wodociąg

Wolbromianie przez najbliższy rok nie odczują finansowo skutków  połączenia wolbromskich „wodociągów” i „gospodarki komunalnej”, a następnie przekształcenia ich w nową spółkę prawa handlowego z wyłącznym udziałem Gminy Wolbrom. O bliższe szczegóły dotyczące funkcjonowania spółki po restrukturyzacji i plany na przyszłość zapytaliśmy prezesa Andrzeja Ducha.

Mieszkańcy gminy Wolbrom przez najbliższy rok będą płacili za wodę i ścieki po dotychczasowych cenach. Na wniosek WZWKGKiM Rada Miejska w Wolbromiu na sesji w czerwcu br. przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, podjętych uchwałą z  23 czerwca 2016 r. o jeden rok, czyli do 9 sierpnia 2018 r.

Przypomnijmy, że pierwszy etap przekształceń wolbromskich zakładów budżetowych MZGKiM oraz WZWiK, dokonany w roku 2015 polegał na ich połączeniu, a podstawowym celem tych działań miały być oszczędności i racjonalizacja organizacji pracy. Rok później burmistrzowska koncepcja zmian ewoluowała i z dniem 31 grudnia 2016 r. Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolbromiu został zlikwidowany, w celu przekształcenia go w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem została Gmina Wolbrom. Spółka przejęła wszystkie prawa, obowiązki i zobowiązania, wynikające z wcześniejszej działalności WZWKGKiM oraz kontynuuje działania restrukturyzacyjne, w tym zmniejszanie zatrudnienia, zwłaszcza na stanowiskach robotniczych. Aby dowiedzieć się więcej, zadaliśmy kilka pytań prezesowi spółki. Jest nim, wybrany w przeprowadzonym przez Gminę Wolbrom konkursie Andrzej Duch, który pokonał w rywalizacji o tę funkcję dotychczasowego szefa wolbromskich wodociągów i pełniącego przez rok funkcję dyrektora połączonych zakładów Adama Kamionkę.

Z informacji uzyskanych od prezesa Andrzeja Ducha dowiadujemy się, że obecnie WZWKGKiM sp. z o.o. obsługuje 246,5 km sieci wodociągowej oraz 25,5 km sieci kanalizacyjnej, a także prowadzi bieżącą obsługę oczyszczalni ścieków w Wolbromiu. Z usług zakładu korzysta 6098 odbiorców wody oraz 1595 dostawców ścieków. Spółka zatrudnia obecnie 82 osoby na podstawie umowy o pracę, przy czym 7 z nich jest w okresie wypowiedzenia.
– Od 1 września 2017 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w spółce wyniesie +/-75 osób. Na koniec 2015 roku, czyli przed połączeniem i przekształceniem, dwa oddzielne zakłady budżetowe pod nazwami Wolbromski Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolbromiu zatrudniały na podstawie umowy o pracę łącznie 109 pracowników – czytamy w przesłanej informacji. – Aktualnie zatrudnia 18 pracowników na stanowiskach robotniczych, związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania sieci wodno-kanalizacyjnej oraz Komunalnej Oczyszczalni Ścieków. Na koniec roku 2015 r. w tym samym celu WZWiK zatrudniał 21 osób – informuje prezes Duch.

Warto dodać, że w tamtym czasie sugerowano potrzebę zwiększenia stanu zatrudnienia na stanowiskach robotniczych, zwłaszcza związanych z utrzymaniem mocno zużytej sieci, ponieważ usuwanie występujących często awarii własnymi siłami, przy równoczesnej realizacji zadań wcześniej zaplanowanych już wtedy było skomplikowane. Do zaplanowanych prac niejednokrotnie konieczne było zatrudnianie podwykonawców zewnętrznych.

Na pytanie o liczbę osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w WZWiK przed restrukturyzacją oraz zarządzających pracą nowej spółki obecnie, Andrzej Duch odpowiedział, że na koniec 2015 r. na stanowiskach kierowniczych w obu zakładach łącznie zatrudnionych było 11 osób (nie podał liczby kierowników w samym WZWiK).
– Spółka zatrudnia 10 osób na stanowiskach kierowniczych, przejętych z poprzedniego zakładu na skutek sukcesji uniwersalnej. Strukturę organizacyjną spółki przedstawia regulamin organizacyjny oraz schemat organizacyjny WZWKGKiM sp. z o.o., znajdujący się w siedzibie spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Zaznaczam, że spółka permanentnie pracuje nad dalszą optymalizacją zatrudnienia – wyjaśnia prezes w nadesłanej do redakcji informacji.

Z dokumentów przywołanych przez Andrzeja Ducha wynika, że organami spółki są aktualnie: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki. Zadaniem 3-osobowej Rady Nadzorczej, nie ujętej w liczbie członków kierownictwa spółki wymienionej wcześniej przez prezesa, jest „sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a także wykonywanie innych kompetencji, przewidzianych w k.s.h. i innych przepisach prawa oraz umowie spółki”. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, Rada natomiast powołuje Zarząd. W spółce na stanowiskach kierowniczych obok prezesa pracują: główny księgowy, który jest jednocześnie kierownikiem pionu ekonomicznego, kierownik ds. kadr, płac i administracji – jednocześnie kierownik pionu kadr, płac i administracji, dyrektor ds. technicznych, zarazem kierownik pionu wodociągów i kanalizacji oraz kierownik pionu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Tym członkom kierownictwa, podlegającym bezpośrednio prezesowi, podlegają kolejni kierownicy, a tym –  pozostali szeregowi pracownicy.

W zapowiedziach działań oszczędnościowych zapowiadano, że istotnym zadaniem spółki będzie zmniejszenie dość dużych strat wody na nieszczelnym wodociągu. Według informacji prezesa spółki  straty wody za 2016 rok wyniosły ogółem 27,7%.
– Spółka planuje zmniejszyć problem poprzez systematyczną wymianę starej, zużytej sieci wodociągowej, zastosowanie monitoringu sieci wodociągowej, zastosowanie nowoczesnych metod pomiaru ilości zużytej wody oraz eliminację nielegalnego poboru wody. Oczywiście, prace będą realizowane w miarę posiadanych środków finansowych – podkreśla Andrzej Duch. A w odpowiedzi na pytanie o to, czy utrzymanie ubiegłorocznej ceny wody i ścieków wpłynie negatywnie na inwestycje związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wymianą uszkodzonych odcinków tych sieci pada krótkie: nie.

Poważnym problemem, jaki od lat czeka na rozwiązanie jest modernizacja wolbromskiej oczyszczalni ścieków. Zadanie wymaga wielomilionowych nakładów finansowych – szacunkowe wyliczenia mówią o ok. 25 mln zł. Odpowiadając na pytania w tej sprawie prezes  WZWKGKiM stwierdził, że konkretne działania rozpoczną się na wiosnę 2018 r. i będą finansowane ze środków  NFOŚiGW, WFOŚiGW, budżetu gminy Wolbrom oraz ze środków własnych spółki. Równie optymistyczna jest odpowiedź na pytanie o to, czy i w jaki sposób wydatki na modernizację oczyszczalni mogą wpłynąć na ceny wody i ścieków.
– Na skutek zwiększenia sprawności oczyszczalni, wprowadzenia inteligentnych systemów sterowania, zmniejszenia energochłonności poprzez wymianę przestarzałych podzespołów na nowoczesne, energooszczędne oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii, zostaną zmniejszone koszty funkcjonowania Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Wolbromiu, co w konsekwencji, po zakończeniu modernizacji, doprowadzi do obniżenia cen taryf – przekonuje Duch. Prezes zapewnia także, że oczekiwanie na remont oczyszczalni nie zagraża bezpieczeństwu ekologicznemu na terenie gminy Wolbrom.

Spółka z o.o., jaką został niedawno budżetowy zakład gminy Wolbrom, ma możliwość zarabiać na swoich usługach a racjonalna gospodarka jej zasobami i potencjałem, przy dobrej, preferencyjnej  współpracy z gminą sprzyja tym możliwościom. Mieszkańcy z pewnością będą cieszyli się konkretami, czyli korzystnymi cenami usług i niezawodnością ich świadczenia przez spółkę. Optymizm to piękna rzecz, ale jaka będzie rzeczywistość – pokaże czas. Oby nie zweryfikował planów i zamierzeń na naszą niekorzyść, bo o tym, że wielkie inwestycje mogą mieć wpływ na wzrost ceny wody przekonali się już mieszkańcy wielu miast w Polsce.

Zdj. arch. Przekładka wodociągu w ul. Mariackiej

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
16 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Dotrzymuje słowa
Dotrzymuje słowa
6 lat temu

Duch jest jednak niesamowity. Dopiero pisał, że permanentnie pracuje nad zatrudnieniem a plotka niesie, że od wczoraj z 10 kierowników zostało już tylko 9. Słowny jako radny i słowny jako prezes. Powodzenia Panie Duch.

adam.2017
adam.2017
6 lat temu

Skąd tyle glosów na plus i na minus?
Jakiś boot?

radny
radny
6 lat temu

Zaraz, zaraz. Ja tu czegoś nie rozumiem. Mam przed oczami sprawozdanie spółki i tam owszem pisze o 18 pracownikach fizycznych na oczyszczalni, ale pisze też o 46 pracownikach fizycznych w byłej Gospodarce Komunalnej. Czyli na 75 pracowników ogółem, jest 64 pracowników fizycznych i 11 umysłowych, jak pisze prezes. Bardzo nieprofesjonalnie Pani Redaktor, bardzo nieprofesjonalnie.

