Bolesław

W dniu 16 listopada 2023 roku w Centrum Kultury w Bolesławiu im. Marii Płonowskiej przy ulicy Głównej 55 odbyła się debata społeczna, której tematem były „Oszustwa dokonywane na szkodę seniorów na terenie gminy Bolesław”. Temat debaty wynikał z analizy stanu zagrożenia i informacji przekazywanych do dzielnicowych.

W debacie wzięło udział 20 osób. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Dyrektor Centrum Kultury p. Barbara Rzońca,  przedstawiciele Akademii Aktywnego Seniora, mieszkańcy, Komendant Komisariatu Policji w Bukownie podkom. Sławomir Patela i jego Zastępca asp. szt. Rafał Kulawik, dzielnicowi z komisariatu, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu podkom. Marcin Kwiecień oraz Oficer Prasowy.

W czasie  debaty mieszkańcy i inne przybyłe osoby miały okazję zapoznać się ze strukturą organizacyjną Komisariatu Policji w Bukownie a także bieżącym stanem bezpieczeństwa. W sposób szczególny rozważany był temat występujących zagrożeń i oszustw dokonywanych na szkodę Seniorów, który wynikał m.in. z analizy zgłoszeń a także z informacji przekazywanych dzielnicowemu. Uczestnicy debaty zostali zapoznani z narzędziami funkcjonującymi w Policji tj.  KMZB, Aplikacją  Moja Komenda a także planem działań priorytetowych.

Podczas dyskusji zostały przedstawione przez uczestników debaty rekomendacje dla Policji, które w dużej mierze dotyczyły zwiększenia działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa osób starszych poprzez organizację szkoleń i cykl spotkań z członkami Akademii Aktywnego Seniora.  Wnoszono o bieżące informowanie o metodach działania sprawców dot. oszustw dokonywanych na terenie powiatu olkuskiego, a w szczególności w Gminie Bolesław, we współpracy z mediami lokalnymi, jak również o dystrybucję materiałów edukacyjnych dot. powyższej problematyki w instytucjach użyteczności publicznej.

Debata była również okazją do zgłoszenia wszelkich uwag i sugestii dotyczących negatywnych oraz najbardziej uciążliwych dla mieszkańców zjawisk. Uczestnicy  zgłaszali wnioski.  Jednym z nich było nieprawidłowe parkowanie w rejonie Przedszkola w Bolesławiu.

KPP Olkusz


0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze