Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Poz. 394 ) od rozliczenia za kwiecień 2013 r. podatnicy są zobowiązani stosować wzór deklaracji VAT-7(14), VAT-8(5) i VAT-9M(3) oraz rozliczenia za II kwartał 2013 r. wzór deklaracji VAT-7K(8), VAT-7D(5).
Uwaga:
Poprzednie wzory deklaracji VAT-7(13), VAT-7K(7), VAT-7D(4) określone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług ( Dz. U. Poz 1550 ) przestały obowiązywać.

Dodatkowo, nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2013 r., z wyjątkiem okresów rozliczeniowych, w których podatnik koryguje podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług lub dokonuje zwiększenia podatku naliczonego na podstawie art. 89b ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy mogą stosować wzory deklaracji VAT-7(12), VAT-7K(6), VAT-7D(3).

Obowiązujące wersje formularzy w wersji interaktywnej dostępne są na stronie www.e-deklaracje.gov.pl  (w zakładce formularze).

Tekst nadesłany przez Urząd Skarbowy w Olkuszu

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o