ulga internetowa

Ulga na internet w 2013 r.

1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1278) wprowadzająca zmiany w zakresie odliczenia od dochodu wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci Internet.

Zmiany od 1 stycznia 2013 r.
Limit odliczenia pozostaje na poziomie 760 zł. Ulga jednakże będzie przysługiwać tylko podatnikom w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jeśli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystali z tego odliczenia. Osoby które w 2012 r. po raz pierwszy skorzystały z ulgi na Internet, w 2013 r. będą mogły zrobić to po raz ostatni. Ulga nie dotyczy już podatników, którzy korzystali z odliczenia w poprzednich latach.

Warunki skorzystania
Odliczeniu podlegają faktycznie poniesione wydatki, o ile nie zostały zwrócone podatnikowi ani zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie. Dokument taki powinien zawierać m.in. dane identyfikującego nabywcę oraz dostawcę, rodzaj usługi oraz kwotę zapłaty. Istotne jest, że na dokumencie musi być wyszczególniona kwota za dostęp do internetu. W przypadku usług pakietowych zawierających m.in. dostęp do internetu i wystawiania z tego tytułu faktur na kwotę łączną odliczenie nie przysługuje.

Tekst nadesłany przez Urząd Skarbowy w Olkuszu 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze