Olkusz

W Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu trwają obecnie przetargi na następne drogowe remonty. Które trakty na terenie miasta i gminy zmienią swoje oblicze?

W ramach budowy dróg transportu rolnego przewidziano modernizację traktów w Zedermanie na działkach 759/1 oraz 756: na obydwu drogach m.in. zostanie wyrównana podbudowa i ułożona nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Kolejne zadanie dotyczy remontu ul. Granicznej w Sienicznie, gdzie zaplanowano wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz prace wykończeniowe przy poboczach. Tego typu roboty zostaną także wykonane na drodze prowadzącej do stawu naprzeciw domu wiejskiego w Troksie.

W Żuradzie drogowa inwestycja dotyczy natomiast drogi za skrzyżowaniem ul. Starowiejskiej z ul. Wierzbie: trakt zyska odwodnienie oraz podbudowę z kruszywa kamiennego.

Gmina szuka również wykonawcy kontynuacji budowy chodnika na odcinku od Szkoły Podstawowej w Witeradowie do tamtejszej pętli autobusowej.

Przypominamy, że dwa lata temu przy ul. Kocjana w Olkuszu powstała ścieżka pieszo-rowerowa. Nawierzchnia drogowa jest tam jednak w fatalnym stanie, dlatego w gminie trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji (ZRID) na przebudowę tej ulicy. Jak czytamy w ogłoszeniu o zamówieniu, „[…] Projekt drogi powinien obejmować w zależności od potrzeb budowę: jezdni, poboczy, zjazdów, systemu odwodnienia oraz budowę innych niezbędnych elementów infrastruktury drogowej, a także rozbiórkę i budowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowaną drogą. Ponadto, projekt powinien obejmować zatwierdzenie tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz zaprojektowanie oznakowania pasa drogowego w terenie.”.

„Chcę jak najszybciej przystąpić do gruntownej przebudowy ciągu dróg od ul. Kocjana przez Marii Curie-Skłodowskiej po Kolejową. Dla ul. Kocjana niebawem mamy nadzieję wyłonić w postępowaniu przetargowym wykonawcę dokumentacji projektowej, natomiast w 2024 roku takie dokumentacje przygotujemy dla ulic M. Curie-Skłodowskiej i Kolejowej. Gdy już projekty będą gotowe przyjdzie pora na faktyczne wykonanie prac. W planach inwestycyjnych mamy również mniejsze zadania, także w sołectwach.” – zapewnia Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze