zus

Najniższa podstawa wymiaru składek oraz kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, za miesiące styczeń – grudzień 2014 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

I. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:
– nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego
przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,

podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2014 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 504,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2014 r. tj. 1680,00 zł). Za miesiące styczeń – grudzień 2014 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych nie może być niższa:

  • na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 98,38 zł (tj. 19,52%),
  • na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 40,32 zł (tj. 8%),
  • na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 12,35 zł (tj. 2,45%).

II. Natomiast dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, tj.:
– na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, niewymienione w punkcie I,
– twórców i artystów,
– w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
– wspólników jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
– osób prowadzących publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność

podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2014 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2247,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy tj. 3746 zł). Za miesiące styczeń – grudzień 2014 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych nie może być niższa:

  • na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 438,73 zł (tj. 19,52%),
  • na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 179,81 zł (tj. 8%),
  • na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 55,07 zł (tj. 2,45%).

Tekst nadesłany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze