ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dzięki sięgającym kilkudziesięciu milionów złotych środkom finansowym przekazywanym samorządom w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mieszkańcy Ziemi Olkuskiej już niebawem będą mogli korzystać ze zmodernizowanej infrastruktury drogowej, która w znaczący sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Na tym jednak nie koniec. Dofinansowanie uzyskały bowiem również zadania z obszaru infrastruktury sportowej. Zakres planowanych prac robi nie lada wrażenie. Od inwestycji powiatowych, takich jak długo oczekiwana modernizacja drogi powiatowej nr 1078K w miejscowości Osiek i przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą powiatową 1079K w Żuradzie, aż po wielomilionowe projekty inwestycyjne
w poszczególnych gminach.

– Obecnie jednostki samorządu terytorialnego z powiatu olkuskiego realizują kilkanaście zadań inwestycyjnych ze wsparciem rządowym ­– podkreśla Minister Jacek Osuch – Środki z Budżetu Państwa oraz Funduszy Celowych, o które od wielu lat skutecznie zabiegam jako Poseł na Sejm RP i Wiceminister w Rządzie Premiera Mateusza Morawieckiego przyczyniają się do szeroko pojętego rozwoju naszej Małej Ojczyzny – dodaje Parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości.

Olkusz – duże inwestycje w sport oraz infrastrukturę drogową

Gmina Olkusz jest jednym z największych beneficjentów Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Srebrne Miasto otrzymało 4,5 mln zł na budowę nowoczesnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego, siłownią, salami fitness oraz zapleczem sanitarno-szatniowym. Do Olkusza trafi również dofinansowanie w wysokości 2 mln zł, które pokryje koszt wkładu własnego gminy niezbędnego do ukończenia zadania budowy trybun wraz z zapleczem sędziowskim na kompleksie sportowym „Czarna Góra”, realizowanym w ramach programu „Sportowa Polska”. Ponadto dzięki środkom z RFIL rozbudowany o część przedszkolną zostanie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zedermanie. W tym wypadku przekazana kwota (1,3 mln zł) także pokrywa wysokość wkładu własnego ponoszonego przez Gminę Olkusz. To nie koniec dobrych wieści. Wielomilionowe dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozwolą na dalsze prace modernizacyjne przy infrastrukturze drogowej w obrębie ul. Przemysłowej (2,1 mln), ul. Orzeszkowej (1 mln zł) oraz ul. Długiej (1,1 mln zł dofinansowania).

Symboliczne czeki dla Samorządowców

30 kwietnia wójtowie, burmistrzowie oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego w Powiecie Olkuskim spotkali się na płycie olkuskiego rynku z Wiceministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Jackiem Osuchem, Marszałkiem Sejmu RP Ryszardem Terleckim oraz Wicemarszałkiem Senatu RP Markiem Pękiem, aby odebrać symboliczne czeki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Była to doskonała okazja do rozmów o dotychczasowym wsparciu ze strony Rządu Premiera Mateusza Morawieckiego, wyzwaniach związanych z pandemią COVID-19, planach rozwoju poszczególnych gmin w najbliższych latach oraz zapotrzebowaniu na kolejne inwestycje lokalne, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dalszego modernizowania powiatowej infrastruktury drogowej.

Cieszę się, że Wójtowie i Burmistrzowie Gmin Powiatu Olkuskiego deklarują gotowość do dalszej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju naszego regionu – mówił Minister Jacek Osuch – Możemy różnić się w zakresie poglądów politycznych, ale naszym wspólnym, niezmiennym celem pozostaje szeroko pojęte dobro mieszkańców. Czujemy się odpowiedzialni za dobrą przyszłość Ziemi Olkuskiej i poprzez swoje działania chcemy współuczestniczyć w budowaniu tej przyszłości – zaznacza Parlamentarzysta.