19.7 C
Olkusz
sobota, 15 czerwca, 2024

Kontakt

"Przegląd Olkuski"
- bezpłatny tygodnik informacyjno-reklamowy powiatu olkuskiego

Redaktor naczelny:
Mateusz Pabian

Wydawca:
"Wydawnictwo NEON sp. z o.o.

Skład:
"Wydawnictwo NEON sp. z o.o.

Druk:
"Polskapresse" Sp. z o.o.

Nakład:
20 400 egzemplarzy

W przypadku publikacji materiałów niezamówionych oraz listów do redakcji zastrzega się prawo do adjustacji i opatrzenia nadesłanych materiałów tytułem.
Nie publikujemy listów niepodpisanych nazwiskiem i adresem - można zastrzec nazwisko i adres do wiadomości redakcji.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Poglądy redakcji wyrażają jedynie teksty podpisane "Redakcja".
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ.

Sekretariat

32-300 Olkusz, ul. Bylicy 1/301

Tel. 504 178 786 (od pon. do pt. w godz. 8:00-16:00)

e-mail: biuro@przeglad.olkuski.pl

Interwencje:

Tel. 661 899 699 (od pon. do pt. po godz. 16.00 oraz weekendy)
Tel. 504 178 786 (od pon. do pt. w godz. 8:00-16:00)

e-mail:redakcja@przeglad.olkuski.pl

Redaktorzy:

Wiola Woźniczko, kom. 515 266 762, e-mail: wiola.wozniczko@przeglad.olkuski.pl
Ewa Barczyk, e-mail: ewa.barczyk@przeglad.olkuski.pl

Dyżury redakcji:

Tel. 504 178 786 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00.

Dział reklamy

Anna Karolczyk:
tel. 515 266 722
e-mail: marketing@przeglad.olkuski.pl

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo NEON sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Żuradzka 15
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@neon.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu