Olkusz

W olkuskiej Bibliotece wystartował ekologiczny projekt „Na tropie bioróżnorodności z olkuską Biblioteką”. Projekt realizowany jest pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania informacyjno-edukacyjne skierowane do różnych grup wiekowych i społecznych, uświadamiające odbiorcom bezcenne korzyści, jakie czerpiemy z otaczającej przyrody i wzrostu poczucia odpowiedzialności za jej ochronę. Zostaną zorganizowane twórcze, cykliczne eko –warsztaty, które będą kształtowały postawę oraz będą budowały świadomość ekologiczną społeczeństwa. Społeczność lokalna zostanie zaangażowana do działań na rzecz środowiska. W ramach projektu edukowane będą przede wszystkim dzieci. Chcemy bowiem pokazać najmłodszym jak można pomóc przyrodzie.

30 kwietnia 2022 r. wspólnie z uczestnikami  kreatywnych warsztatów „Bajkowe soboty dla rodziny” przed olkuską Biblioteką założona została łąka kwietna, która wpłynie pozytywnie na lokalną bioróżnorodność stając się źródłem pokarmu i schronienia dla okolicznej fauny. Dodatkowo za zajęciach dzieci wykonały ekodoniczki, do których samodzielnie wysiały nasionka „Nanołączki”. Na zakończenie wszystkie dzieci biorące udział w eko-warsztatach otrzymały drobne upominki ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

Niebawem obok bioróżnorodnej łąki postawiony zostanie domek dla dzikich zapylaczy, który będzie dla nich bezpiecznym schronieniem.

Co więcej, w ramach współpracy z Fundacją Kwietna już w maju każdy czytelnik olkuskiej Biblioteki będzie mógł odebrać przygotowane nasionka, aby samodzielnie wysiać je do doniczki na balkonie. W ciągu kilku tygodni doniczka umai się pięknymi kwiatami, które wabią dzikie pszczoły, motyle i inne owady.

Przez cały czas trwania projektu w olkuskiej Bibliotece będą odbywały się ekologiczne warsztaty dla dzieci i dorosłych.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu


0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze