Olkusz

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Olkuszu radni udzielili Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz Romanowi Piaśnikowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2023 rok. Jak głosowali poszczególni radni?

– Problemem w mojej ocenie jest fakt zmniejszenia udziału samorządów w kreowaniu własnej polityki finansowej poprzez ograniczony udział w dochodach z tytułu podatku PIT i od przedsiębiorców. Co pewien czas słyszymy informacje, że rząd pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które przywrócą pewną autonomię samorządów w tym zakresie. Dziś jednak coraz trudniej planuje się potencjalne wydatki budżetowe, zwłaszcza pod kątem zapewnienia płynności finansowania wydatków bieżących. – mówił przed głosowaniem w sprawie absolutorium gospodarz Srebrnego Miasta.

W czasie tzw. sesji absolutoryjnej, w myśl art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przedstawiany jest raport o stanie gminy za ubiegły rok: analogicznie głosowanie nad wotum zaufania dla Romana Piaśnika poprzedziła debata nad raportem o stanie Gminy Olkusz, w której udział wzięli radni Rady Miejskiej w Olkuszu oraz jeden z mieszkańców, który zgłosił taką chęć.

– W ubiegłym roku wykonaliśmy inwestycje majątkowe o wartości blisko 31,5 miliona złotych. Były to przede wszystkim inwestycje drogowe, realizowane m.in. dzięki środkom pozyskanym z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zakończyliśmy również budowę zaplecza sportowego z trybunami na „Czarnej Górze”, czy termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 6 w Olkuszu. Prowadziliśmy też prace budowlane w obrębie budynku wielofunkcyjnego na Czarnej Górze oraz tężni solankowej. – podkreślał burmistrz Piaśnik.

Zarówno w głosowaniu nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2023 rok, większość radnych Rady Miejskiej w Olkuszu zagłosowała „za”.

Oto wyniki głosowania nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz wotum zaufania: 12 głosów „za” (Tomasz Babiuch, Maria Beszterdo, Kamil Czopek, Apolinary Ćwięczek, Henryk Gamrat, Mariusz Gaszczyk, Grzegorz Gruca, Katarzyna Kamionka, Paulina Polak, Zbigniew Stach, Michał Zasucha, Piotr Ziarnik) przy 5 głosach „przeciw” (Piotr Grabarczyk, Anna Kwaśniewska, Paweł Piasny, Małgorzata Postołek, Tomasz Witecki) i jednym głosie wstrzymującym się (Julita Mikucka). Trzech radnych było nieobecnych: Renata Jurczyk, Wojciech Panek, Sebastian Tomsia.

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium za wykonanie budżetu za 2023 rok 13 radnych opowiedziało się „za” (Tomasz Babiuch, Maria Beszterdo, Kamil Czopek, Apolinary Ćwięczek, Henryk Gamrat, Mariusz Gaszczyk, Grzegorz Gruca, Katarzyna Kamionka, Julita Mikucka, Paulina Polak, Zbigniew Stach, Michał Zasucha, Piotr Ziarnik). Wstrzymało się 5 radnych (Piotr Grabarczyk, Anna Kwaśniewska, Paweł Piasny, Małgorzata Postołek, Tomasz Witecki). Trzech radnych było nieobecnych: Renata Jurczyk, Wojciech Panek, Sebastian Tomsia.

– Dziękuję wszystkim, którzy w 2023 roku ciężko pracowali nad realizacją budżetu: Państwu radnym, kierownictwu, naczelnikom i pracownikom Urzędu, a także dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium, podobnie jak w sprawie wotum zaufania, jest wyrazem uznania dla nas wszystkich, a także impulsem do dalszej wytężonej pracy. Raz jeszcze serdecznie dziękuję. – dziękował Roman Piaśnik po głosowaniach.

Redakcja

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze