budzet bukowno 2018

Drogi, targowisko, wymiana pieców czy rozwój miejskiej zieleni – to inwestycje, na które w tym roku Bukowno przeznaczy 12 188 492,00 złotych. Jakie przedsięwzięcia zaplanowano na najbliższe dwanaście miesięcy?

W tegorocznym budżecie dochody określono na poziomie 46 878 768,21 zł, złotych, a wydatki oszacowano w łącznej kwocie na 49 506 079,21 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 627 311 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczek w kwocie 2 627 311,00 złotych.

Sporą część wydatków inwestycyjnych stanowią prace drogowe. Największym przedsięwzięciem będzie przebudowa ul. Wiejskiej, na którą miasto otrzymało dotację w ramach tzw. „adamczykówek”. Koszt inwestycji to 3 644 163,97 złotych, a kwota dofinansowania 1 822 000,00 złotych.

Kwota 40 tys. zł trafi do Powiatu Olkuskiego jako dotacja celowa na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowej drogi łączącej DK 94 ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Bukownie. Na to zadanie Miasto w partnerstwie z Gminą Bolesław i Powiatem Olkuskim w grudniu 2017 roku złożyło do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek w ramach Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR. Rozstrzygnięcie tego naboru Urząd Marszałkowski planuje na kwiecień 2018 roku.

W 2018 roku zaplanowano też dokończenie wieloletniego zadania przebudowy chodników na osiedlu domów jednorodzinnych. Ostatnie już prace o wartości 20 000,00 złotych prowadzone będą m.in. na ul. Manifestu Lipcowego. Łączne nakłady na odbudowę chodników na osiedlu domów jednorodzinnych na przestrzeni ostatnich czterech lat wyniosły ponad 1 000 000,00 złotych.

Kolejne zadania drogowe to wykonanie nakładki asfaltowej na około 150-metrowym odcinku ul. Starczynowskiej (50 000,00 złotych) oraz na 120-metrowym odcinku ul. Krótkiej (36 000,00 złotych), a także utwardzenie pobocza tłuczniem na długości około 100 metrów oraz wymianę krawężnika wzdłuż ul. T. Kościuszki (od ul. Słonecznej w kierunku ul. K. Miarki) za 25 000,00 złotych. 135 000,00 złotych przeznaczono na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy ul. Olkuskiej.. Wartość całej inwestycji wyniesie 830 000,00 złotych. Za 25 000,00 złotych zostaną przebudowane dwa parkingi przy ul. Niepodległości. Chodzi o położenie nakładki asfaltowej i wymianę krawężników. W budżecie zapisano też zadanie dotyczące przebudowy chodnika przy ul. Ks. B. Zelka z płytek betonowych na betonową kostkę brukową na długości 120 metrów. Koszt inwestycji to 72 000,00 złotych. Kolejnym zadaniem jest położenie nakładki asfaltowej na placu manewrowym przy remizie OSP Bukowno Miasto (80 000,00 złotych).

Inwestycją realizowaną przy wsparciu unijnych funduszy będzie budowa wiaty ogniskowej z kominkiem, ławami, stołami oraz odpowiednim wyposażeniem na terenie MOSiR-u. Jak niedawno informowaliśmy, do obsługi lokalnego ruchu turystycznego zakupiony będzie również 6-osobowy elektryczny pojazd wolnobieżny. Projekt obejmuje też gruntowną modernizację plenerowej sceny letniej przy Miejskim Ośrodku Kultury wraz zapleczem, zabudową ławek i siedzisk oraz wykonaniem nowego kręgu ogniskowego. Inwestycja kosztować ma  275 442,00 złote, z czego unijna dotacja to 142 490,00 złotych.

Łącznie  796 000,00 złotych zostanie przeznaczone na wymianę przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne gazowe i na biomasę lub na węgiel (V generacji). Na ten cel pozyskano unijne fundusze, a wkład własny wynosi 66 000,00 złotych. Łączna wartość obydwu programów realizowanych do 2020 roku wyniesie 2 189 000,00 złotych.

W tym roku miejskie targowisko zyska też nowe oblicze. W ramach inwestycji stare i zniszczone obiekty targowiska ulegną rozbiórce a w ich miejsce pojawią się nowe pawilony handlowe, pawilon sanitarny i administracyjny. Całość zostanie zadaszona. Na placu zaplanowano prace brukarskie, a także modernizację ogrodzenia i instalacji sieci wodnych, kanalizacyjnych i energetycznych. Istotna częścią przedsięwzięcia będzie montaż paneli fotowoltaicznych. Koszt całości to 1 933 050,00 złotych, w tym wkład własny  933 051,00 złotych.

Kolejnym projektem, na które Miasto uzyskało unijną dotację jest rozwój terenów zieleni miejskiej w Bukownie. Projekt dotyczy trzech miejsc: niedaleko Zespołu Szkół nr 1 (przy skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Szkolnej), przy dawnym Zespole Szkół „Skałka” oraz parku przy ul. Parkowej i ul. Słowackiego. Przewiduje się tam m. in. przebudowę zieleni przez nowe nasadzenia, wycinkę nieestetycznych poprzerastanych krzewów, modernizację istniejącej tam infrastruktury przez zmianę nawierzchni ścieżek, wymianę ławek, odnowienie miejsca zabaw dla dzieci. Wartość całości wynosi 929 800 złotych, a wkład własny 140 000 złotych). W ostatnim z wymienionych miejsc zostanie wykonanych więcej prac, w ramach tzw. kosztów niekwalifikowanych, na które dodatkowo zostanie przeznaczone 80 000 złotych z budżetu miasta.

W budżecie ujęto również inwestycje wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji. Jedną z nich jest modernizacja i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych infrastruktury rekreacyjno – ruchowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Chodzi o przebudowę hali sportowej i modernizację trybun. Kwota wnioskowanej dotacji to  900 000,00 złotych, a wkład własny to 1 000 000,00 złotych.

W ramach GPR-u władze miasta zakładają gruntowną modernizację i rozbudowę siedziby filii Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podlesiu oraz budynku po byłej szkole w Borze Biskupim, co kosztować ma 1 404 000,00 złotych (w tym środki własne 504 000,00 złotych).

Jakie jeszcze przedsięwzięcia znalazły się w budżecie? W 2018 roku zostanie wykonana termomodernizacja budynku przychodni zdrowia (300 000,00 złotych). Kolejne inwestycje dotyczą dofinansowania do zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (10 000,00 złotych), wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miejskiego (5 000,00 złotych)

Przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej nr 1 zaplanowano wymianę nawierzchni na kostkę brukową (30 000,00 złotych), a na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu ułożenie bezpiecznej nawierzchni (70 000,00 złotych). Miasto zaplanowało również zakup dwóch wiat dla zawodników na boisko MOSiR-u (7 000,00 złotych), przebudowę przepompowni do ul. Krasickiego (5 000,00 złotych), przebudowę schodów przy Obelisku (10 000,00 złotych) oraz budowę oświetlenia parkowego w rejonie ul. Wojska Polskiego (40 000,00 złotych).

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
5 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
kto
kto
6 lat temu

[quote name=”antykostucha”]A gałęzie nad drogą z Mazańca to kto poobcina ?A do Jaworzna to dokąd to będzie droga śmierci?[/quote]no jak to kto, przecież to droga powiatowa, więc pan starosta na pewno nam poobcina

antykostucha
antykostucha
6 lat temu

A gałęzie nad drogą z Mazańca to kto poobcina ?A do Jaworzna to dokąd to będzie droga śmierci?

Zenon
Zenon
6 lat temu

Wspaniale, coraz więcej zieleni i w końcu całkiem tą zielenią zarośniemy. Głównie dlatego, że Bukowno się wyludnia, a prócz tego nie widać obiecanych wiaduktów pod torami, połączenia z trasą, połączenia z A4, ba nawet połączenie z Olkuszem, czy Jaworznem zarasta coraz lepiej i nawet szkoda pieniędzy na pomalowanie pasów na drodze.

Danuta
Danuta
6 lat temu

Wspaniale ,że ktoś pomyślał o miejscach zielonych,odbudowie parku i stworzeniu nowych miejsc parkowych

stanisław
stanisław
6 lat temu

A drogi dojazdowej do nowo powstałych domów na osiedlu Szkolna zaprojektowanej kilka lat temu i rozpoczętej nie ma kto dokończyć.