bwa1

Pod koniec maja większość miejskich radnych zagłosowała za zamiarem likwidacji Galerii BWA w Olkuszu, która ma docelowo zostać włączona w struktury Miejskiego Ośrodka Kultury. Podczas dyskusji przed głosowaniem nie na wszystkie pytania padły odpowiedzi. Informowaliśmy wówczas, że część pytań została złożona na piśmie. Co odpowiedział burmistrz?

Sprawa BWA budzi spore zainteresowanie naszych Czytelników, dlatego też na bieżąco informujemy o tym, co dzieje się w temacie. Dziesięć pytań dotyczących planowanych zmian w olkuskiej kulturze złożył na majowej sesji radny Wojciech Panek. Znamy już stanowisko burmistrza Romana Piaśnika.

Lista pytań zaczyna się od podziału majątku BWA (z podaniem kwot) pomiędzy Gminę Olkusz a Powiat Olkuski zgodnie z zawartą pomiędzy samorządami umową oraz oszczędności, jakie burmistrz chce uzyskać likwidując Galerię.
– Prośba o podanie obecnie kwot pieniężnych po likwidacji Galerii Sztuki Współczesnej BWA jest nieporozumieniem i wynika z braku zrozumienia procesu likwidacyjnego. Procedura likwidacji instytucji kultury jest kilkumiesięcznym procesem, w ramach którego sporządzony zostanie bilans otwarcia likwidacji, inwentaryzacja majątku, ściągnięcie należności, spłata zobowiązań i bilans zamknięcia likwidacji. I dopiero po przeprowadzeniu tych czynności będzie można zdecydować o przekazaniu majątku likwidowanej instytucji – odpowiada burmistrz Roman Piaśnik.

A co z oszczędnościami? – Głównym celem zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu olkuskich instytucji kultury nie jest minimalizacja kosztów ich funkcjonowania. Niemniej połączenie instytucji kultury sprzyja zmniejszeniu kosztów ich funkcjonowania (optymalizacja kosztów
wspólnych np.: administracyjno — finansowych) – czytamy w odpowiedzi na pytanie radnego.

Dowiadujemy się także, że BWA nadal będzie prowadzić swą działalność w tym samym miejscu, z możliwością rozszerzenia swojej działalności o inne obiekty MOK – u. Włączenie Galerii do MOK – u będzie wymagało zmiany jego statutu. – Wówczas Rada Miejska w Olkuszu rozstrzygnie o usytuowaniu w strukturze MOK w Olkuszu Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu – odpowiada burmistrz na pytanie o to, kto będzie odpowiadał za działalność Galerii w ramach MOK – u.

Radny Panek pytał również o to, czy została opracowana analiza strategiczna działalności Galerii w ramach Miejskiego Ośrodka Kultury. – Analiza strategiczna to jedna z analiz wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, badająca otoczenie (m. in.: ekonomiczne, technologiczne, polityczno – prawne, międzynarodowe) i sytuację wewnętrzną (m. in.: marketing. sprzedaż, cykl życia produktu, analiza portfelowa). W praktyce samorządowej nie wykonuje się analizy strategicznej, a dokumentami strategicznymi są najczęściej strategie rozwoju gminy, czy też strategie rozwoju w wybranych dziedzinach działalności samorządu – odpowiada burmistrz Piaśnik.

Wśród pytań pojawiły się również te dotyczące mocnych i słabych stron połączenia Galerii z MOK – iem, a także szans rozwojowych i zagrożeń wynikających z takiego rozwiązania.
Burmistrz twierdzi, że „(…) w czasie debaty na komisjach Rady Miejskiej w Olkuszu i na sesji przedstawione zostały przez radnych, kierownictwo Urzędu, pracowników Urzędu, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkusz i zaproszonych gości wszystkie mocne i słabe strony połączenia naszych instytucji kultury oraz szanse i zagrożenia wynikające z tej zmiany organizacyjnej”. Do najważniejszych korzyści włodarz miasta zalicza: zwiększenie przestrzeni do prezentacji wystaw (wykorzystanie obiektów MOK w Olkuszu, które posiadają reprezentacyjne sale przystosowane do profesjonalnej ekspozycji dzieł), wykorzystanie zasobów materialnych MOK w Olkuszu do zwiększenia jakości wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Galerię (m. in. koncerty jazzowe), stworzenie profesjonalnego systemu pozyskiwania środków od sponsorów wspierającego wydarzenia kulturalne organizowane przez MOK i Galerię, zwiększenie środków pozyskiwanych z zewnętrznych funduszy krajowych, stworzenie wspólnego kalendarza imprez i skutecznych akcji promocyjnych, zwiększenie działalności edukacyjnej (szczególnie wśród dzieci i młodzieży), reorganizacja miejsc pracy przystosowanych do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, lepsze wykorzystanie Kolekcji Sztuki Współczesnej (m. in.. oddzielne wystawy tematyczne), większe bezpieczeństwo przeciwpożarowe w związku z udrożnieniem komunikacyjnym budynku projektowanego jako jedna instytucja kultury, racjonalizacja kosztów administracyjnych, wyeliminowanie problemów związanych z korzystaniem ze wspólnego obiektu, możliwości realizacji kolekcji objazdowych — tematycznych z wykorzystaniem środków transportu MOK w Olkuszu, udostępnianie „kultury wysokiej” (teatr, muzyka, plastyka) poprzez wprowadzenie impresariatu artystycznego.

– W jaki sposób chce Pan nadrobić straty wizerunkowe miasta w polskim środowisku artystycznym? – to ostanie z serii pytań. Co na to burmistrz? – Pragnę Pana Radnego poinformować, że do wszystkich instytucji i osób fizycznych, które przesłały pisma wyrażające zaniepokojenie likwidacją Galerii przesłaliśmy odpowiedzi, dokładnie opisujące proponowane zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu naszych instytucji kultury i korzyści płynące z tej zmiany. W większości tych pism zaniepokojenie wynikało z niezrozumienia proponowanych zmian organizacyjnych i z przekonania, że Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu ulegnie całkowitej likwidacji. Jestem przekonany, że działalność Galerii w ramach Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, która stwarza całkiem nowe perspektywy dla rozwoju działalności Galerii przyczyni się do zwiększenia prestiżu Galerii w Polsce i za granicą – twierdzi burmistrz Roman Piaśnik.

Co sądzicie o odpowiedziach włodarza miasta? Czekamy na Wasze opinie!

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
tm.brngr
tm.brngr
3 lat temu

[i]Gadał dziad do obrazu, a obraz ani razu…[/i]