Pustynny charakter jedynej w Europie pustyni zanika, a co za tym idzie –  ubożeją stanowiska występujących tu chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Aby odtworzyć pierwotny stan pustyni i ochronić cenną przyrodę, należy usunąć drzewa i krzewy, które ok. 50 lat temu zostały posadzone w celu utrwalenia lotnych piasków. A to wymaga ogromnych nakładów finansowych. Kilkunastoletnie starania gminy Klucze o pozyskanie środków na rewitalizację Pustyni Błędowskiej wreszcie zakończyły się sporym sukcesem.

W październiku ubiegłego roku gmina Klucze złożyła wniosek do Komisji Europejskiej o dofinansowanie z instrumentu finansowego LIFE+  projektu „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych w obszarze  Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej”. Po kilkumiesięcznej wnikliwej ocenie Komisji Europejskiej wniosek został pozytywnie oceniony. W efekcie znalazł  się na liście projektów wytypowanych do dofinansowania ze środków LIFE+.  Umowę o dofinansowanie Komisja Europejska może podpisać z gminą Klucze prawdopodobnie już pod koniec sierpnia. Całkowity koszt przedsięwzięcia  szacowany jest na ok.  9 mln  złotych. W ramach unijnej pomocy gmina może uzyskać dofinansowanie w wysokości połowy kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Kolejne 45 proc. pochodzić będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który już w ubiegłym roku udzielił gminie promesy dofinansowania projektu. Natomiast pozostałe 5 proc. samorząd musi pokryć ze środków własnych.  
W ramach projektu na pustyni przewiduje się przygotowanie terenu i zapewnienie bezpieczeństwa, czyli sprawdzenie zagrożenia niewybuchami i ewentualnie odminowanie oraz wycinkę rodzimych samosiewów  i sztucznie wprowadzonych gatunków wierzb. Ochroną zostaną objęte odsłonięte siedliska chronionych muraw napiaskowych. Planowane jest również wyznaczenie ścieżek dydaktycznych oraz utworzenie w Kluczach Pustynnego Centrum Informacji. To wszystko przyczyni się do wzrostu atrakcyjności  gminy Klucze oraz województwa małopolskiego.
Ciekawostką jest fakt,  że od 2000 roku do tej pory w Polsce realizuje się jedynie pięć projektów współfinansowanych z LIFE+,  w tym tylko jeden, którego beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego. Przedsięwzięcie wiąże się z dużą odpowiedzialnością i jego realizacja nie będzie należeć do łatwych zadań.  Tak specyficzny projekt wymaga fachowej wiedzy, a więc udziału i zaangażowania środowisk naukowych, jednostek samorządu, wojska i innych instytucji. 

LIFE + to instrument finansowy Unii Europejskiej, koncentrujący się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem  jest ochrona, zachowanie , odtworzenie, monitoring i poprawa funkcjonowania systemów naturalnych, w tym również  rzadkich i cennych siedlisk przyrodniczych. W ramach komponentu I. Przyroda i różnorodność biologiczna wspierane są w szczególności duże projekty realizowane na obszarach objętych siecią Natura 2000, dlatego projekt zgłoszony przez gminę  Klucze doskonale wpisuje się w założenia programowe LIFE+ .

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
AJ
AJ
12 lat temu

Super! Fajnie że pustynia będzie wyglądać rzeczywiście jak pustynia.

Aśka
Aśka
12 lat temu

Wow, to gdzie my na grzyby chodzić będziemy?? 🙁