W bieżącym roku szkolnym grupa uczniów z Gimnazjum w Bydlinie nadal rozwijała swoje zainteresowania i pasje historyczne pod kierunkiem p. Jolanty Haberki. Najwięcej czasu i trudu na pogłębianie wiedzy z zakresu historii Polski i powszechnej oraz poszukiwanie cennych informacji dotyczących naszej najbliższej okolicy, poświęcili dwaj gimnazjaliści: Łukasz Hawrylak i Jakub Mik, co przełożyło się na ich wybitne osiągnięcia. Obydwaj zostali finalistami Małopolskiego Konkursu z Historii organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Z okazji zbliżającej 100-ej rocznicy I Wojny Światowej wzięli udział w konkursie historycznym tematycznym dla uczniów województwa małopolskiego pt. „Stulecie czynu legionowego – drogi do niepodległości 1863-1918. Bohaterowie, wydarzenia, miejsca”, organizowanego przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty. Pod przewodnictwem p. Haberki  uczeń Łukasz Hawrylak przygotował bardzo ciekawą pracę historyczną pt. „Krzwopłockie Legionowe Termopile” – walka o niepodległość Polski. Otrzymał za nią I miejsce w województwie, ale po etapie ustnym ostatecznie zajął II miejsce w konkursie na 200 uczestników. Drugi uczeń Jakub Mik został finalistą tego konkursu. Jego praca pt. „Pamięć o Legionistach nie przemija…” – miejsca pamięci na ziemi bydlińskiej związane z I wojną światową, również została wysoko oceniona. Gala Laureatów odbyła się w maju w muzeum Archeologicznym w Krakowie z udziałem Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego oraz Dyrektora Oddziału IPN w Krakowie Marka Lasoty i innych znamienitych gości. Kolejną szansą dla chłopców było zaproszenie ich przez Dyrekcję Muzeum w Sosnowcu do udziału w Regionalnym Konkursie Historycznym „Od Oleandrów do Wolności”. Uczeń Łukasz Hawrylak został laureatem, zajmując IV miejsce, a Jakub Mik Finalistą. Uczniowie wzięli również udział w wernisażu wystawy pt. „Legiony Polskie w Zagłębiu Dąbrowskim”.

Następnym ważnym osiągnięciem uczniów było uczestnictwo w XIII Powiatowym Konkursie Historyczno – Regionalnym „O Laur Trójki”, w którym Jakub Mik została laureatem zajmując II miejsce, a Łukasz Hawrylak finalistą. Kilka osób z Gimnazjum w Bydlinie uczestniczyło również w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym pt. „Chlubne lata legionowe – wizerunek Legionów Józefa Piłsudskiego w polskim krajobrazie” organizowanym w Łodzi. Uczennica Monika Domagała została finalistką tego konkursu.

Czteroosobowa grupa gimnazjalistek wysłała także pracę historyczną na konkurs organizowany przez Muzeum Armii Krajowej w Krakowie i Kuratorium Oświaty pt. „Zachować dla przyszłych pokoleń”, która została zakwalifikowana do finału. Ostatnim konkursem historycznym w tym roku szkolnym, w którym uczestniczyli gimnazjaliści z Bydlina był kuratoryjny konkurs plastyczny pt. „100 rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej” organizowany dla uczniów województwa małopolskiego. Dwie uczennice: Weronika Wąsowska i Maja Wojtaszek zostały finalistkami tego konkursu. 25 czerwca w Krakowie odbyła się gala wręczenia nagród dla laureatów i finalistów oraz wernisaż nagrodzonych prac plastycznych, w której uczestniczyły uczennice wraz z opiekunem p.Jolanta Haberką.

Na zakończenie chcemy podzielić się miłą i ważną informację, że kolejny konkurs historyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego przy współpracy Kuratorium Oświaty w Krakowie odbędzie się w Gimnazjum w Bydlinie, ale to już w nowym roku szkolnym 2014/2015, o czym będziemy jeszcze informować.  

Tekst: Jolanta Haberka (Gimnazjum w Bydlinie)

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze