Kraków

W środę w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Wojewoda Małopolski Krzysztof Klęczar wręczał w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego: wśród uhonorowanych znalazł się Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Przypominamy, że to jednostopniowe polskie resortowe odznaczenie cywilne zostało ustanowione na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia. Zgodnie z § 1 przytoczonego aktu, odznaka jest zaszczytnym wyróżnieniem i może być nadawana za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego poprzez działalność w organach samorządowych, wykonanie zadań samorządowych w urzędach administracji publicznej czy pracę naukową i badawczą w zakresie związanym z działalnością samorządu terytorialnego.

„Każdego dnia swojej pracy skupiam się na tym, by nasza gmina się rozwijała, a Srebrne Miasto stawało się coraz lepszym miejscem do życia. Otrzymane odznaczenie jest dla mnie szczególnym wyróżnieniem, gdyż od lat jestem związany z olkuskim samorządem, a, dzięki zaufaniu Mieszkańców, trzecią kadencję pełnię zaszczytną funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie w tym okresie oraz z którymi wspólnie realizowaliśmy rozmaite inicjatywy.” – komentuje gospodarz naszej gminy Roman Piaśnik.

W przeszłości Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego nadano z kolei m.in. działaczowi opozycji w czasach PRL, Kawalerowi Orderu Orła Białego prof. Aleksandrowi Hallowi, byłemu Wicepremierowi RP Jerzemu Hausnerowi czy wieloletniemu prezesowi Związku Banków Polskich Krzysztofowi Pietraszkiewiczowi.

„Ciężka praca samorządowców jest fundamentem, na którym opiera się rozwój naszych lokalnych społeczności. Ich zaangażowanie, determinacja i poświęcenie przynoszą realne korzyści mieszkańcom Małopolski. Gratuluję wszystkim odznaczonym i dziękuję za Wasz nieoceniony wkład i dbałość o dobro wspólne.” – mówił natomiast Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar. W uroczystości uczestniczyli również I Wicewojewoda Małopolska Elżbieta Achinger oraz II Wicewojewoda Małopolski Ryszard Śmiałek.

Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego otrzymało także dziewięciu innych samorządowców z Małopolski: Jacek Krupa, Wojciech Kozak, Dariusz Marczewski, Rafał Ficoń, Krystyna Janecka, Józef Kała, Bogusław Kamiński, Stanisław Kaszyk oraz Paweł Kobielusz.

Na stronie licowej opisywanej odznaki znajduje się nawiązujący do godła Rzeczpospolitej Polskiej wizerunek orła białego. Ptak ten w swoich szponach trzyma obrócone piórami do góry i skierowane na zewnątrz klucze, czyli symbol samorządności: klucze do bram miasta są bowiem pozostałościami historii i odnoszą się momentu, gdy miasta zyskiwały mury obronne i bramy. Kiedyś bramy i mury miejskie miały chronić mieszkańców przed napastnikami, a obecnie ich furty są otwarte na znak gościnności włodarzy. Pomimo wielowiekowych przemian, jakie dokonały się w organizmach miejskich, symbol ten używany jest do dziś.

Redakcja
Zdjęcia: Małopolski Urząd Wojewódzki

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze