slubowanie burmistrza2

Znamy już pełne składy stałych komisji olkuskiej rady miejskiej. Właśnie na ich posiedzeniach radni m. in. opiniują uchwały przed sesjami. Często dochodzi tam do interesujących dyskusji. Radni na ogół sami zgłaszają się do komisji, których zadania są im najbliższe. Sprawdźcie, co wybrali wasi kandydaci.

Na ostatniej sesji radni w przerwie ustalili składy poszczególnych komisji. Większość głosowań przebiegła sprawnie, bez dyskusji nad konkretnymi propozycjami. Tylko w dwóch przypadkach zgłoszono po dwie kandydatury na przewodniczących. Wszystkich komisji jest dziesięć. Wśród ich przewodniczących sześcioro to radni PiS – u. Pozostali reprezentują: Samorząd OdNowa, SLD, PO oraz  KWW Słowiki.

Najważniejszą komisją jest Komisja Rewizyjna, realizująca funkcję kontrolną rady.  Do jej głównych zadań należy kontrola działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych w zakresie przestrzegania przepisów prawa. Komisja bada też wykonanie budżetu gminy przed zgłoszeniem wniosku w sprawie absolutorium dla burmistrza.  W składzie tej komisji znalazło się troje przedstawicieli PiS – u: Józef Filas, Tomasz Zaborowski, Wojciech Panek. Przewodniczącym wybrano Ryszarda Ryzę (KWW Słowiki).

Najliczniejsza, bo aż szesnastoosobowa, jest Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Mieniem. Tworzą ją: Stanisław Łydka (PiS), Wojciech Wadas (SLD), Ryszard Ryza (KWW Słowiki), Henryk Gamrat (PiS), Michał Masłowski (PiS), Małgorzata Bień (PiS), Michał Mrówka (PiS), Józef Filas (PiS), Wojciech Panek (PiS), Małgorzata Postołek (Samorząd OdNowa), Apolinary Ćwięczek (PO), Grzegorz Tomsia (PSL/Samorząd OdNowa), Jan Kucharzyk (PO), Ewa Kiełtyka (Samorząd OdNowa), Janusz Dudkiewicz (SLD), Jerzy Kwaśniewski (KWW Roman Piaśnik Wybierzmy Zmiany). Na stanowisko przewodniczącego zgłoszono dwóch kandydatów: Stanisława Łydkę i Jana Kucharzyka. Piętnastu radnych opowiedziało się za pierwszym z panów. Radni będą pracować m. in. nad sprawami ładu przestrzennego, gospodarki gruntami, ochrony i kształtowania krajobrazu, komunikacji, inwestycji i gospodarki nieruchomościami gminy, planowania przestrzennego i architektury.

Komisji Praworządności i Samorządności będzie przewodniczył Wojciech Ozdoba (PiS). Jako członków wybrano: Ryszarda Ryzę (KWW Słowiki), Małgorzatę Bień (PiS), Stanisława Łydkę (PiS), Grzegorza Lipińskiego (PiS) i Jana Kucharzyka (PO). Komisja zajmuje się m. in. sprawami bezpieczeństwa  publicznego, przestrzegania  prawa, opracowania  i  interpretacji  Statutu  Miasta  i Gminy.  

W Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska zasiedli: przewodniczący  Wojciech Wadas (SLD), Ewa Kiełtyka (Samorząd OdNowa), Jarosław Gałka (PO), Grzegorz Lipiński (PiS) oraz Tomasz Zaborowski (PiS). Poza sprawami wymienionymi w nazwie komisji, prace w niej dotyczyć będą także zaopatrzenia w wodę czy energię elektryczną.

Komisja Lokalowa składa się z siedmiu radnych: Józefa Filasa (PiS), Henryka Gamrata (PiS), Stanisława Łydki (PiS), Jarosława Gałki (PO), Tomasza Zaborowskiego (PiS), Ewy Kiełtyki (Samorząd OdNowa) oraz Janusza Dudkiewicza (SLD). Przewodniczącym został Józef Filas (15 głosów za). Na to stanowisko proponowano również Ewę Kiełtykę. Zakres prac komisji obejmuje sprawy gospodarowania zasobami mieszkaniowymi i lokalowymi.

Jarosław Gałka (PO) został przewodniczącym Komisji Oświaty. Zasiądą w niej również: Małgorzata Bień (PiS), Wojciech Panek (PiS), Michał Masłowski (PiS), Henryk Gamrat (PiS), Apolinary Ćwięczek (PO) i Grzegorz Tomsia (PSL/Samorząd OdNowa). 

Prace komisji skupiają się m. in. na zagadnieniach dotyczących placówek oświatowych: kwestii dydaktycznych, organizacyjnych, finansowych oraz inwestycyjnych.

W Komisji ds. Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków znaleźli się: przewodniczący Michał Maslowski (PiS), Wojciech Ozdoba (PiS), Grzegorz Lipiński (PiS), Tomasz Zaborowski (PiS), Janusz Dudkiewicz (SLD) oraz Jan Kucharzyk (PO). Radni będą zajmować się m. in. współpracą z ze środowiskami kulturalnymi i artystycznymi gminy, miejskim konserwatorem zabytków czy współpracą przy organizacji imprez kulturalnych.
 
Przewodnicząca Małgorzata Postołek (Samorząd OdNowa), Małgorzata Bień (PiS), Michał Mrówka (PiS), Wojciech Wadas (SLD) i Jerzy Kwaśniewski) będą pracować w Komisji ds. Rolnictwa i Terenów Wiejskich. Komisja pracuje nad kwestiami dotyczącymi programów gospodarczych z zakresu rolnictwa, projektów inwestycyjnych na terenach wiejskich czy spraw związanych z restrukturyzacją rolnictwa.

 

Wojciech Panek został szefem Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Razem z nim pracować będą: Józef Filas (PiS), Grzegorz Lipiński (PiS), Apolinary Ćwięczek (PO), Małgorzata Postołek (Samorząd OdNowa), Michał Masłowski (PiS)  Wojciech Ozdoba (PiS). Poza sportem masowym i turystyką radni pochylać się będą nad sprawami związanymi z funkcjonowaniem placówek sportowych i ochroną obiektów sportowych.

Na czele Komisji Budżetowej stoi Michał Mrówka (PiS). Pozostali członkowie to: Stanisław Łydka (PiS), Michał Masłowski (PiS), Małgorzata Postołek (Samorząd OdNowa), Józef Filas (PiS), Wojciech Panek (PiS), Wojciech Wadas (SLD), Jarosław Gałka (PO), Wojciech Ozdoba (PiS), Ryszard Ryza (KWW Słowiki) i Jan Kucharzyk (PO). Komisja m. in. opiniuje budżet gminy oraz uchwały związane z finansami samorządu. 

Jak oceniacie składy poszczególnych komisji? Czekamy na Wasze opinie na www.przeglad.olkuski.pl! Zapraszamy również do obejrzenia naszej relacji filmowej z ostatniej sesji Rady Miejskiej.

 

19
Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
19 Wątków
0 Odpowiedzi
0 Subskrybentów
 
Najbardziej aktywny
Najczęściej komentowany
0 Autorzy komentarzy
co obiecał PiaśnikpodspółkownikAniaMłodynn Ostatni autorzy komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
co obiecał Piaśnik
co obiecał Piaśnik

Pan Roman Piaśnik przed objęciem urzędu burmistrza obiecywał mieszkańcom Gminy Olkusz m.in., że:…jako Burmistrz będę zdecydowanie działał w kierunku pozytywnych zmian w naszej Gminie… Moje główne cele to: podwyższenie poziomu życia Olkuszan, pobudzenie rozwoju gospodarczego – w tym budownictwa, przygotowanie terenów pod inwestycje dające nowe miejsca pracy, przejrzystość głosowań Radnych poprzez wprowadzenie głosowania imiennego w Radzie Miejskiej, wprowadzenie prawa do inicjatyw uchwałodawczych dla Mieszkańców, wzrost bezpieczeństwa w Gminie Olkusz, wprowadzenie realnej polityki prorodzinnej oraz obniżenie podatków i powstrzymanie podwyżek opłat. Ponadto wprowadzenie budżetu obywatelskiego, dbałość o przejrzystość w przetargach i polityce kadrowej, obiektywne i wyczerpujące informowanie Mieszkańców o pracy Rady,… Czytaj więcej »

podspółkownik
podspółkownik

Ludzie! Dutkiewicz i Lipinski w komisji kultury!!! brawo, nagrywajcie to, nagrywajcie

baca
baca

[quote name=”Ania”]/uzasadnienie_wyroku_matka_kurka_pisa_o_faktach_zeznania_owsiaka_dobiesa_i_pilarskiej_niewiarygodne[/quote]
JESTEM w SZOKU!!! I w co to wierzyć?[/quote]
Zobacz tutaj https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=b7c74cb6-3cf2-4c01-aa92-29a229aa8d74
Czy Pan Jurek chce rozpocząć niszczenie starych dokumentów (przechowywanie 5 lat) i wtedy problem dokumentów zniknie?

baca
baca

[quote name=”nn”]czy w Komisji zdrowia jest choc jeden lekarz czy same znachory . Marne widoki na długowiecznośc w tym mieście.[/quote]
No tak, w tym roku Komisja Zdrowia nie będzie przyjmować pacjentów.
Bez jaj, lekarze przychodzą sobie dorabiać jako radni a my czekamy po roku czasu w kolejkach do nich.

Ania
Ania

[quote name=”baca”]Uwaga wkrótce finał WOŚP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nie dajmy się wpędzić w maliny.
http://kontrowersje.net/do_1467_sztab_w_wo_p_dotar_wyrok_s_du_w_z_otroryi_10_wybranych_odpowiedzi………………….
http://kontrowersje.net/uzasadnienie_wyroku_matka_kurka_pisa_o_faktach_zeznania_owsiaka_dobiesa_i_pilarskiej_niewiarygodne%5B/quote%5D
JESTEM w SZOKU!!! I w co to wierzyć?

Młody
Młody

[quote name=”nn”]czy w Komisji zdrowia jest choc jeden lekarz czy same znachory . Marne widoki na długowiecznośc w tym mieście.[/quote]

A ja myślę że nasi lekarze mają marny wpływ na długowieczność, a bardzo często poprzez wielomiesięczne oczekiwanie w kolejce czy tęż inne ich fanaberie można by wiele powiedzieć o ich wpływie na krótkowiecznosć …

nn
nn

czy w Komisji zdrowia jest choc jeden lekarz czy same znachory . Marne widoki na długowiecznośc w tym mieście.

Wsiak.
Wsiak.

Elbląg bez zimowego oszusta,brawo,któreś miasto musiało być pierwsze.Czas na nas..

baca
baca
baca
baca

[quote name=”abcd”]Patrząc na składy poszczególnych komisji mam przerażenie w oczach. Jak ktoś kto nie ma zielonego pojęcia o finansach samorządowych i konstrukcji budżetu gminnego może być w składzie komisji budżetowej? ! A swoją drogą ciekawe jakie doświadczenie finansowo księgowe ma jej przewodniczący?[/quote]

a jakie Ty miałeś?

Wyborca nr 2
Wyborca nr 2

Panie Grzegorzu Lipiński – do jakich Pan komisji trafił zupełnie odbiegających od obietnic dla swojego regionu? Kto teraz powalczy o parkingi tak często wymieniane jako priorytet w Pana obietnicach? Pod żadną z tych Pana komisji nie ma mowy o walce z niedogodnościami końca osiedla . Pan już zapomniał?

....
....

[quote name=”Józek”]Nie da się tego oglądać okropny chaos i widoczny brak demokracji – wszystko ustalone w nieformalnych grupach.[/quote]
Widać, że wszystko jest tak jak powinno być.

abcd
abcd

Do BAŚKA: z Twojej wypowiedzi wynika, że Komisja budżetowa jest zbyteczna, skoro to urzędasy mogą z budżetem robić co chcą. Komisja Budżetowa ma za zadanie m. in. opiniować budżet gminy oraz uchwały związane z finansami samorządu, a żeby to robić to trzeba mieć o tym jakieś pojęcie. Więc uwaga pod tytułem złośliwość jest tu co najmniej nie na miejscu. Pozdrawiam

Józek
Józek

Nie da się tego oglądać okropny chaos i widoczny brak demokracji – wszystko ustalone w nieformalnych grupach.

Leszek
Leszek

Widać, że w Radzie Miejskiej teraz nareszcie jest wymiana ludzi i pokoleniowa a nie jak dotąd przez wiele kadencji zawsze ci sami.

baśka
baśka

Ktoś pisząc jak poniżej robi to albo z czystej złośliwości albo nieznajomości mechanizmów działania Rady. Proszę wskazać przepis, który mówi o kryterium przyjęcia radnego do konkretnej komisji. To nie jest aplikowanie na stanowisko urzędnicze, by spełniać wyśrubowane kwalifikacje! W magistracie to przede wszystkim naczelnicy wraz z urzędnikami właściwych wydziałów oraz skarbnik gminy powinni posiadać najwyższe kompetencje w sprawach finansowo-księgowych 🙂[quote name=”abcd”]Patrząc na składy poszczególnych komisji mam przerażenie w oczach. Jak ktoś kto nie ma zielonego pojęcia o finansach samorządowych i konstrukcji budżetu gminnego może być w składzie komisji budżetowej? ! A swoją drogą ciekawe jakie doświadczenie finansowo księgowe ma jej… Czytaj więcej »

abcd
abcd

Patrząc na składy poszczególnych komisji mam przerażenie w oczach. Jak ktoś kto nie ma zielonego pojęcia o finansach samorządowych i konstrukcji budżetu gminnego może być w składzie komisji budżetowej? ! A swoją drogą ciekawe jakie doświadczenie finansowo księgowe ma jej przewodniczący?

olsen
olsen

Mogli wziąć wszystko ale ponad podziałami podzielili się i tak powinno. Widać, że w PiS są ludzie dojrzali i dla dobra gminy bez kłótni doszli do porozumienia z innymi radnymi z poza ich komitetu. Na razie jest to początek i na pewno po drodze będą schody ale zawsze trzeba dążyć do wypracowania dobrego rozwiązania. Zawsze do tańca trzeba dwojga.

lol
lol

Przynajmniej się nie żarli.

Sprawnie podzielili się i wbrew pozorom PiS potrafił się podzielić i dać komisje nawet SLD.