wez paragon podsumowanie

W okresie od 20 stycznia 2014r. do 02 marca 2014r. prowadzona była kolejna edycja akcji „Nie bądź jeleń weź paragon”. W ramach zimowej akcji Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie i Urzędy Skarbowe z terenu małopolski prowadziły działania kontrolne w zakresie wywiązywania się przez podatników z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pośrednictwem kas fiskalnych. W ramach działań edukacyjnych i kontrolnych Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie współpracował z Urzędami Skarbowymi z terenu małopolski oraz z Izbą Skarbową w Krakowie.

Działania kontrolne prowadzone były na terenie miejscowości turystycznych i wypoczynkowych województwa małopolskiego zarówno wobec podmiotów prowadzących nieprzerwanie cały rok działalność gospodarczą jak również wobec podmiotów prowadzących działalność sezonową. Kontrolą objęte były podmioty, które realizują sprzedaż usług lub towarów na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Tym samym pod kontrolą pracowników kontroli skarbowej znalazły się m. in. podmioty świadczące usługi w zakresie handlu, gastronomii, przewozu osób, parkingowe, wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego, wyciągi, puby, dyskoteki, kawiarnie.

W ramach działań kontrolnych inspektorzy kontroli skarbowej Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie wymierzyli ogółem 632 mandatów karnych na łączną kwotę 154.188,00 złotych w tym 460 mandaty nałożono w branży handlowej, 172 mandatów w usługach /w tym w gastronomii/. Z liczby 632 mandatów, 571 nałożono podmiotom prowadzącym całoroczną działalność gospodarczą, a 61 mandatów podmiotom prowadzącym działalność sezonową. Ponadto zatrzymano 1.058 paczek papierosów, 2 kg tytoniu oraz 43 butelki alkoholu bez znaków skarbowych akcyzy – sprawy są prowadzone przez Oddział Postępowań Przygotowawczych. Równolegle do działań kontrolnych prowadzona była akcja informacyjno – edukacyjna wśród przedsiębiorców i klientów, mająca na celu uświadomienie jak istotne jest ewidencjonowanie sprzedaży i wydawanie paragonów fiskalnych. W ramach promocji akcji w miejscowościach objętych działaniami wywieszane były plakaty, a klientom wręczano materiały informujące o zaletach płynących z żądania i odbierania paragonu. Najczęstszymi ze stwierdzonych nieprawidłowości były: nie rejestrowanie obrotów na kasie fiskalnej, brak kas fiskalnych pomimo obowiązku ich posiadania, wybiórcze ewidencjonowanie transakcji.

W czasie trwania zimowej akcji „Weź paragon” inspektorzy kontroli skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie skontrolowali ogółem 4.168 podmiotów, z czego 3.773 prowadzących działalność całoroczną oraz 395 prowadzących działalność sezonową. W przekroju branżowym działaniami objęto 3.066 podmiotów prowadzących działalność handlową, 1.024 podmioty prowadzące działalność usługową oraz 78 podmiotów prowadzących działalność pozostałą. Odsetek stwierdzonych naruszeń przepisów w zakresie ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych wynosił w działalności handlowej 15%, w działalności usługowej 16,80 %, a biorąc pod uwagę okres prowadzenia działalności gospodarczej to w przypadku całorocznej działalności 15,10 %, a w przypadku sezonowej 15,40 %.

1) Wyniki przeprowadzonej akcji mandatowej przedstawiają się następująco:
Tabela nr 1. Dane o liczbie podmiotów gospodarczych w działalności których nie stwierdzono naruszenia obowiązków w zakresie ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących:


Tabela nr 2. Dane o liczbie podmiotów gospodarczych, w działalności których stwierdzono naruszenie obowiązków w zakresie ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących: 

wez paragon podsumowanie 1

Tekst nadesłany przez rzecznika prasowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie Wojciecha Lewandowskiego 

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze