Olkusz

Kilka lat temu Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął pierwszą w Polsce uchwałę antysmogową. Niektóre gminy w naszym województwie przymierzają się do wprowadzenia lokalnych przepisów w tym zakresie. Czy tak będzie w Olkuszu?

Przypomnijmy, że zgodnie z małopolską uchwałą antysmogową do końca 2022 roku w całym województwie obowiązkowa jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Z kolei do końca 2026 roku trzeba natomiast wymienić kotły, które obecnie spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub 4, według normy PN-EN 303-5:2012. Już od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20 proc.

Skawina, Tarnów czy Krzeszowice chcą wprowadzić swoje uchwały antysmogowe, zgodne z już obowiązującymi regulacjami w tym zakresie. Czy do tego grona dołączy Olkusz? Miejski radny Łukasz Piątek zwrócił się do olkuskiego burmistrza z prośbą o opracowanie lokalnych przepisów antysmogowych, które powinny być oparte o rządowy program dopłat „Czyste powietrze”. -Skutecznością w pozyskiwaniu subwencji z tego programu mogą się poszczycić zwłaszcza te gminy, w których działają ekodoradcy zatrudnieni w ramach projektu LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”. Natomiast Program ochrony powietrza zobowiązuje także wszystkie samorządy lokalne, by od 1 stycznia 2021 roku uruchomiły punkt obsługi Programu Czyste Powietrze. Warto zatem nawiązać współpracę w tym zakresie z okolicznymi Gminami oraz Powiatem celem koordynacji działań w tym zakresie Chciałbym zwrócić również uwagę na komunikat z 9 lutego o przeznaczeniu dodatkowych 100 min zł dla samorządów z programu „Czyste powietrze” (75 mln zł zostanie przeznaczonych na wsparcie punktów konsultacyjnych. 16 mln na nagrody dla gmin, a 10 mln zł na zwrot kosztów wniosków.) Nie bez znaczenia jest również fakt, iż Gminy, które zdecydują się na wprowadzenie lokalnych uchwał antysmogowych, mogą liczyć na preferencje w finansowaniu w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 – przekonuje Łukasz Piątek.

Jeśli chodzi o lokalne programy dotyczące ochrony powietrza, w gminie Olkusz opracowano ich kilka. Są to przede wszystkim: Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2019-2022 i kierunkowo do 2026 roku czy Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Olkusz (wraz z inwentaryzacją źródeł ogrzewania), w którym opisano zarówno wymogi w zakresie ochrony powietrza jak i zakres koniecznej wymiany kotłów. Do tego katalogu wpisują się także kwestie związane z poprawą stanu powietrza uwzględniane przy opracowaniu np. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz czy też planów zagospodarowania przestrzennego. Kolejnym działaniem gminy Olkusz jest realizowane od 2017 roku udzielanie dofinansowań z budżetu gminy, środków unijnych i krajowych dla mieszkańców do wymiany starych źródeł ogrzewania na ekologiczne (do tej pory wymieniono ich 282). Poza tym gmina uczestniczy również w projekcie (liderem jest Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji) umożliwiającym uzyskanie grantu z Funduszu Elena – chodzi o wsparcie inwestycji w efektywność energetyczną dla budynków mieszkalnych. Wszystko to „wyliczył” w odpowiedzi na interpelację radnego wiceburmistrz Łukasz Rychlewski.

– W 2021 roku, pomimo trudnej sytuacji budżetowej, zabezpieczono w budżecie Miasta i Gminy Olkusz kwotę 200 tys. złotych na dofinansowanie wymiany kotłów przez mieszkańców.  Również w ramach realizacji własnych zadań Gmina Olkusz uwzględnia wymogi obowiązujących przepisów, w tym m. in. w zakresie termomodernizacji i ogrzewania budynków. Punkt obsługi Programu Czyste Powietrze funkcjonuje w Gminie Olkusz już od 2019 roku. (…) Przeszkolony pracownik UMiG Olkusz udziela informacji mieszkańcom w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania z Programu, pomaga w składaniu aplikacji oraz rozliczaniu wykonanej inwestycji. W minionym roku 2020 zostało udzielonych 450 konsultacji, co realnie wpłynęło na złożenie 250 zarejestrowanych aplikacji do WFOŚ, w tym 54 wnioski opracował dla mieszkańców pracownik – odpowiada wiceburmistrz Łukasz Rychlewski.

Olkusz na razie nie będzie tworzył lokalnych przepisów antysmogowych. – Ponieważ do chwili obecnej nie został jeszcze przyjęty Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2021 – 2027, który określi kierunki działań, wymogi i preferencje uzyskania dofinansowania – dopiero po ustaleniu zasad przyznawania dofinansowania celowym będzie podejmowanie lokalnych uchwał, które spełnią również wymogi RPO. Tak było w przypadku Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Olkusz, który w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie był zmieniany w taki sposób, aby dostosować go do wymagań RPO. Gmina Olkusz uzyskała takie dofinansowanie na wymianę kotłów z MRPO w latach 2018 — 2020. Biorąc pod uwagę powyższe uważam, że w chwili obecnej nie ma uzasadnienia dla podejmowania dodatkowych uchwał w przedmiotowym zakresie na terenie Miasta i Gminy Olkusz i obciążania mieszkańców dodatkowymi obowiązkami i ograniczeniami – uważa wiceburmistrz Rychlewski.

Uważacie, że lokalne uchwały antysmogowe to dobry pomysł, czy też już istniejące przepisy w zupełności wystarczą? Jak oceniacie programy oferujące dofinansowania na ogólnie rozumianą walkę ze smogiem?

fot.pixabay.com

1
Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
1 Wątków
0 Odpowiedzi
0 Subskrybentów
 
Najbardziej aktywny
Najczęściej komentowany
1 Autorzy komentarzy
konkret Ostatni autorzy komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
konkret
Udzielający się czytelnik
konkret

Może sobie mieć. Takie uchwały nie mają mocy prawnej gdyż są niezgodne z Konstytucją RP.