Olkusz

Ciekawe pomysły zgłaszali Mieszkańcy podczas cyklu spotkań konsultacyjnych dotyczących aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026. Spotkania odbywały się z inicjatywy Romana Piaśnika, Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

– Gminny Program Rewitalizacji pozwolił nam zrealizować wiele inwestycji, które wcześniej wydawały się poza zasięgiem finansowym naszego samorządu. Rewitalizacja Parku Czarna Góra, Dolinki na Osiedlu Młodych, infrastruktury szkolnej i przedszkolnej, czy remizy OSP w Gorenicach, to tylko przykłady zakończonych zadań. Przed nami kolejne możliwości. Chcemy, aby podejmowane przez nas inicjatywy jak najbardziej odpowiadały realnym potrzebom Mieszkańców, dlatego wcześniej o nich rozmawiamy – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

W cyklu siedmiu spotkań, jakie odbywały się od końca stycznia na terenie Miasta i Gminy Olkusz, wzięli udział przedstawiciele instytucji publicznych i prywatnych, instytucji oświatowych, kulturalnych, liderzy społeczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorcy oraz przede wszystkim mieszkańcy miasta i gminy Olkusz.

Potrzeba organizacji spotkań wynikała z analizy zbiorczego raportu monitorującego realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026. Ponieważ okazało się, że część zapisów z dotychczas obowiązującego Programu straciła na aktualności, gdyż zostały zrealizowane, pojawiła się konieczność identyfikacji nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgodnie z oczekiwaniami Mieszkańców.

Celem spotkań konsultacyjnych było zatem wypracowanie nowych pomysłów i zadań służących rozwojowi stref rewitalizacyjnych w ramach aktualizacji GPR. Podczas spotkań w trakcie dyskusji mieszkańcy zgłaszali nowe pomysły na zadania inwestycyjne i projekty społeczne, które teraz będą poddawane szczegółowej analizie.

Przypomnijmy, że przedsięwzięcia ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026 dotyczą m.in. poprawy warunków budownictwa wielorodzinnego, poprawy stanu infrastruktury społecznej i szkolnej, podnoszenia atrakcyjności i dostępności przestrzeni publicznych, a także podniesienia jakości infrastruktury kulturalno-edukacyjnej  oraz społecznej. Dużo uwagi w Programie zostało poświęcone zwiększeniu aktywności i integracji lokalnej społeczności oraz aktywizacji zawodowej.

Zachęcamy mieszkańców, aby do 1 marca 2024 r. zgłaszali uwagi i propozycje nowych przedsięwzięć za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka „Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026”) oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu – www.umig.olkusz.pl. Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety można dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy drogą korespondencyjną (Rynek 1, 32-300 Olkusz) lub złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy urzędu.

Formularze konsultacyjne oraz ankiety można pobrać na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz w godzinach pracy Urzędu.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje: z datą wpływu po dniu 1 marca 2024 r.; bez danych kontaktowych; przesłane w formie innej niż na formularzu.

UMiG Olkusz

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze