15 progów. Czy komuś zabrakło wyobraźni?

Gruntownie wyremontowana ul. 1 Maja w Bukownie „wzbogaciła” się o 15 progów zwalniających. Na reakcję kierowców niezadowolonych z takiego rozwiązania nie trzeba było długo czekać. Interweniujący w naszej redakcji byli ciekawi, czyja to inwencja twórcza znalazła zastosowanie podczas modernizacji jednej z głównych ulic miasta.

"Zamek Rabsztyn" wyróżniony

Olkuskie Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” otrzymało specjalne wyróżnienie za organizację Europejskich Dni Dziedzictwa. Tegorocznym tematem przewodnim EDD był „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”.

Do piątku przejazd kolejowy zamknięty!

Od środy 22 do piątku 24 listopada, z racji remontu torowiska, przejazd kolejowy na ul. Żuradzkiej zostanie zamknięty. Kierowcy będą zmuszeni korzystać z objazdów.

„Emalia to tylko szkło”

„Emalia to tylko szkło” - performans site-specific zrealizowany jako praca dla miejsca dedykowana przestrzeni Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych. To działanie o charakterze dokumentalno-interwencyjnym, oparte o wspomnienia dawnych pracowników fabryki, mieszkańców Starego i Nowego Placu Fabrycznego (stanowiących swoiste miasto w mieście - przestrzeń mieszkalną dedykowaną pracownikom) oraz absolwentów nieistniejącego już Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.