Pięć Lokalnych Grup Działania z terenu Małopolski Zachodniej podpisało właśnie porozumienie o wzajemnej współpracy. Celem partnerstwa jest integrowanie wszelakich działań służących ożywieniu inicjatyw społeczności lokalnej. W pierwszym etapie partnerskiego działania stowarzyszenia skupią się na wdrożeniu spójnej polityki dla rozkwitu turystyki weekendowej.
Partnerstwo tworzy pięć Lokalnych Grup Działania: LGD Blisko Krakowa ze Skawiny, LGD dla Obszarów Wiejskiej Gminy Olkusz, LGD Nad Białą Przemszą z gmin: Klucze, Bolesław, Trzyciąż i Wolbrom, LGD Partnerstwo Na Jurze z Chrzanowa oraz reprezentujący Krzeszowice – LGD Zdrój. Inicjatywa ma charakter otwarty, co oznacza, że przystąpić do niej mogą także inne organizacje, które chcą działać zgodnie z celem partnerstwa.

Z zapisów partnerskiej umowy wynika, że wszystkie podmioty chcą zająć się przede wszystkim intensyfikowaniem współpracy między lokalnymi samorządami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, działających dla szeroko rozumianego rozwoju regionu.
Co to oznacza w praktyce? Przykładem pierwszej inicjatywy Partnerstwa LGD jest opracowanie projektu wdrożenia spójnej polityki rozwoju turystyki weekendowej w Małopolsce Zachodniej. Projekt obejmować ma promocję najciekawszych atrakcji turystycznych na obszarach poszczególnych LGD, wyodrębnienie spójnej i atrakcyjnej oferty dla turystów weekendowych, a także jednolitej marki i hasła reklamującego walory turystyczne Małopolski Zachodniej. O pieniądze na ten cel Partnerstwo LGD zabiegać będzie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
Źródło: www.wolbrom.pl

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze