Norbert Tomasz Bień

Artykuł sponsorowany
Szanowni Mieszkańcy Gminy Klucze!
Pragnę Państwu serdecznie podziękować za udział w wyborach samorządowych.

Państwa obecność przy urnach była wyrazem szczególnego zainteresowania, troski o dalsze losy naszej Gminy i regionu. Jestem zaszczycony i bardzo Państwu dziękuję za ogrom zaufania jakim mnie obdarzyliście wybierając swojego kandydata na Wójta. To dla mnie naprawdę wielkie wyróżnienie, które jeszcze bardziej mobilizuje mnie do dalszej pracy na  rzecz naszych małych ojczyzn i utwierdza mnie w przekonaniu, że podążam słuszną drogą.

Przypomnę że kandyduję na Wójta Gminy Klucze jako samorządowiec  z wieloletnim doświadczeniem Od wielu lat reprezentuję mieszkańców Gminy Klucze w Radzie Powiatu olkuskiego. Od dawna angażuję się w działania na rzecz lokalnych środowisk naszej Gminy, znam ich możliwości, problemy, wyzwania, ale przede wszystkim szanse rozwojowe i potrzeby mieszkańców.

Jestem szczerze wzruszony, że moje dotychczasowe działania są przez Państwa dostrzegane i doceniane.
Nadchodząca kadencja będzie okresem, na który przypadnie największa pula środków z funduszy europejskich nowej perspektywy finansowej. Racjonalne i skuteczne korzystanie z tej pomocy  będzie odgrywać kluczową rolę w wykorzystaniu szans rozwojowych naszej Gminy.  

Zadania, które chcę zrealizować to między innymi:

  • Budowa hali sportowej przy Szkole w Kluczach i sali gimnastycznej w Kwaśniowie. Poszerzenie oferty edukacyjnej, tak by każdy młody mieszkaniec Gminy odnalazł w niej coś zgodnego ze swoimi predyspozycjami i pasjami. W tworzeniu tej oferty bardzo liczę na wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania
  • Doradztwo zawodowe na poziomie gimnazjum, aby minimalizować efekt niedostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.
  • Wypracowanie rozwiązań mających na celu poprawę warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Ośrodkach Zdrowia w Kluczach i Bydlinie.
  • Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu dofinansowań na zadania proekologiczne takie jak budowa przydomowych oczyszczalni i korzystanie z alternatywnych źródeł energii.

W zakresie rozwoju infrastruktury oraz tworzenia miejsc pracy mam zamiar skupić się na:

  • Planowaniu przestrzennym stwarzającym nowe tereny pod inwestycje dla budownictwa mieszkalnego i letniskowego, co przyczyni się do napływu nowych mieszkańców i inwestorów do gminy. Kontynuowaniu projektu związanego z turystycznym wykorzystaniem „Pustyni Błędowskiej”, który ma służyć ochronie przyrody oraz tworzeniu nowych miejsc pracy.
  • Wykorzystanie terenów przy rzekach Biała Przemsza w Kobylicy i Soczenica w Bydlinie na stworzenie miejsc rekreacyjnych.
  • Wspieraniu firm, które nierzadko są wzorem do naśladowania dla reszty województwa i kraju, a do których zalicza się m.in. podmioty ekonomii społecznej.

We współpracy z samorządem powiatowym podejmę próbę rozwiązania najistotniejszych problemów mieszkańców Naszej Gminy, do których należy zaliczyć miedzy innymi:

  • Przebudowę – modernizację dróg powiatowych Bydlin – Cieślin – Kwaśniów; Kwaśniów – Ryczówek – Rodaki (wniosek aplikacyjny o środki w ramach MRPO został złożony przez zarząd powiatu),
  • Poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez współfinansowanie budowy chodników i bezpiecznych skrzyżowań przy drogach powiatowych.

Uważam, że jak nikt inny poradzę sobie z tymi zadaniami, gdyż w dotychczasowej pracy wielokrotnie pozyskiwałem środki unijne w ramach „Bractwa Szkolnego”. Były to projekty w ramach SAPARD, POKL i PROW. Moje dotychczasowe doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych będzie bezcenne w pracy na rzecz samorządu, a zdobytą wiedzę chętnie poszerzę o nowy wymiar projektów o charakterze gminnym.

Jak wyżej wspomniałem ważnym elementem mojej kadencji będą działania na rzecz rozwoju gospodarczego, gdyż jako Wójt mam zamiar podejmować działania zachęcające przedsiębiorców do inwestowania na terenie Gminy. W biznesie liczy się szybkość działania, dlatego należy mu zapewnić sprawne i kompetentne wsparcie administracyjne, które jednocześnie „nie będzie mu przeszkadzać” w prowadzeniu działalności. W potrzebnych regionowi działaniach promocyjnych będę prezentował Gminę jako miejsce z zapleczem kapitału ludzkiego, infrastruktury i terenu inwestycyjnego. Znam potrzeby, oczekiwania mieszkańców każdej z miejscowości Gminy Klucze i nie zabraknie mi determinacji, aby z nową Radą Gminy je realizować, pomimo trudnej sytuacji finansowej Gminy. Pragnę zapewnić Państwa, że w moich działaniach zamierzam kierować się nie tylko dobrem Naszej Gminy jako szeroko pojętej instytucji, ale przede wszystkim dobrem Jej Mieszkańców. Każdy obywatel tej małej ojczyzny musi czuć się w niej podmiotowo. Ponadto chciałbym , aby moja służba Państwu zaowocowała przekonaniem, że Gmina Klucze to takie miejsce, w którym chce się i warto mieszkać, żyć.

Serdecznie dziękuję i zapraszam Państwa do udziału w II turze wyborów samorządowych na wójta Gminy Klucze, która odbędzie się 30 listopada 2014 r. Tu każdy głos jest ważny.

Nie ukrywam, że liczę na Państwa poparcie.

Norbert Bień
Kandydat na Wójta Gminy Klucze

Gmina Klucze lubię to!
www.samorzadodnowa.pl

Materiał finansowany przez KWW Samorząd OdNowa

{jcomments off}

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o