czas

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to podległa Staroście jednostka organizacyjna, zajmująca się problemami społecznymi mieszkańców powiatu olkuskiego. Placówka funkcjonuje w dni robocze, od 7:00 do 15:00. Mieszkańcy chcieliby, aby ta instytucja chociaż w jeden dzień w tygodniu pracowała dłużej, tak jak to jest w przypadku innych urzędów w naszym mieście. Jakie są na to szanse?

Olkuski PCPR to jednostka, która realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podstawowym celem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest udzielanie pomocy społecznej: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie nieletnim pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.

Obecnie instytucja ta czynna jest w dni robocze od 7:00 do 15:00. Część jej interesantów wskazuje jednak, że godziny te rozmijają się z oczekiwaniami znacznej grupy osób pracujących. Problem ten postanowił poruszyć radny powiatowy Tomasz Bargieł, który wystosował w tej sprawie interpelację do Zarządu powiatu olkuskiego. Proponuje on, aby przynajmniej jeden dzień w tygodniu placówka czynna była do godziny 17:00. Powołując się na hasło olkuskiego starostwa „Przyjazny i sprawny urząd”, wylicza w swoim piśmie okoliczne instytucje, które pracują w takim trybie.

– Pragnę zauważyć, że godziny urzędowania innych jednostek organizacyjnych powiatu olkuskiego już obecnie wyrażają poszanowanie względem potrzeb mieszkańców. Dla przykładu godziny pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zarówno w Olkuszu, jak i w Wolbromiu, ustalone zostały od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 17:00 oraz w piątki od 8:00 do 16:00, zaś Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu w poniedziałki od 7:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00. Wydłużone godziny pracy określonego dnia roboczego charakteryzują również samo Starostwo Olkuskie i przypisane mu Wydział Komunikacji i Transportu oraz Terenowy Punkt Paszportowy w Olkuszu – wylicza Tomasz Bargieł.

Radny przytacza również inne tego typu jednostki na terenie całego kraju, które w przytłaczającej większości urzędują w późniejszych godzinach co najmniej jeden raz w tygodniu. Z odpowiedzi na interpelację wynika, że starosta Paweł Piasny nie widzi przeciwwskazań dla zmiany harmonogramu pracy olkuskiej placówki. Na tę chwilę do starostwa nie wpłynęła jednak żadna oficjalna prośba w tej sprawie.

– Pragnę zapewnić, że centrum jako jednostka pomocy społecznej służąca przede wszystkim osobom potrzebującym otwarta jest na wszelkiego rodzaju działania, które przyczynią się do poprawy dostępności i jakości świadczonych usług. Jest rzeczą nie wymagającą jakiekolwiek dyskusji, że jeśli taka potrzeba istnieje, to zostaną zmienione godziny pracy dla kolejnych zespołów PCPR – zapewnia Paweł Piasny.

Obecnie w ramach punktu interwencji kryzysowej po godzinie 15:00 świadczą swoje usługi: prawnik, psycholog oraz specjalista pracy z rodziną. W tym czasie odbywają się również zajęcia korekcyjno-edukacyjne oraz grupy wsparcia dla wychowanków pieczy zastępczej i ich rodzin.

 fot. pixabay

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
avatar
500
  Subskrybuj  
Powiadom o