feliksik-andrzej-500x500

Artykuł sponsorowany
Olkusz ze względu na swe położenie, zabytki oraz atrakcje turystyczne ma realną szansę stać się centrum turystyczno-kulturalnym na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Bliskość Ojcowskiego Parku Narodowego, Pustyni Błędowskiej, lokalizacja na Szlaku Orlich Gniazd, a także świetne położenie na pograniczu Śląska i Małopolski – to dla Olkusza duża szansa, do tej pory niestety niewykorzystana.

Dlatego warto tę szansę wykorzystać, tym bardziej że rewitalizacja Starówki, a zwłaszcza odkrycie reliktów ratusza daje miastu nowe możliwości. Podziemna trasa multimedialna w obrębie ratusza może stać się magnesem przyciągającym rzesze turystów, a sam ratusz nowym symbolem Srebrnego Grodu.

Należy skoordynować wszelkie działania, dzięki którym turyści przejeżdżający przez Olkusz, zechcą choć na chwilę zatrzymać się w naszym mieście, i co ważne niekoniecznie… na frytkach w McDonaldzie. Atrakcji w gminie nie brakuje, trzeba je tylko dobrze i skutecznie wypromować. Dochody z turystyki mogą stanowić uzupełnienie olkuskiego budżetu, a sama turystyka może stać się motorem wielu pozytywnych zmian również w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy. Dlatego konieczne jest:

 

 • Utworzenie multimedialnej trasy w podziemiach dawnego ratusza.

 • Podjęcie starań w celu udostępnienia pozostałych podziemi olkuskiego rynku chociażby w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

 • Kontynuowanie prac remontowych na rabsztyńskim wzgórzu oraz skuteczniejsza promocja Rabsztyna między innymi poprzez organizację imprez kulturalnych i turystycznych.

 • Przeprowadzenie gruntownego remontu budynku dawnego Starostwa oraz wykorzystanie części jego pomieszczeń na stworzenie Muzeum Olkuskiego Górnictwa, instytucji która będzie przypominać o górniczych tradycjach naszego miasta

 • Dalsze pozyskiwanie środków na rozbudowę infrastruktury turystycznej na obszarze miasta i gminy.

 • Ponowne wstąpienie do Związku Gmin Jurajskich – organizacji skupiającej i promującej działania gmin jurajskich.

 • Odnowienie oznakowania oraz infrastruktury turystycznej na szlakach i ścieżkach przebiegających przez Gminę Olkusz.

 • Wytyczenie nowych atrakcyjnych ścieżek turystycznych i dydaktycznych m.in.: w oparciu o zlepieniec parczewski czy unikatowe murawy galmanowe.

 • Wykorzystanie pozostałości poprzemysłowych Starego Olkusza, w tym sztolnie, płuczki, warpie.

 • Stworzenie nowoczesnego i interaktywnego portalu internetowego promującego olkuskie atrakcje i walory turystyczne.

 • Prowadzenie bardziej skutecznej oraz kreatywnej promocji Olkusza (targi turystyczne, spoty reklamowe, nowe wydarzenia turystyczne).

 • Remont olkuskiego Dworca PKP będącego wizytówką miasta, ale także obiektem o wartości zabytkowej.

 • Ochrona i renowacja olkuskich zabytków oraz miejsc pamięci m.in. renowacja na- grobków na Starym Cmentarzu czy olkuskich kirkutach.

Wizytówką każdego miasta jest… RYNEK, dlatego niezbędne jest:

 

 • Podjęcie działań mających na celu pozyskanie środków na remont dawnego Starostwa.

 • Uporządkowanie oraz poprawa estetyki olkuskiej Starówki (systematyczne odnawianie fasad olkuskich kamienic w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, ujednolicenie szyldów reklamowych w obrębie starego miasta itp.)

 • Wprowadzenie większej ilości zieleni na płytę olkuskiego rynku, nawet jeśli ma to być tylko zieleń „donicowa”.

 • Ożywienie rynku poprzez organizację licznych imprez kulturalnych (koncerty, uliczne teatry, happeningi, plenerowe seanse filmowe, tematyczne jarmarki itd.).

 • Ożywienie Rynku w okresie zimowym poprzez utworzenie na płycie Rynku sztucznego lodowiska.

Aby nasze miasto stało się ważnym punktem na turystycznej mapie naszego kraju, musi być miastem atrakcyjnym przede wszystkim dla swoich mieszkańców. W przyszłym numerze przedstawię Państwu kilka propozycji w temacie „Olkusz – miastem przyjaznym dla swoich mieszkańców”. Jeżeli mielibyście Państwo do mnie jakieś pytania proszę o kontakt www.przymierze.info.pl

 

Z turystycznym pozdrowieniem

Andrzej Feliksik – miłośnik Ziemi Olkuskiej, pasjonat sportu i turystyki. Prezes Klubu Przewodników PTTK Ilkussia oraz Stowarzyszenia Olkuska Grupa Turystyczna „Amonit”, instruktor przewodnictwa oraz krajoznawstwa. Przewodnik po Jurze Krakowsko – Czę stochowskiej, Ojcowskim Parku Narodowym, Górach Świętokrzyskich, Beskidach, Sandomierzu oraz Wyżynie Śląskiej. Ukończył także kurs przewodnika miejskiego po Krakowie oraz studia podyplomowe na UJ na kierunku Dziedzictwo Kulturowe Krakowa. Pasjonat paleontologii i geologii.

 

Andrzej Feliksik
Kandydat na Burmistrza miasta i gminy Olkusz

Materiał finansowany przez KWW Wspólnota Samorządowa Przymierze

{jcomments off}

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
avatar
500
  Subskrybuj  
Powiadom o