Kontrola zwolnień - chrzanowski ZUS podsumował wyniki kontroli za I półrocze

zusJeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim, nie zdziw się, że odwiedzi cię kontroler z ZUS bądź dostaniesz zaproszenie na badanie do lekarza orzecznika. Kontroler sprawdza, w jaki sposób wykorzystujesz czas zwolnienia, natomiast lekarz orzecznik kontroluje, czy Twoje zwolnienie jest zasadne.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek prowadzić kontrolę orzekania o czasowej niezdolności do pracy i prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Kontrole wykazują czy prawidłowo chorzy korzystają z chorobowego, czy też nie wykorzystują tego okresu na dorabianie do pensji, wycieczki, remonty mieszkań lub prace w gospodarstwie.

Wyniki kontroli
W pierwszym półroczu chrzanowski oddział ZUS i podległe placówki skontrolowali 1 049 osób z tytułu niewłaściwego wykorzystania zwolnień lekarskich. W 74 przypadkach wydano decyzję pozbawiającą prawa do zasiłku. Kwota cofniętych zasiłków z tego tytułu wyniosła ponad 326 tysięcy złotych.
Pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, lekarze orzecznicy ZUS wydali ponad 3 tysiące orzeczeń. Z czego 62 badane osoby otrzymały decyzję z ZUS o braku prawa do zasiłku – uznano je za zdolne do pracy. Kwota cofniętych zasiłków chorobowych to ponad 20 tysięcy złotych.

W wyniku kontroli ZUS może obniżyć podstawę wymiaru wypłacanego zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy u danej osoby ustał tytuł ubezpieczenia, czyli np. rozwiązała umowę o pracę. Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego tytułu w I półroczu tego roku chrzanowski ZUS skontrolował 631 osób. Kwota obniżenia to 942 708,42 zł.
W skali kraju ZUS z tego tytułu obniżył świadczenia blisko 90 tys. osobom na kwotę 83,5 mln zł.

Do czasu powszechnego wejścia w użycie elektronicznego zwolnienia lekarskiego, co stanie się 1 grudnia 2018 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek obniżyć o 25 proc. świadczenie, wszystkim tym, którzy w ciągu 7 dni nie dostarczą zwolnienia do pracodawcy lub ZUS. Świadczenie jest obniżane za każdy dzień zwłoki, począwszy od 8 dnia zwolnienia. Z tego tytułu ograniczone wypłaty w regionie chrzanowskim sięgnęły kwoty 19 226,10 zł.

Dane ogólnopolskie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w I półroczu tego roku skontrolował 241,1 tys. osób, które korzystały ze zwolnień lekarskich. Wydano ponad 15 tys. decyzji wstrzymujących wypłatę świadczenia. Kwota wstrzymanych świadczeń sięgnęła 12,6 mln zł.
Łącznie, w I półroczu 2018 r. ZUS wstrzymał bądź obniżył świadczenia chorobowe na kwotę 98,1 mln zł.

Bożena Bielawska p.o. regionalnego rzecznika prasowego ZUS w Małopolsce


Komentowanie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub załóż nowe konto.