Gmina Trzyciąż

Od dwóch dekad organizuje życie kulturalne mieszkańców gminy. Sprzyja temu współdziałanie samorządu z lokalnymi społecznikami, miłośnikami małych ojczyzn, animatorami organizującymi życie kulturalne. W marcu 2021 r. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż świętuje jubileusz połączenia lokalnej biblioteki z ośrodkiem kultury.

Biblioteka Publiczna w ówczesnej gminie Jangrot powstała 1 lipca 1948 r. na mocy Dekretu  z 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i zbiorach bibliotecznych, który nakładał obowiązek zakładania bibliotek gminnych na obszarze całego państwa. W chwili założenia instytucji, księgozbiór Biblioteki Powszechnej Gminy Jangrot mieścił się… w jednej zamykanej szafie. Pierwszym kierownikiem biblioteki był Józef Klamra – lokalny nauczyciel. Od 1949 roku nastąpił szybki rozwój biblioteki. Zakupiono regały, stoły i krzesła, przybywało książek, a zainteresowanie czytelnictwem było tak ogromne, że niemalże w każdej wsi powstawały filie lub punkty biblioteczne. W największym rozkwicie na terenie ówczesnej gminy Jangrot działało 15 punktów bibliotecznych: nr 1 w Braciejówce, nr 2 w Chełmie, nr 3 w Gołaczewach, nr 4 w Michałówce, nr 5 w Tarnawie, nr 6 w Troksie, nr 7 w Zagórowej, nr 8 w Zadrożu, nr 9 w Zarzeczu, nr 10 w Glanowie, nr 11 w Imbramowicach, nr 12 w Ściborzycach, nr 13 w Trzyciążu, nr 14 w Suchej i nr 15 w Chrząstowicach. W roku 1951 w bibliotece znajdowało się 2917 vol. zinwentaryzowanych oraz kilka regałów zamykanych, które tymczasowo umieszczono w budynku szkoły w Jangrocie. Pozostałe książki trzymano w szafach szkolnych oraz układano stosami na szafach. Kierownikiem Biblioteki Gromadzkiej w Jangrocie od 1951 r. była Janina Żelichowska. Bibliotece przydzielono pomieszczenia w budynku dawnej Gminy w Jangrocie. W 1986 roku nastąpiła kolejna zmiana lokalizacji – ze względu na remont, bibliotekę przeniesiono do prywatnego lokalu u państwa Żabów w Jangrocie. Było to duże, ale ciemne i niesprzyjające książkom, wilgotne pomieszczenie w suterenie. Wreszcie w  kwietniu 1991 r. bibliotekę gminną przeniesiono do budynku Urzędu Gminy w Trzyciążu. Zajęła trzy pomieszczenia, w których znalazły miejsce wypożyczalnia i kącik dla czytelników.

W marcu 2001 roku w struktury organizacyjne biblioteki włączono Gminny Ośrodek Kultury i powstała jedna instytucja pod nazwą Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż, która funkcjonuje do dzisiaj.

– W związku z rozszerzeniem działalności otrzymaliśmy od gminy jeszcze jedno pomieszczenie, gdzie swoją siedzibę znalazł OAK. Dzięki Fundacji im. Andrzeja Urbańczyka biblioteka wzbogaciła się o dodatkowy sprzęt komputerowy, który przyczynił się do uruchomienia nowoczesnego stanowiska komputerowego z bezpłatnym dostępem do Internetu. Okres ten zaznaczył się dużymi zmianami w bibliotece – wspomina Bożena Kościej, która od początku pełni funkcję kierownika BiOAK. – Rozpoczęłyśmy reorganizację księgozbioru, jego reklasyfikację. Udało się wydzielić miejsce na czytelnię internetową, zostało zakupione nowe wyposażenie. Skorzystaliśmy też z programu IKONKA, realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, dzięki któremu było możliwe pozyskanie kolejnych 3 komputerów wraz z oprogramowaniem do bezpłatnego użytkowania przez mieszkańców. Miałyśmy nawet punkt świadczący o usługi kserograficzne, co było dużym udogodnieniem. Księgozbiór został rozmieszczony na regałach według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, a czytelnicy uzyskali wolny dostęp do półek.

Nowe tysiąclecie okazało się  momentem przełomowym dla naszej instytucji kultury, bowiem od 2001 roku, w jej strukturze znalazł się dział  księgowości. W 2002 r. pomieszczenia w „Białym Domku” w Imbramowicach zostały zaadaptowane na Filię Biblioteki Publicznej Gminy Trzyciąż, która mieściła się tam już w roku 1957. W budynku działa również izba regionalna, budząca duże zainteresowanie wśród młodzieży, uczestniczącej tam w ciekawych lekcjach edukacji regionalnej i historii z wykorzystaniem eksponowanych tam przedmiotów codziennego użytku, starodruków, strojów obrazujących życie i pracę na wsi na początku XX w. – informuje pani Bożena.

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż swoją bogatą ofertę adresuje do przedstawicieli wszystkich pokoleń mieszkańców gminy. Obok ułatwiania mieszkańcom obszarów wiejskich do szeroko pojętej kultury, głównym zadaniem jednostki jest utrwalanie i popularyzacja rodzimych tradycji i kultury regionalnej. BiOAK zaprasza mieszkańców gminy na wyjazdowe spektakle teatralne, wycieczki, warsztaty plastyczne oraz taneczne, wspiera prężne działania lokalnych kół gospodyń wiejskich, klubów aktywnych kobiet, trzech orkiestr dętych, współpracuje z placówkami oświatowymi.  Propaguje czytelnictwo, reprezentuje gminę na targach i wystawach regionalnych, zaprasza na organizowane przez siebie lokalne imprezy partnerów z różnych zakresów działalności kulturalno-oświatowej, popularyzuje kulturę fizyczną. Kalendarz organizowanych i współorganizowanych przez BiOAK imprez, oprócz dorocznych Dni Ziemniaka i pikniku organizowanego z okazji Nocy Świętojańskiej, wypełniają liczne konkursy i festyny, wystawy fotograficzne, plastyczne i okolicznościowe. Ta stosunkowo niewielka instytucja może być wzorem dla dużych ośrodków, jako prężny motor napędowy szeroko pojętej kultury w wiejskiej gminie.

zdjęcia z archiwum BiOAK w Trzyciążu

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze