Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych przez Wydawnictwo NEON sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Żuradzka 15 w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:

Usługodawca:

1.  Portal przeglad.olkuski.pl jest udostępniany przez Wydawnictwo NEON sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Żuradzka 15, NIP:637-144-43-32.

Kontakt:

tel.: 504 178 786

e-mail: biuro@przeglad.olkuski.pl

ul. Żuradzka 15, 32-300 Olkusz

Usługi jakie świadczymy

1. Portal obejmuje:

– serwis internetowy, w ramach którego dostarczane są treści informacyjne w formie materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce

oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług osób trzecich

– prowadzenie konta do dodawania komentarzy w serwisie,

2.Zasady korzystania z Portalu są dostępne dla wszystkich użytkowników Portalu pod adresem internetowym www.przeglad.olkuski.pl

  1.  

Wymagania techniczne:

1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

  • Sprzęt elektroniczny,
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarkę internetową,
  • inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.

2. dla skorzystania z pełnej funkcjonalności portalu, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

3. Wydawnictwo NEON sp. z o.o. nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Portalu dla wszystkich użytkowników Portalu. Wydawnictwo NEON sp. z o.o. jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Portalu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:

– koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;

  1.  

Zakaz dostarczania treści bezprawnych:

1. Zakazane jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

a) treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

b) treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

c) powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

d) treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

e) treści pornograficznych;

f) działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

3. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści w usłudze dodawania komentarzy, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

4. AB Media zastrzega sobie prawo do usunięcia, już dodanych:

– Wpisów i Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne lub zwroty i określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy,

– Wpisów i Komentarzy, które zawierają utwory w rozumieniu prawa autorskiego wprowadzone za pośrednictwem mechanizmu (dodaj plik), co do których Użytkownik nie posiada praw niezbędnych do ich eksploatacji,
– w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).

6. Zgłoszenia treści bezprawnych należy dokonywać poprzez formularz kontaktowy lub na adres mailowy biuro@przeglad.olkuski.pl

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas określony i rozwiązuje się z chwilą opuszczenia stron przeglad.olkuski.pl

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Wydawnictwo NEON sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Żuradzka 15 lub elektronicznie na adres biuro@przeglad.olkuski.pl

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Wydawnictwo NEON sp. z o.o. 

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres podany przez zgłaszającego w reklamacji.

Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce prywatności.

Własność intelektualna

1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych), należą do Wydawnictwo NEON sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Żuradzka 15. i podlegają ochronie prawnej.

1. Portal zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki.

2. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.

3. Użytkownik może korzystać z utworów na stronach Portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).

4. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawnictwo NEON sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Żuradzka 15. poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze