Olkusz

W olkuskim osiedlowym klubie Przyjaźń , 8 grudnia, odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pt. Warsztaty edukacyjne – Skarby Bazyliki pw. Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, jaki realizowało stowarzyszenie Wszyscy dla Wszystkich przy finansowym wsparciu Województwa Małopolskiego.

Uczestników spotkania powitała Barbara Orkisz, wiceprezes stowarzyszenia Wszyscy dla wszystkich zarazem inicjatorka i koordynatorka projektu. Przybliżyła pokrótce założenia projektu, w ramach którego odbyły się warsztaty dla prawie 120 uczniów olkuskich szkół podstawowych i średnich mające na celu pogłębienie wiedzy o historii i sztuce, a także kompetencji z zakresu plastyki, fotografiki i literatury. Osią tematyczną warsztatów była zabytkowa bazylika św. Andrzeja w Olkuszu, a zwłaszcza organy Hansa Hummla z XVII wieku.

– W ramach projektu zorganizowaliśmy konkurs Dzieło Hansa Hummla w literaturze i plastyce. Od lat w jego organizacji współpracujemy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla, którego prezes Lidię Kalecińską mam przyjemność powitać. Warsztaty w Bazylice mogły się odbywać dzięki życzliwości proboszcza parafii pw. Św Andrzeja Apostoła ks. Mieczysława Miarki, który udostępnił świątynię jako muzeum i pracownię twórczą. Serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji warsztatów Pani prezes Olkuskiego Oddziału PTTK – Barbarze Stanek oraz przewodnikom panu Waldemarowi Krawczykowi i pani Jadwidze Grabowskiej. Serdecznie dziękuję : Stanisławowi Wywiołowi, Jackowi Sypieniowi, organiście Maciejowi Semli, Irenie Włodarczyk i Mariuszowi Majcie za serce i wiedzę którymi dzielili się podczas warsztatów z młodzieżą. Dziękuję wszystkim nauczycielom i opiekunom artystycznym młodzieży za wkład pracy w sukces waszych wychowanków. Dziękuję członkom komisji konkursowych za trud wyłonienia najlepszych prac.– mówiła Barbara Orkisz.

Następnym punktem spotkania było wręczenie nagród i dyplomów laureatom poszczególnych kategorii konkursu Dzieło Hansa Hummla w literaturze i plastyce. W kategorii „literatura” nagrody wręczał Mariusza Majta – przewodniczący komisji konkursu literackiego i pani prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla Lidia Kalecińska. W kategorii wiekowej 13-15 lat pierwszą nagrodę otrzymała Maria Zajega, drugą Jagoda Struzik, a trzecią Michał Kajda- uczniowie SP w Gorenicach . W kategorii wiekowej 16-19 lat wyróżnienie otrzymała Emilia Boroń uczennica II LO.

W zastępstwie artysty plastyka Stanisława Wywioła, przewodniczącego komisji konkursu plastycznego, wyniki konkursu omówiła pani Olga Śladowska i z panią Mirosławą Drapacz wręczyła dyplomy i nagrody laureatom. W konkursie fotograficznym, w kategorii wiekowej 10-12 lat pierwszą nagrodę otrzymała Magdalenie Januszek z SP nr 1, w kategorii 13-15 lat pierwszą nagrodę otrzymała Zuzanna Grzebinoga z SP nr 9, w kategorii wiekowej 16-19 lat jury postanowiło przyznać: pierwszą nagrodę Emilii Wąsiel, drugą nagrodę Justynie Foryś , trzecią nagrodę Aleksandrze Osuch uczennicom IV LO.

Wręczono dyplomy i nagrody laureatom konkursu w kategorii „Rysunek i malarstwo”. W kategorii wiekowej 10-12 lat pierwszą nagrodę zdobyła Oliwia Serwin z SP nr 9, drugą Antonina Zborowska z SP Witeradów, dwie trzecie: Martyna Kaliś z SP nr 10 oraz Adam Brzeziński z SP 9. Wyróżnienia otrzymały: Alicja Pilch z ZSP nr 1oraz Julia Januszek SP nr 9. W kategorii wiekowej 13 – 15 lat, pierwszą nagrodę otrzymała Zuzanna Gołda z IV LO, równorzędne drugie nagrody otrzymały Izabela Ficek z IV LO oraz Maja Mączka z SP nr 1, a trzecią Alicja Sroka z IV LO. Wyróżnienia otrzymały: Weronika Borgosz z IV LO oraz Maya Banyś SP nr 1. W kategorii wiekowej 16-19 lat pierwszą nagrodę otrzymała Aleksandra Kocjan z Ogniska Artystycznego Żaczek, a drugą Róża Soleck z II LO.

Ostatnią kategorią konkursu były „techniki komputerowe”. W kategorii wiekowej 13 – 15 lat przyznano trzecią nagrodę, którą otrzymały Sylwia Andrzejewska oraz Agnieszka Porębska z SP w Gorenicach.

Nagrody wręczono nie tylko młodzieży. Dyplomem i tomikiem poezji Zahaczeni o rzeczywistość – wydanym przez Stowarzyszenie Wszyscy dla Wszystkich, uhonorowano nauczycieli – opiekunów młodzieży biorących udział w konkursie oraz członków komisji konkursowych.

Zawsze wernisażom w Klubie Przyjaźń towarzyszy muzyka . Tym razem w przerwach pomiędzy wręczaniem nagród w poszczególnych kategoriach goście spotkania mieli okazję wysłuchać utworów polskiej muzyki dawnej i współczesnej w wykonaniu Anny Taborek (fortepian) oraz Zbigniewa Specjała (gitara basowa).

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali kalendarze ścienne na 2022 rok z pracami laureatów konkursu oraz mieli okazję obejrzeć wystawę prac plastycznych i fotograficznych laureatów. Warto dodać, że filmy prezentujące realizację projektu zrealizowane przez Jakuba Fitę i Andrzeja Karonia można obejrzeć na stronie stowarzyszenia „Wszyscy dla wszystkich” i na portalu YouTube.

Projekt „Warsztaty edukacyjne – Skarby Bazyliki pw. Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu” realizowany przy finansowym wsparciu Województwa Małopolskiego był kontynuacją w nowoczesnej formule konkursów „Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce”, jakie stowarzyszenie Wszyscy dla wszystkich organizowało w latach 2006 – 2018. Wystawę prac laureatów konkursu „Dzieło Hansa Hummla w literaturze i plastyce” można oglądać do końca stycznia w Osiedlowym Klubie Przyjaźń w Olkuszu.

Bogusława Sypień

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze