzo wiele zyskać, mamy bowiem doskonały atut. U nas, w Olkuszu, jest ostatni przystanek pasażerski, z peronem i dworcem, na tzw. linii szerokotorowej. Jeszcze około 20 lat temu jeździły z Olkusza i do Olkusza pociągi z Kijowa i Moskwy!

Ukraina – już teraz stowarzyszona z Unią Europejską – prędzej czy później wejdzie do Unii oraz do strefy Schengen. I wtedy na “Zachód” ruszą tysiące Ukraińców w poszukiwaniu pracy, a także w celach turystycznych. Tak jak Polacy przed 25 czy 10 laty. Do pociągu będą mogli wsiadać w Donbasie, w Kijowie, we Lwowie, a wysiadać w Olkuszu(!) i stąd ruszać dalej!

Trzeba się porozumieć z PKP w kwestii odremontowania obydwu dworców: i tego zabytkowego z 1885 roku i tego przy „szerokim torze” oraz zagospodarować teren po dworcu PKS na rodzaj olbrzymiej poczekalni i punktu przesiadkowego, z tanią gastronomią, tanimi miejscami noclegowymi, sanitariatami.

Mamy, jako olkuszanie, sukcesy w wykorzystaniu środków zewnętrznych na projekty związane chociażby z zabytkami (Rynek, zamek Rabsztyn), czy z rekreacją (skatepark).

Pokażmy, że potrafimy zrobić coś dla swojej przyszłości, ale z wizją Olkusza na mapie nowej, wielkiej Europy nie jako zapyziałej prowincji, tylko nowoczesnego, na miarę środków i możliwości, ośrodka miejskiego.

Przecież na końcu tych „szerokich torów” nie jest tylko Ukraina, ale też i Rosja, Kazachstan, Uzbekistan czy Chiny. Otwarcie się na świat i kontakty z innymi miastami, krajami to rzecz najzupełniej normalna w XXI wieku.
Być może ta wizja wydaje się zbyt odległa, a nawet abstrakcyjna. Jednak o tym jak będzie wyglądać przyszłość Olkusza za 5, 10, czy 15 lat należy myśleć już dziś.

Tak postrzegam rolę burmistrza, jako osoby posiadającej wizję rozwoju miasta nie tylko w aspekcie jednej kadencji.

Moje propozycje w zakresie bieżącej polityki gospodarczej

Partnerstwo publiczno – prywatne jako forma współpracy z lokalnymi firmami. Inwestycje miejskie powinny być realizowane w dużej mierze przy udziale olkuskich firm – to one tworzą miejsca pracy. Dlatego jestem za partnerstwem publiczno – prywatnym w zakresie realizacji gminnych inwestycji.
• Korzyści z utworzenia Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej powinny czerpać wszystkie olkuskie firmy, dlatego członkami Strefy automatycznie powinny stać się wszystkie działające na terenie Olkusza podmioty gospodarcze.
• Rozważam możliwość całkowitego wycofania się ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy. W zamian proponuję wprowadzenie tzw. leasingu zwrotnego nieruchomości. Dzięki tej formule, nie tylko będzie można pozyskać kapitał na bieżące zadania inwestycyjne, lecz także zachować w rękach majątek miasta.
• Zdecydowane działania związane z przygotowaniem i promocją terenów przeznaczonych pod działalność inwestycyjną.
• Konieczne jest opracowanie kompleksowej, rzetelnej i zrozumiałej oferty inwestycyjnej, i co ważne, dotarcie z tą ofertą do potencjalnych inwestorów, chociażby za pośrednictwem firm, które zawodowo zajmują się kojarzeniem partnerów gospodarczych, czy poprzez udział w targach inwestycyjnych. Warto pomyśleć o wirtualnej prezentacji oferty w 3D wraz z aplikacją e-miasta dotyczącą terenu inwestycyjnego i otoczenia. Oczywiście strona www poświęcona ofercie inwestycyjnej naszego miasta to podstawa!
• Tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości.
• Z myślą o przedsiębiorcach trzeba stworzyć system ulg podatkowych oraz system warunków do inwestowania.
• Rozwinąć bezpłatne usługi doradczo – szkoleniowe m. in. w ramach INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla olkuskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy stawiają pierwsze kroki w zakresie działalności gospodarczej, a także dla osób bezrobotnych zainteresowanych jej rozpoczęciem m. in. poprzez pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowania.
• Zamierzam wspierać tworzenie i rozwój spółdzielni socjalnych, a także promować firmy dające możliwość odbycia praktyk zawodowych, czy staży.
• Konieczne jest także utworzenie w ramach UMiG profesjonalnej komórki organizacyjnej zajmującej się zarządzaniem długiem.

Najważniejsze inwestycje, na które czeka Olkusz to

• Remont dawnego Starostwa na olkuskim Rynku.
• Remont dworca PKP oraz dworca PKS będących wizytówką Miasta.
• Remont miejskiego dworca autobusowego przy Supersamie.
• Stworzenie trasy multimedialnej w podziemiach dawnego Ratusza oraz udostępnienie pozostałych podziemi olkuskiego Rynku.
• PARK WODNY – kompleks basenowy czynny przez CAŁY ROK.
• Nowoczesny stadion na miarę XXI wieku.
• Remont kładki dla pieszych nad torami przy ul. Kolejowej, łączącej Osiedle Młodych i Pakuskę
z Centrum Miasta.
• Remont dróg i budowa chodników w olkuskich sołectwach i osiedlach.
• Termomodernizacja obiektów oświatowych. Boisko wielofunkcyjne przy każdej olkuskiej szkole.
• Wymiana oświetlenia ulicznego z tradycyjnego na oświetlenie ledowe, które jest nie tylko tańsze, ale i bardziej wydajne.
• Przeznaczyć pod rekreację i wypoczynek Dolinę rzeki Baby na odcinku Kolejowa – Żuradzka, Dolinkę Witeradówki na terenie Osiedla Pakuska, teren wokół Kopca Kościuszki czy niewykorzystane tereny przy Ośrodku na Czarnej Górze.
• Tworzenie nowych, bezpłatnych miejsc parkingowych.

To czy mój program będzie mieć szansę realizacji zależy wyłącznie od Państwa. Dlatego liczę na Państwa poparcie.

Z poważaniem

Andrzej Feliksik
Kandydat na Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Materiał finansowany przez KWW Wspólnota Samorządowa Przymierze

{jcomments off}

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
avatar
500
  Subskrybuj  
Powiadom o