Szron we Włosach
Szron we Włosach
6 lat temu

Pani Ewo. A ilu kierowników jest zatrudnionych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Olkuszu, Obwód Drogowy Trzyciąż? :-*

olkusiok
olkusiok
6 lat temu

Ze 109 na 75 i ze 114 na 88? Panie Piaśnik, czytasz Pan to?

Kąpielok
Kąpielok
6 lat temu

Pani Barczyk. Od Andrzeja to trzy kroki w bok. Pamiętam co pani pisała o naszej szkole pięć lat temu. Że trzeba likwidowac, bo nie ma innego wyjścia. Mineło pięć lat i nie dość, że nie trzeba likwidować, to i przedszkole jest i termomodernizacja i w ogóle jakieś perspektywy. Pani już pomogła. Razem ze swoim szefem.

podatnik
podatnik
6 lat temu

[quote name=”urzednik”][quote name=”szok”]109 sztuk na początku? To przecież drugi urząd 😮 . To aż tylu Janków było tam pochowanych? I dziwić się, że co roku rosły ceny wody i ścieków. 😮 Szok. A teraz 75. To się nie dziwię, że Pani Barczyk z kolegami źli. ;-)[/quote]
Wypraszm sobie. Jaki drugi urząd? Nas jest 88.[/quote]
Urzędasie, a ile was było na początku kadencji? Czy przypadkiem nie 114?

Ciekawy
Ciekawy
6 lat temu

Droga redakcjo, a kiedy artykuł o PWiK Olkusz? Ciekawe ilu tam jest członków rady nadzorczej, jaki zarząd, ilu kierowników i pracowników fizycznych. Z niecierpliwością czekamy.

urzednik
urzednik
6 lat temu

[quote name=”szok”]109 sztuk na początku? To przecież drugi urząd 😮 . To aż tylu Janków było tam pochowanych? I dziwić się, że co roku rosły ceny wody i ścieków. 😮 Szok. A teraz 75. To się nie dziwię, że Pani Barczyk z kolegami źli. ;-)[/quote]
Wypraszm sobie. Jaki drugi urząd? Nas jest 88.

szok
szok
6 lat temu

109 sztuk na początku? To przecież drugi urząd 😮 . To aż tylu Janków było tam pochowanych? I dziwić się, że co roku rosły ceny wody i ścieków. 😮 Szok. A teraz 75. To się nie dziwię, że Pani Barczyk z kolegami źli. 😉

rozum i łopata
rozum i łopata
6 lat temu

[quote name=”Jarząbek”]To jest słuszna linia, panie prezesie, kierownicy pracują bardziej niż zwykłe robole![/quote]
Nie. Najbardziej pracują maszyny, a najnajbardziej łopaty, jak robole się na nich podpierają. 😆 Jest 21 wiek, a myślenie z poprzedniej epoki wciąż żywe. Używanie mózgu to nie jest praca.

Jan Bok
Jan Bok
6 lat temu

[quote name=”Józek”] Bokiem to wyjdą nam ceny za dwa lata…[/quote]
Na razie to nam nie wyszły przez ostatnie trzy, bo płacimy cały czas tyle samo, a przedtem co roku podwyżka. A tobie to w ogóle górą wychodzi to samo co dołem. 😆

Logika
Logika
6 lat temu

To jest wszystko bardzo rozsądne. Robotnik i pani od liczników zarabiali mało to lepiej ich humanitarnie zwolnić. Znajdą sobie wreszcie lepszą pracę, bo robic potrafią. A taki dyrektor dajmy na to jak by sobie poradził?

Józek
Józek
6 lat temu

[quote name=”szwagier”]Czyli co z tego spółkowania wynika? ano nic, jest to co było, tylko dodatkowo wyrosła rada nadzorcza i kupa tych co chca tylko teczki nosic, a robic nie ma komu! Kiepsko było, jest i będzie. Te lukrowane i ubarwione koncepcje zaczynają nam bokami wychodzic![/quote]
Bokiem to wyjdą nam ceny za dwa lata…

szwagier
szwagier
6 lat temu

Czyli co z tego spółkowania wynika? ano nic, jest to co było, tylko dodatkowo wyrosła rada nadzorcza i kupa tych co chca tylko teczki nosic, a robic nie ma komu! Kiepsko było, jest i będzie. Te lukrowane i ubarwione koncepcje zaczynają nam bokami wychodzic!

Jarząbek
Jarząbek
6 lat temu

To jest słuszna linia, panie prezesie, kierownicy pracują bardziej niż zwykłe robole!