sad_adm

Po trwającym ponad rok postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wolbromiu 20 września br. zapadł wyrok. Sąd po zapoznaniu się z zarzutami przedstawionymi przez stowarzyszenie Eko-Wolbrom stwierdził nieważność planu w całości. Pomimo wniosku przedstawiciela stowarzyszenia o unieważnianie jedynie zapisu dotyczącego niebezpiecznych inwestycji, nie zaś całego planu, sąd stwierdził, że nie można tego zrobić, bowiem stwierdzono niezgodność planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ta niezgodność – jak tłumaczył sędzia prowadzący – jest jak „zakażony owoc”, który zostawiłby w całym planie wadę. Stąd tak surowy wyrok. Tym samym uchwalony w październiku 2008 r. jeden z najważniejszych i najobszerniejszy akt prawa miejscowego po uprawomocnieniu się wyroku przestanie obowiązywać. Teraz gmina Wolbrom będzie musiała podjąć długotrwałe prace nad sporządzeniem planu od nowa. Jak do tego doszło i czym to skutkuje dla mieszkańców i inwestorów?

Przypomnijmy, że po uchwaleniu przez Radę Miejską miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wolbromiu doszło do największego w dziejach miasta protestu społecznego, pod którym podpisy złożyło ok. 2500 dorosłych wolbromian. Mieszkańcy obawiali się bowiem zapisów w planie zezwalających na części terenów przemysłowych, a zwłaszcza na terenie tzw. terminalu, czyli w bliskim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych, na lokalizację zakładów mogących znacząco oddziaływać na środowisko i – jak dosłownie brzmi zapis w uchwale „…stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi tj. zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.” Zapisy te dopuszczały (i nadal dopuszczają do chwili uprawomocnienia się wyroku) na tych terenach m.in. na wznoszenie obiektów i urządzeń do produkcji, składowania, magazynowania i przerobu materiałów szczególnie niebezpiecznych, nie wyłączając substancji skrajnie łatwopalnych, bardzo toksycznych, szczególnie rakotwórczych czy materiałów wybuchowych.

Po szeroko komentowanym w mediach proteście przedstawiciel mieszkańców zwrócił się do ówczesnego wojewody małopolskiego Jerzego Millera z prośbą o podjęcie kroków zmierzających do unieważnienia planu z uwagi na jego niezgodność z przepisami prawa. Wojewoda nie znalazł jednak – jak brzmiała treść odpowiedzi – podstaw do skorzystania w tej kwestii z przysługujących mu środków prawnych, czyli nie uznał za stosowne skierowania planu do sądu. Obawiającym się niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi inwestycji w mieście pozostała zatem długa droga sądowa. W tym celu organizator protestu społecznego założył stowarzyszenie „Eko-Wolbrom”, które zostało dopuszczone do postępowania w sprawie skargi kilku mieszkańców Zabagnia o naruszenie ich interesu prawnego w wyniku uchwalenia planu. Dopiero wówczas mógł przedstawić sądowi szereg rażących – jego zdaniem – zarzutów wobec planu, a w szczególności niezgodność planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, co jest podstawą tej uchwały. 20 września br. na czwartym posiedzeniu w tej sprawie sąd po zapoznaniu się z dokumentacją przychylił się do stanowiska „Eko-Wolbrom” stwierdzając niezgodność planu ze studium na terenie tzw. terminalu i na przylegających do niego obszarach przemysłowych.

W tym miejscu nasuwa się pytanie: dlaczego w planie zagospodarowania znalazły się tak poważne błędy? Szczególnie zastanawia stanowisko Urzędu Wojewódzkiego, którego zadaniem jest sprawdzenie zgodności planu z przepisami prawa. Tym bardziej, że wskazywane przez zaniepokojonych mieszkańców zarzuty wobec planu uznał za bezzasadne. Dlatego konsekwencje będące tego następstwem są tak poważne. Gdyby bowiem Urząd Wojewódzki stwierdził, zgodnie ze stanem faktycznym, ową niezgodność planu ze studium, plan zostałby jedynie uchylony i odesłany do poprawy. Po niezbędnych zmianach i uzgodnieniach po kilku tygodniach mógłby ponownie być przyjęty przez Radę Miejską.

Unieważnienie planu zagospodarowania niesie za sobą poważne konsekwencje. Po uprawomocnieniu się wyroku bowiem gmina będzie musiała powrócić do stanu sprzed planu, czyli do wydawania decyzji o warunkach zabudowy, których celem jest ustalenie czy dane zamierzenia inwestycyjne nie naruszą ładu przestrzennego w oparciu o tzw. „dobre sąsiedztwo”. Może zatem wystąpić sytuacja, kiedy właściciel działki oznaczonej w planie jako teren zabudowy mieszkaniowej nie będzie mógł zrealizować zamierzonej inwestycji przez okres do uchwalenia nowego planu, bowiem warunki zabudowy nie będą na to zezwalać. Ci inwestorzy natomiast, którzy do czasu uprawomocnienia się wyroku otrzymają pozwolenie na budowę, bądź w oparciu o plan już ją otrzymali, mogą bez przeszkód realizować swoje inwestycje.

Dla władz gminy unieważnienie planu, obok poważnego uszczerbku wizerunku, wiąże się ponadto z dodatkowymi kosztami. Do wydatków związanych z pracami nad nowym planem dojdą prawdopodobnie zwroty rent planistycznych i odszkodowania za poniesione przez inwestorów koszty na przedsięwzięcia, które z racji unieważnienia planu nie będą mogły być realizowane. Nie można również wykluczyć pozwów inwestorów o odszkodowania z powodu utraty wartości nieruchomości nabytej po 2008 r..

Zastanawia to, że instytucje jak Urząd Miasta i Gminy czy Urząd Wojewódzki, mające do dyspozycji sztaby ekspertów, nie potrafiły wykonać tak ważnego zadania, jakim było sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Wolbrom zgodnie z obowiązującymi elementarnymi przepisami prawa. Zastanawia tym bardziej, że mieszkańcy w obawie o własne bezpieczeństwo zmuszeni byli skierować do sądu uchwałę, której wady były aż nadto widoczne, bowiem żadna instytucja z wojewodą na czele nie była w stanie pochylić się nad ich problemem.

45
Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
45 Wątków
0 Odpowiedzi
0 Subskrybentów
 
Najbardziej aktywny
Najczęściej komentowany
3 Autorzy komentarzy
itd.MATRIXAdamZielnikmonikazenek Ostatni autorzy komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
itd.
itd.

[quote name=”bbbrrrrrrrrrr”]Brawo!!!!!!Nareszcie ktoś zabrał się za ten Wolbrom. Ale oby to się nie przerzuciło na cały Powiat bo przecież Pani G.K. która była odpowiedzialna za plan, a która to została zwolniona z UMG jest teraz na liście osób zakwalifikowanych na stanowisko dyrektora w Wydziale Architektury Starostwa. A w ogóle patrząc na osoby ubiegające się o funkcje dyrektora architektury to krew w żyłach staje. Czy naprawde nie było lepszych kandydatów, a jeżeli nie to czy nie rzeczywiście lepiej połączyć architekturę z wydziałem ochrony środowiska jak już się mówiło a i etat dyrektorski by zniknął. W innych powiatach tak się praktykuje. A… Czytaj więcej »

AdamZielnik
AdamZielnik

[quote name=”MATRIX”] Adaś, będzie w tym roku hat-trick? 😆 😆 :lol:[/quote]
Choćbyśmy nawet nie chcieli to będzie. 😀
Jak dwa to trzy. 😆 😆 😆
PS. Chociaż tak naprawdę to jest śmiech przez lzy, bo kto za to wszystko ostatecznie zaplaci?

MATRIX
MATRIX

Igrzyska 2011
UMiG – Obywatele 0:2
Adaś, będzie w tym roku hat-trick? 😆 😆 😆

qwerty
qwerty

No widać wszystko czarno na białym. Dzięki panie Adamie. To całkiem do przewidzenia było, że będą szkalować mimo że winny jest sam sobie urząd i nikt więcej. Z resztą nie bacząc na wypuszczane paszkwile ludzie i tak swoje wiedzą. Ciekawe jak nastroje w urzędzie, pewnikiem nerwowo 😉

PS

Jak widać obowiązkowy proces rejestracyjny jest za trudny dla urzędasów i nagle ucichły wszelkie krzyki i ujadanie – zostało im tylko zmasowane minusowanie 8) . Dziękuję Przeglądowi Olkuskiemu !

AdamZielnik
AdamZielnik

Cią dalszy jest tutaj http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Wolbrom/podmiotowe/Rada/Sesje/Protokoly+z+sesji+rady/2008/Uzupelnienie%20do%20protokolu%20nr%2024.htm
A na deser prawdziwa perelka:
Radny Wojciech Szota (…) spytał więc, która wersja planu dotycząca terminalu jest w końcu zgodna z tym studium?

Mgr inż. Anna Staniewicz (Architekt Biura Projektowego Asta – Plan) odpowiedziała (…) jeśli chodzi o zgodność ze studium to ten projekt, który obecnie został radnym przedłożony jest z nim zgodny w zakresie terenu terminalu, ponieważ chodzi tam o działalność przemysłową, nie ma więc żadnych wątpliowści.

Móglby mi ktoś, z laski swojej, przypomnieć, jaki byl koronny argument WSA za unieważnieniem planu?

AdamZielnik
AdamZielnik

Dobra, ponieważ forum z powrotem zaczęlo, przynajmniej na jakiś czas, przypominać forum, a nie magiel, pozwolę sobie skreślić kilka slów. Burmistrz staje się przewidywalny, jak male dziecko. Kiedy w środę rozmawialiśmy z Kaziem Pacią, powiedzialem mu, że natychmiast urząd zacznie swoją starą spiewkę czyli kręcenie kota ogonem, wszyscy są winni tylko nie burmistrz. Mówilem – zobaczysz, w miasto pójdzie, że to Twoja wina, Sztaby i Kurowskiej. Sztabę i Kurowską rozrobią medialnie, a Ciebie na sesji. I nie trzeba bylo dugo czekać. Zaraz na stronie urzędu pojawila się filippika przeciwko Sztabie, a na forum wpisy p-ko niemu i szkalujące Kurowską. Pozwolilem… Czytaj więcej »

monika
monika

[quote name=”wolbromioki”][quote name=”sulisławice”][quote name=”wolbromski łyk”]Panie Burmistrzu Łaksa nasz poprzedni post został usunięty jeszcze raz dziękujemy za podjęcie właściwych jak czas pokazał decyzji kadrowych dotyczacych byłych pracownic wydziału architektury w Wolbromiu pań; G K i A S serrdecznie pozdrawiamy może zdąży Pan przeczytać zanim post zniknie ..[/quote]
brawo Łaksa !!!!!![/quote]
wreszcie coś dla ludzi[/quote]
dobra robota

zenek
zenek

[quote name=”laskowik”][quote name=”fotograf”][quote name=”WOLBROM”][quote name=”Olaboga”]Od 3 października pani G.K. przejmuje stery architektury w Starostwie. Oj się będzie działo…[/quote]
CZYŻBY SPRAWĘ PILOTOWAŁ I ZAŁATWIŁ W STAROSTWIE PRZYJACIEL DOMU DYR. WYDZIAŁU PROMOCJI ZNANY PISMAK ”LOKALNIE ZNANY”[/quote]
zasiadając w komisji w czasie wyborów” Mis ziemi ” lobbował za kandydatura dziewczyny o swojskim nazwisku takim jak panl G K….????[/quote]
a to satyr !!!11[/quote]
???????????????????

wolbromioki
wolbromioki

[quote name=”sulisławice”][quote name=”wolbromski łyk”]Panie Burmistrzu Łaksa nasz poprzedni post został usunięty jeszcze raz dziękujemy za podjęcie właściwych jak czas pokazał decyzji kadrowych dotyczacych byłych pracownic wydziału architektury w Wolbromiu pań; G K i A S serrdecznie pozdrawiamy może zdąży Pan przeczytać zanim post zniknie ..[/quote]
brawo Łaksa !!!!!![/quote]
wreszcie coś dla ludzi

wolbrom
wolbrom

[quote name=”Nullo”][quote name=”WOLBROM”][quote name=”Olaboga”]Od 3 października pani G.K. przejmuje stery architektury w Starostwie. Oj się będzie działo…[/quote]
CZYŻBY SPRAWĘ PILOTOWAŁ I ZAŁATWIŁ W STAROSTWIE PRZYJACIEL DOMU DYR. WYDZIAŁU PROMOCJI ZNANY PISMAK ”LOKALNIE ZNANY”[/quote]
pewna informacja proszę sprawdzić kto prowadził budowę !!![/quote]
sprawdzimy napewno

x
x

na

Nullo
Nullo

[quote name=”WOLBROM”][quote name=”Olaboga”]Od 3 października pani G.K. przejmuje stery architektury w Starostwie. Oj się będzie działo…[/quote]
CZYŻBY SPRAWĘ PILOTOWAŁ I ZAŁATWIŁ W STAROSTWIE PRZYJACIEL DOMU DYR. WYDZIAŁU PROMOCJI ZNANY PISMAK ”LOKALNIE ZNANY”[/quote]
pewna informacja proszę sprawdzić kto prowadził budowę !!!

rynek
rynek

[quote name=”wolbromski łyk”]Panie Burmistrzu Łaksa nasz poprzedni post został usunięty jeszcze raz dziękujemy za podjęcie właściwych jak czas pokazał decyzji kadrowych dotyczacych byłych pracownic wydziału architektury w Wolbromiu pań; G K i A S serrdecznie pozdrawiamy może zdąży Pan przeczytać zanim post zniknie ..[/quote]
jedna z niewielu trafnych decyzji …

Kasiaa
Kasiaa

co ma przedszkole do planu zagospodarowania przestrzennego?[quote name=”A”]CD
Pamiętajmy – nikt z wolbromskiego Magistratu nie robi łaski, nie naliczając opłaty za czas spędzony przez dziecko w przedszkolu między 8. a 13. Koszty związane z uczestnistwem przedszkolaka w zajęciach prowadzonych w tych godzinach przez przedszkolanki należy do zadań własnych gminy. KAŻDEJ gminy.
Wysokości kwot podane w artykule „Demagogia od przedszkola” faktycznie odnoszą się do:
JEDNEJ GODZINY powyżej ZWOLNIONYCH z opłaty pięciu godzin – w wysokości 83,16;
DWÓCH GODZIN j.w. 97,02;
TRZECH GODZIN j.w. 110,88;
CZTERECH-PIĘCIU GODZIN j.w. 124,74.
Pozostaje pytanie – czyją demagogię miał na myśli Autor artykułu?[/quote]

A
A

CD
Pamiętajmy – nikt z wolbromskiego Magistratu nie robi łaski, nie naliczając opłaty za czas spędzony przez dziecko w przedszkolu między 8. a 13. Koszty związane z uczestnistwem przedszkolaka w zajęciach prowadzonych w tych godzinach przez przedszkolanki należy do zadań własnych gminy. KAŻDEJ gminy.
Wysokości kwot podane w artykule „Demagogia od przedszkola” faktycznie odnoszą się do:
JEDNEJ GODZINY powyżej ZWOLNIONYCH z opłaty pięciu godzin – w wysokości 83,16;
DWÓCH GODZIN j.w. 97,02;
TRZECH GODZIN j.w. 110,88;
CZTERECH-PIĘCIU GODZIN j.w. 124,74.
Pozostaje pytanie – czyją demagogię miał na myśli Autor artykułu?

A
A

w najnowszym numerze KUR – W – a 😳 – to tylko skrót – polecam: na stronie 2. – o tym, jak niefrasobliwi Radni naznaczeni potrzebą zaistnienia zabierają cenny czas Panu Przewodniczącemu i Panu Burmistrzowi, wypowiadając się bez opamiętania (i, co wynika z konkluzji artykułu, BEZ SENSU); na stronie 3. – o tym, ile rodzic przedszkolaka płaci za pobyt swojego dziecka w placówce. Wypisano tu czarno na białym, że np. kwota 83,16 jest kwotą za „pobyt dziecka (w przedszkolu) de facto 6 godzin dziennie”, a 124,74 za maksymalnie godzin 10. Na czym polega nagięcie rzeczywistości przez Autora? Otóż na tym,… Czytaj więcej »

nicpońse833
nicpońse833

Prawdziwe szczęście przychodzi wówczas, kiedy sąsiadowi zdechnie krowa.

bic-cyc
bic-cyc

Uwaga uwaga, urząd zaczyna szczekać. Kto żyw mający dostęp do sieci rzucony na stronę przeglądu olkuskiego !

laskowik
laskowik

[quote name=”fotograf”][quote name=”WOLBROM”][quote name=”Olaboga”]Od 3 października pani G.K. przejmuje stery architektury w Starostwie. Oj się będzie działo…[/quote]
CZYŻBY SPRAWĘ PILOTOWAŁ I ZAŁATWIŁ W STAROSTWIE PRZYJACIEL DOMU DYR. WYDZIAŁU PROMOCJI ZNANY PISMAK ”LOKALNIE ZNANY”[/quote]
zasiadając w komisji w czasie wyborów” Mis ziemi ” lobbował za kandydatura dziewczyny o swojskim nazwisku takim jak panl G K….????[/quote]
a to satyr !!!11

Jaro
Jaro

[quote name=”WOLBROM”][quote name=”Olaboga”]Od 3 października pani G.K. przejmuje stery architektury w Starostwie. Oj się będzie działo…[/quote]
CZYŻBY SPRAWĘ PILOTOWAŁ I ZAŁATWIŁ W STAROSTWIE PRZYJACIEL DOMU DYR. WYDZIAŁU PROMOCJI ZNANY PISMAK ”LOKALNIE ZNANY”[/quote]
Ziemio Olkuska rozstąp się …..

ccccccccccccccccc
ccccccccccccccccc

hhhhhhhhhhhhhhhhh

yxz
yxz

tttttttttttttttttttttttt

abc
abc

1234

Kasiaa
Kasiaa

[quote name=”nik”]Na litość!!!! Gdzie Ci Radni Powiatowi z Wolbromia, czy z Was naprawdę takie śpiochy i nie wiecie co się w okolicy dzieje, a w szczególności na własnym podwórku????
przecież radni nie mają nic do zatrudnienia To kompetencja STAROSTY!!! Ale on chyba nie wie co CZYNI !!!

sulisławice
sulisławice

[quote name=”wolbromski łyk”]Panie Burmistrzu Łaksa nasz poprzedni post został usunięty jeszcze raz dziękujemy za podjęcie właściwych jak czas pokazał decyzji kadrowych dotyczacych byłych pracownic wydziału architektury w Wolbromiu pań; G K i A S serrdecznie pozdrawiamy może zdąży Pan przeczytać zanim post zniknie ..[/quote]
brawo Łaksa !!!!!!

Wolbromiok
Wolbromiok

[quote name=”poldek”][quote name=”Olaboga”]Od 3 października pani G.K. przejmuje stery architektury w Starostwie. Oj się będzie działo…[/quote]
pięciu radnych powiatowych z Wolbromia pozwoliło na taki SKANDALLLLLLLLLLL……[/quote]
Jacy radni taka siła 😛 😛 😛 😛

Olaboga
Olaboga

Panie Starosto, coś mi się zdaje, że zamienił stryjek siekierkę na kijek. Chociaż nie wiem czy nie patyk na kijek…

nik
nik

Na litość!!!! Gdzie Ci Radni Powiatowi z Wolbromia, czy z Was naprawdę takie śpiochy i nie wiecie co się w okolicy dzieje, a w szczególności na własnym podwórku???? Nie ważne jakie ugrupowania teraz reprezentujecie, ale wiecie sami jakie numery G.K. wykręcała mieszkańcom gminy a może i sami tego doświadczyliście. Biorąc nawet Pana Górnickiego który domagał się tak długo uchwalenia planu – nareszcie wywalczył, ale to chyba nie tak miało być, nie taka droga przez męki miała spotkać mieszkańców gminy. Jedna rzecz która spodobała się mieszkańcom gminy to było zwolnienie Pani K. i za to nieraz Burmistrz Łaksa otrzymał podziękowania. A… Czytaj więcej »

poldek
poldek

[quote name=”Olaboga”]Od 3 października pani G.K. przejmuje stery architektury w Starostwie. Oj się będzie działo…[/quote]
pięciu radnych powiatowych z Wolbromia pozwoliło na taki SKANDALLLLLLLLLLL……

BIEM
BIEM

[quote name=”Olaboga”]Od 3 października pani G.K. przejmuje stery architektury w Starostwie. Oj się będzie działo…[/quote]
olkusioki zacznijcie pilnować skarbów srebrnego grodu !!! liczcie się z tym że uzyskanie pozwolenia na budowę potrwa kilka lat albo budujcie w Miechowie lub Sławkowie….

fotograf
fotograf

[quote name=”WOLBROM”][quote name=”Olaboga”]Od 3 października pani G.K. przejmuje stery architektury w Starostwie. Oj się będzie działo…[/quote]
CZYŻBY SPRAWĘ PILOTOWAŁ I ZAŁATWIŁ W STAROSTWIE PRZYJACIEL DOMU DYR. WYDZIAŁU PROMOCJI ZNANY PISMAK ”LOKALNIE ZNANY”[/quote]
zasiadając w komisji w czasie wyborów” Mis ziemi ” lobbował za kandydatura dziewczyny o swojskim nazwisku takim jak panl G K….????

na dorobku
na dorobku

w Olkuszu ze strachu nic nie robią. Burmistrz nie pozwala budowac w okolicach Kruczej Gory. Ciekawe czy to strach, niewiedza, a moze brak fachowcow? Przyjazne panstwo???

stary wiarus
stary wiarus

[quote name=”Olaboga”]Od 3 października pani G.K. przejmuje stery architektury w Starostwie. Oj się będzie działo…[/quote]
ile złotych jajek na to poszło ?

WOLBROM
WOLBROM

[quote name=”Olaboga”]Od 3 października pani G.K. przejmuje stery architektury w Starostwie. Oj się będzie działo…[/quote]
CZYŻBY SPRAWĘ PILOTOWAŁ I ZAŁATWIŁ W STAROSTWIE PRZYJACIEL DOMU DYR. WYDZIAŁU PROMOCJI ZNANY PISMAK ”LOKALNIE ZNANY”

MATRIX
MATRIX

Miało być „ŁADNIE”, a wyszło jak zwykle. Gratulacje!!!! 😆 😆 😆

ech
ech

[quote name=”BBA”]Czy jest ktoś zorientowany, kiedy uprawomocni się wyrok WSA w sprawie unieważnienia planu?[/quote]
30 dni po doręczeniu każdej ze stron uzasadnienia wyroku, czyli za ok. 2 miesiące

BBA
BBA

Czy jest ktoś zorientowany, kiedy uprawomocni się wyrok WSA w sprawie unieważnienia planu?

bbbrrrrrrrrrr
bbbrrrrrrrrrr

Oj się będzie działo…
A więc tak – scenariusze są dwa no może trzy:
Po pierwsze rozpad koalicji w Powiecie i zmiana Starosty lub przynajmniej V-ce
Po drugie koalicja w Powiecie zostaje i rozruba w Gminie z referendum dot. odwołania Burmistrza włącznie bo przecież koszty planu są niesamowicie wysokie i to wiem na 100%, chyba że następuje ściągnięcie odszkodowania od osób zawinionych co jest bardzo mało prawdopodobne
Po trzecie – wszyscy śpią spokojnie nic nie robiąc a My podatnicy dajmy pieniądze bo przecież tamte się skończyły a nowy plan trzeba robić

