plan

W  marcu ubiegłego roku poruszaliśmy na naszych łamach temat przekształcania gruntów położonych w Olkuszu na tereny budowlane. Czytelnicy „Przeglądu Olkuskiego” za naszym pośrednictwem nadal pytają włodarza miasta o politykę planistyczną gminy. Sprawdziliśmy więc, co w tej kwestii zmieniło się w ciągu minionych kilkunastu miesięcy.

Swego czasu głośna była sprawa działek położonych pomiędzy ul. Jana Pawła II, osiedlem Młodych, ul. 29 Listopada i tzw, drogą chrzanowską figurujących w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zielone. Właściciele tych gruntów od lat starali się o ich przekształcenie na budowlane. Stosowne zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz, dotyczące m. in. opisanych gruntów, rozpoczęto uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 maja 2015 roku. 

– Etap zbierania wniosków do tego opracowania zakończył się w listopadzie 2015 roku. Dokument przeszedł ustawowe opiniowanie i uzgodnienia przez organy i instytucje wskazane w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ten etap procedury zakończył się w lipcu br. Opracowanie obecnie jest na etapie rozpatrywania uwag do projektu studium, który wyłożony został do publicznego wglądu w dniach od 5.08 do 5.09. 2016 r. Ustalenia projektu studium dla terenu tzw.„Górki”, z wyłączeniem obszarów o ograniczeniach wynikających z ukształtowania terenu i wynikających z przebiegu infrastruktury technicznej (napowietrzne linie energetyczne), przewiduje przeznaczenie terenu do zabudowy – odpowiada rzecznik prasowy magistratu Michał Latos.

Jak poza tym kształtuje się polityka planistyczna? Od czasu naszego artykułu z marca 2015 roku miejscy radni uchwalili siedem zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W przypadku planu Śródmieście zmiany dotyczą  m. in. regulacji w zakresie dotychczasowego przeznaczenia pod zabudowę usługową, mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, umożliwienia ulokowania toalet publicznych w centrum miasta, zwiększenia liczby miejsc parkingowych, zwiększenia potencjalnych możliwości zagospodarowania terenu dotychczasowego dworca autobusowego oraz zmiany w zakresie rozwiązań komunikacyjnych (w tym zmiany lokalizacji skrzyżowania ul. Sławkowskiej z drogą krajową nr 94 i zmiany klasyfikacji drogi wraz z korektą jej przebiegu). Zmianie uległ też miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olkusz – Czarna Góra – Zagaje w zakresie potrzeb przedsiębiorców prowadzących tam działalność gospodarczą. Z kolei w zmianie planu Kosmolów – Wiśliczka przywrócono funkcję przemysłową po północnej stronie terenu byłej fabryki domów.W planie dla terenów w Zedermanie i Kogutku powiększono tereny zabudowy mieszkaniowej, natomiast w zmianie planu Podlesie Rabsztyńskie – Troks – Braciejówka w pierwszej z tych miejscowości przeznaczono teren pod studnię głębinową. We wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza, obejmującej obszary przy ul. Nowowiejskiej, u zbiegu ulic Kosynierów i Buchowieckiego oraz przy ul. Pakuska dokonano zmian związanych ze zmianą oraz poprawą stanu zagospodarowania, zgodnie z wnioskiem właścicieli.
Została również uchwalona zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz, która dotyczyła problematyki historycznego i współczesnego górnictwa, obiektów i terenów chronionych, wód podziemnych, ujęć wodnych, komunikacji i infrastruktury technicznej.

Obecnie w magistracie trwają prace nad kilkunastoma procedurami planistycznymi dotyczącymi projektów planów miejscowych i studiów. Projekty miejscowych planów w większości dotyczą powiększenia terenów zabudowy mieszkaniowej oraz korekt w układzie komunikacyjnym na terenie: Podlesia Rabsztyńskiego, Troksa, Braciejówki, Pazurka, Rabsztyna (tutaj planistyczne zmiany wiążą się również z rewitalizacją zamku i wzgórza rabsztyńskiego) , Bogucina Małego, Podgrabia, Mazańca, Kamyka, fragmentu północnej części Żurady przy ul. Krucza Góra. Prowadzone są także prace nad planem zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza, a dotyczące umożliwienia lokalizacji parkingu przy ul. Baczyńskiego oraz zjazdów w celu usprawnienia połączeń komunikacyjnych, uregulowania istniejącego zagospodarowania na gruntach leśnych, uregulowania zapisów dotyczących możliwości podziału działek na gruntach zainwestowanych pod drobne usługi komercyjne, umożliwienia lokalizacji połączenia ul. Krasińskiego z ul. 29 Listopada wraz z zagospodarowaniem terenu.

– Wyżej wymienione projekty planów stanowią odpowiedź wobec oczekiwań społecznych, głównie rozszerzenia terenów mieszkaniowych wraz z komunikacją, a także uporządkowania istniejącego zagospodarowania terenu – zapewnia Michał Latos.

Na wrześniowej sesji miejscy radni zdecydowali o przystąpieniu do opracowania kolejnych planów: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olewin – Zagaje (dotyczy m. in. dostosowania zapisów planistycznych do aktualnych przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, usankcjonowania zrealizowanego przebiegu obwodnicy wschodniej Olkusza, regulacji w zakresie komunikacji) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza (chodzi o zmiany wnioskowane przez mieszkańców i instytucje, a także uwzględnienie w ustaleniach planu istniejących zbiorników wody pitnej „Parcze” oraz dopuszczenia na terenie Parku Rekreacyjno – Krajobrazowego „Silver Park” obiektu kubaturowego).

Jak oceniacie politykę planistyczną władz miasta? Czekamy na Wasze opinie!

8
Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
8 Wątków
0 Odpowiedzi
0 Subskrybentów
 
Najbardziej aktywny
Najczęściej komentowany
0 Autorzy komentarzy
WłaścicielkaFelik100arekważne pytanielesnik Ostatni autorzy komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Właścicielka
Właścicielka

Górka pod krzyżem podzieli los Góry Słowik.Plan uchwalony i klapa,bo gmina nie kwapi sie uzbroić teren,ze względu na koszty.sama przyległość działki do ulicy projektowanej a nie rzeczywistej nie daje możliwości uzyskania pozwolenia na budowę.i tak juz od 50 lat.najpierw projektowana zabudowa wysoka,potem tereny zielone,a jak juz plan uchwalony to tez ruszyć sie nie da bo dziatki w centrum terenu nie maja połączeń z droga publiczna.i dlatego mam obawy ,ze radość właścicieli dziatek na Gorce pod krzyżem jest przedwczesna.chyba,ze miasto bedzie dla nich łaskawsze i przystąpi do uzbrojenia terenu objętego planem……kto wie

Felik100
Felik100

A co działka na Polnej.

arek
arek

[quote name=”ZMN”]Zabudować plac między Oś. Młodych a tzw drogą chrzanowską?
Olkusz leży w dolinie.
Jak to wpłynie na wietrzenie miasta przez wiejące wiatry?
Pomyslano o tym?[/quote]
Oman to obiecywał to teraz forsuje. Nie ważne że wszyscy urbaniści od lat się temu sprzeciwiają, bo nie wolno zabudować całego miasta

ważne pytanie
ważne pytanie

Mam działkę w Olkuszu i dookoła niej są działki budowlane,stoją domy a moja jest rolna… Napisałem o odrolnienie działki to odpisali żeby trzeba czekać aż Radni się zajmą zmianą planów….czekam już rok i cisza….a tu na jakiejś wsi zmieniają…no to ja mieszkam w mieście czy na wsi? bo w mieście to budowlane powinny być nie? co trzeba zrobić żeby jaśnie radni się zajęli i przekształcili? Pytam na forum bo już nie wiem do kogo mam iść i jak załatwić …do Pana Boga?

lesnik
lesnik

A co z terenami pod budownictwo mieszkaniowe z programu „mieszkanie plus”, czy zostają przekazane?

Młody
Młody

Wydawanie zgody na budowę domów przy drodze chrzanowskiej w okolicy Kamyka tak blisko drogi że praktycznie w pasie drogowym uważam za nierozsądne a nawet pewnie niezgodne z prawem a przede wszystkim ze zdrowym rozsądkiem a potwierdza to coraz wieksza ilość wypadków na tym odcinku drogi, decydenci powinni tam podjechać i dalej „błędów” poprzedników nie powielać bo w kolejnej kadencji PiSiory ich sprawdzą i rozliczą …

ZMN
ZMN

Zabudować plac między Oś. Młodych a tzw drogą chrzanowską?
Olkusz leży w dolinie.
Jak to wpłynie na wietrzenie miasta przez wiejące wiatry?
Pomyslano o tym?

Monty Pyton
Monty Pyton

Czy to prawda, że zostały odrolnione działki pewnego Pana z Wrocławia, brata znanego mieszkańca Olkusza? Oczywiście na pewno nie było to po znajomości a w interesie gminy :P.

I jeszcze jedno: jak to miało być z tymi układami? Rozbijamy czy tworzymy jeszcze wieksze układy?