Gmina Trzyciąż

Rada Gminy Trzyciąż przyjęła nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych na lata 2021-22. Cena nie zmieni się w stosunku do obecnie obowiązującej, pod warunkiem skorzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów. Władze samorządowe liczą, że w wiejskiej gminie, jaką jest Trzyciąż kompostowanie praktycznie dla nikogo nie będzie problemem.

Po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Trzyciąż na dwa kolejne lata konieczne było przyjęcie nowych stawek, które będą obowiązywały w czasie obowiązywania umowy podpisanej ze zwycięzcą przetargu, czyli ZGK Bolesław. Dotychczasową stawkę za wywóz odpadów komunalnych, czyli 23 zł, uda się utrzymać, pod warunkiem złożenia przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych nowych deklaracji „śmieciowych”, w których mieszkańcy zobowiążą się do zmniejszenia ilości oddawanych odpadów, poprzez kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych.

Po długich dyskusjach na temat możliwości obniżenia stawek, przy zachowaniu obowiązującej zasady samofinansowania się systemu, większość radnych przychyliła się do propozycji wójta Romana Żelaznego, aby mieszkańcy deklarujący kompostowanie mogli skorzystać z 5-złotowej bonifikaty  w stosunku do kwoty bazowej (28 zł), czyli ostatecznie płacić tyle, co dotychczas.

– Jestem przekonany, że praktycznie wszyscy mieszkańcy naszej gminy mają możliwość znalezienia miejsca przy domu, gdzie będą wrzucali odpady biodegradowalne. Tym samym liczba śmieci oddawanych odbiorcy do wywozu i utylizacji zmniejszy się, co obniży koszty utrzymania systemu w taki sposób, aby nie było konieczności podnoszenia stawek. W tej sytuacji konieczne jest tylko wypełnienie i dostarczenie do urzędu nowej deklaracji z zaznaczeniem woli kompostowania części odpadów. Osoby, które nie będą chciały kompostować, zapłacą stawkę podstawową, natomiast ci, którzy nie będą wywiązywali się z ustawowego obowiązku segregowania śmieci, zgodnie z zapisami ustawy, mogą być ukarani nałożeniem stawki wynoszącej dwukrotność kwoty bazowej, czyli 56 zł – wyjaśnia wójt Roman Żelazny.

– Aby ułatwić mieszkańcom dokonanie formalności złożenia nowych deklaracji i przyspieszyć cały proces, poprosiliśmy o współpracę sołtysów, którzy nie tylko dostarczą wszystkim mieszkańcom przygotowane już nowe deklaracje wraz z informacją na temat zmian, ale także będą odbierali i dostarczali do Urzędu Gminy w Trzyciążu wypełnione druki, które mieszkańcy poszczególnych miejscowości będą mogli wrzucić do specjalnych skrzynek, umieszczonych na posesjach sołtysów. Dodatkowo nowe deklaracje można przesłać do urzędu poprzez ePUAP Urzędu Gminy Trzyciąż na adres: /rxy7gq084p/skrytka, tradycyjną drogą pocztową lub osobiście – do skrzynki na dzienniku podawczym UG. Druk nowej deklaracji został też udostępniony na stronie internetowej gminy: https://gminatrzyciaz.pl – informuje Wójt Gminy Trzyciąż.

Cena zaoferowana w przetargu przez jedynego oferenta za odbiór tony odpadów komunalnych jest minimalnie mniejsza od obowiązującej w obecnym okresie, niemniej jednak w gminie Trzyciąż zauważalną tendencją jest stopniowy, systematyczny przyrost masy odbieranych od mieszkańców odpadów komunalnych. Gdyby wziąć pod uwagę ten wzrost, śmieci powinny podrożeć. Pomysł kompostowania części odpadów we własnym zakresie ma na celu zmniejszenie ilości oddawanych ton śmieci, a co za tym idzie – ograniczenie wzrostu stawek za ich odbiór w ramach podpisanej przez Gminę umowy. W ten sposób samym zachęta w postaci finansowej bonifikaty za kompostowanie jest realną szansą na realizację oszczędnościowych, a zarazem ekologicznych idei postulowanych przez samorządowców z gminy Trzyciąż.

Fot.pixabay.com

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o