Więc teraz konkurs – Który scenariusz się sprawdzi?????
Czekam na odpowiedzi……

Olaboga
Olaboga

Od 3 października pani G.K. przejmuje stery architektury w Starostwie. Oj się będzie działo…

wolbromski łyk
wolbromski łyk

Panie Burmistrzu Łaksa nasz poprzedni post został usunięty jeszcze raz dziękujemy za podjęcie właściwych jak czas pokazał decyzji kadrowych dotyczacych byłych pracownic wydziału architektury w Wolbromiu pań; G K i A S serrdecznie pozdrawiamy może zdąży Pan przeczytać zanim post zniknie ..

qwerty
qwerty

Uwaga uwaga, urząd zaczyna szczekać. Kto żyw mający dostęp do sieci rzucony na stronę przeglądu olkuskiego !

Spytam się tylko a gdzie są te wypociny wczorajsze ze strony wolbrom.pl AUTORYZOWANE przez Jana Łaksę a skrzętnie notowane przez E. B.arczyk ?

Winny jest projektant planu i osoba nadzorująca prace czyli ŁAKSA, bo przecież książę gołaczew musiał to przeczytać i przedstawić później do zaopiniowania Radzie Miejskiej ! Radnych nie winię bo przecież oni własnego zdania nie mają i głosują tak jak im burmistrz każe – pewnie tego nawet nie czytali tylko klepnęli jak idzie. KOMPROMITACJA i tyle.

heh
heh

biedny autor, chciał dobrze, a wyszło jak zwykle… szkoda, ze nie musiał pracować nad tym planem, może bardziej szanowałby trudną pracę innych

bbbrrrrrrrrrr
bbbrrrrrrrrrr

Masz rację z jednej strony, ale z drugiej strony to Ty chyba nie miałeś do czynienia z tym planem. Wyobraź sobie że linia zabudowy idzie w połowie domu i teraz zrób sobie wymianę pokrycia dachowego lub przeprowadź remont. Normalnie jak to usłyszałem w Architekturze w Starostwie to mi oczy prawie wyszły na zewnątrz, nie wspominając do tego że ogrodzenie miałem zlokalizować 10 m od drogi co przy istniejącej zabudowie do będzie stał 0,5 m przed ogrodzeniem – paranoja!!!!!! A takich numerów jest znacznie więcej. Dlatego sam nie wiem czy lepiej to naprawić czy dalej trwać w takiej paranoi. Prawdą jest… Czytaj więcej »

A
A

Ale i tak wszystkiemu winien jest Autor, bo, jak dowiadujemy się ze strony UMiG Wolbrom, gdyby nie szukał dziury w całym, kierując się prywatą, pieniactwem i innymi sarmackimi „zasadami”, nadal byłoby cacy.
A tak, to Gmina znajdzie pieniadze na roszczenia w kieszeniach Przedsiębiorców, samego Autora nie wyłączając.

bbbrrrrrrrrrr
bbbrrrrrrrrrr

Brawo!!!!!!
Nareszcie ktoś zabrał się za ten Wolbrom. Ale oby to się nie przerzuciło na cały Powiat bo przecież Pani G.K. która była odpowiedzialna za plan, a która to została zwolniona z UMG jest teraz na liście osób zakwalifikowanych na stanowisko dyrektora w Wydziale Architektury Starostwa. A w ogóle patrząc na osoby ubiegające się o funkcje dyrektora architektury to krew w żyłach staje. Czy naprawde nie było lepszych kandydatów, a jeżeli nie to czy nie rzeczywiście lepiej połączyć architekturę z wydziałem ochrony środowiska jak już się mówiło a i etat dyrektorski by zniknął. W innych powiatach tak się praktykuje. A więc….????