25lat gmina trzyciaz

Gmina Trzyciąż świętowała 25-lecie swojego samorządu. W skład uroczystych obchodów upamiętniających pierwsze wolne wybory po przemianach ustroju weszły: Msza święta w klasztorze Sióstr Norbertanek w Imbramowicach oraz specjalna sesja Rady Gminy, na której uhonorowano samorządowców poprzednich kadencji.

Uroczystości związane z 25. rocznicą samorządności w Gminie Trzyciąż odbyły się 27 maja. Po Mszy św. sprawowanej w imbramowickim klasztorze, wszyscy zaproszeni goście przenieśli się do „Spichlerza”, gdzie Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Gajda otworzył uroczystą sesję i w krótkim wystąpieniu przedstawił historię ostatnich 25 lat lokalnego samorządu.

Następnie głos zabrał wójt Roman Żelazny, który również chętnie odwoływał się do przeszłości, dziękując swoim poprzednikom za zaangażowanie w pracę na rzecz gminy, m.in. Marianowi Strzałce, będącemu pierwszym wójtem odrodzonej samorządności w Gminie Trzyciąż. Na specjalnej sesji nie zabrakło także Tomasza Korczyńskiego – Przewodniczącego Rady Gminy z 1990r. Obaj panowie zarządzający gminą przed ćwierćwieczem podkreślili rolę samorządu, a także jego wpływ na rozwój okolicznych miejscowości.

Po oficjalnych przemówieniach, do osób najmocniej zaangażowanych w pracę i różnorodną działalność na rzecz Gminy Trzyciąż, trafiły pamiątkowe medale. Nie obyło się też bez zapewnień osób wchodzących w skład obecnego samorządu terytorialnego, o zachowaniu pamięci i lokalnej tradycji w budowaniu codziennego wizerunku Małej Ojczyzny. Jak na przestrzeni 25 lat zmieniło się oblicze Gminy Trzyciąż, można było się dowiedzieć ze specjalnie na tę okazję przygotowanej prezentacji multimedialnej.

Uroczystości zwieńczył koncert wokalno-instrumentalny w wykonaniu Marty Gaweł i Aleksandry Ozga.

Historia Administracji w Gminie Trzyciąż za Leszkiem Zugajem:
Rozdział „Współczesna Gmina Trzyciąż”

W dniu 27 maja 1990 roku weszła w życie nowa ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku. Tego dnia przeprowadzono pierwsze wybory do rad gminnych. Ustawa nadała samorząd i osobowość prawną gminom. Funkcję uchwałodawczą stanowiła rada gminna wybierana w wyborach powszechnych. Organem wykonawczym był początkowo zarząd gminny na czele z wójtem wybieranym przez radę gminną. Od 2002 roku organem wykonawczym w gminie jest jednoosobowo wójt wybierany przez mieszkańców gminy w bezpośrednich wyborach.

Pierwsza kadencja rad gminnych (1990-1994) była dość burzliwa. Wszyscy uczyli się demokracji. Często dochodziło do konfliktów na linii rada gminy – wójt. Zdarzało się, że przewodniczący rad gminnych próbowali odgrywać czołową rolę w gminie powołując się na bezpośredni mandat wyborców. Dochodziły do tego konflikty ideologiczne i te związane z zatrudnieniem zwłaszcza młodych ludzi, nieskażonych poprzednim systemem, jednak niemających żadnego doświadczenia w pracy na rzecz jednostki terytorialnej.

Kolejne kadencje to okres stabilizacji i sukcesów gmin. Wybory do rad gminnych przeprowadzano 19 czerwca 1994 roku (kadencja 1994-1998), 11 października 1998 (kadencja 1998-2002), 27 października 2002 (kadencja 2002-2006, tego dnia po raz pierwszy wybierano bezpośrednio wójtów gmin), 12 listopada 2006 (kadencja 2006-2010) oraz 21 listopada 2010 roku (obecna kadencja 2010-2014).

Do końca 1998 roku gmina Trzyciąż funkcjonowała w ramach województwa krakowskiego. Z dniem 1 stycznia 1999 roku została włączona w skład województwa małopolskiego i powiatu olkuskiego.

Fot. Gmina Trzyciąż

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze