Wolbrom

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął ostatnio uchwałę, na podstawie której zdecydowano o przywróceniu kwalifikacji do kategorii dróg wojewódzkich części ciągu komunikacyjnego przez centrum Wolbromia, czyli ulic: Krakowskiej, Rynku oraz Żwirki i Wigury. Pozostałe wolbromskie ulice, będące kiedyś zakwalifikowane jako część DW 783 nadal pozostają w zarządzie powiatowym.

Na początek trochę informacji, które dla laika mogą być trochę zawiłe i nie zawsze logiczne, zwłaszcza w kontekście potrzeb w zakresie zimowego utrzymania i remontów dróg:

Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi stanowiące połączenia między miastami, mające istotne znaczenie dla województwa. Drogi powiatowe z kolei to ciągi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Drogi gminne natomiast to ciągi o znaczeniu lokalnym, niezaliczone do innych kategorii, będące uzupełnieniem sieci dróg, służące miejscowym potrzebom. Zarządzanie poszczególnych samorządów drogami zaliczanymi do różnych kategorii skutkuje np. budzącymi zdenerwowanie kierowców widokami, kiedy zimową porą oczekiwany przez użytkowników dróg pług jedzie drogą publiczną, ale jej nie odśnieża – najpewniej jest to pojazd zarządcy drogi innej kategorii.

Po zakończeniu i oddaniu do użytku części obwodnicy miasta zazwyczaj dotychczasowy ciąg drogi wojewódzkiej przez miasto zmienia kategorię na niższą (powiatową lub gminną), w zależności od natężenia ruchu i znaczenia w procesie komunikacyjnym, a drogą wojewódzką zostaje obwodnica.

Po włączeniu do ruchu wybudowanej w 2019 r. części obwodnicy Wolbromia stało się podobnie, ale sprawa była tu bardziej skomplikowana. Wojewódzka dotąd ul. Skalska, mimo, iż jej początek styka się z obwodnicą pozostała nadal w kategorii drogi wojewódzkiej (prawdopodobnie jako uzupełnienie ciągu DW 783 z powodu braku oczekiwanego wciąż łącznika obwodnicy z Szosą Olkuską). Ale już kontynuacja trasy DW 794 od strony Krakowa za Skalską, czyli ulice Krakowska, Rynek i Żwirki i Wigury, podobnie jak pozostałe drogi przez miasto, wcześniej zaliczane do wojewódzkiej trasy o nr DW 783 (czyli ulice: Nowa, Mariacka i Miechowska) zostały zakwalifikowane do niższej kategorii – dróg powiatowych.

Powiat Olkuski, nie uznając zasadności tej decyzji, niemal natychmiast podjął działania zmierzające do zmiany tej decyzji. Po pierwsze – kolejnego obniżenia klasyfikacji biegnącego przez Wolbrom ciągu komunikacyjnego składającego się z ulic: Nowa, Mariacka, Miechowska – do kategorii dróg gminnych, podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę. Okazało się jednak, że Gmina Wolbrom nie jest skora do przejmowania tych, dość zniszczonych, ale za to wciąż bardzo obciążonych ruchem tranzytowym ulic. Podczas sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu burmistrz Adam Zielnik wyjaśniał nawet, że ulice przebiegające przez miasto do czasu ukończenia pełnego łuku obwodnicy de facto nadal pełnią funkcję drogi tranzytowej z Olkusza do Miechowa, ponieważ obwodnica w obecnym kształcie nie spełnia funkcji wyprowadzenia ruchu poza ciasne centrum. Gmina Wolbrom odwołała się do sądu i sprawę wygrała – Nowa, Mariacka i Miechowska miały utrzymać kategorię dróg powiatowych, podobnie jak pozostałe „zdeklasowane” z wojewódzkich ulice: Krakowska, Rynek i Żwirki i Wigury.

Jak usłyszeliśmy w Zarządzie Drogowym w Olkuszu, Powiat Olkuski zabiegał również o zmianę decyzji w sprawie kategorii wspomnianych ulic Krakowskiej, Rynku i Żwirki i Wigury z powrotem na wyższą, argumentując, że ulice te stanowią ciąg trasy DW 794. Sejmik przyjął tę argumentację, a podjęta 26 kwietnia 2022 r. przez małopolskich radnych uchwała nr LIII/753/2022 przywraca  wspomniane trzy ulice przez centrum Wolbromia do kategorii dróg wojewódzkich, utrzymując tym samym nieprzerwanie ciąg drogi wojewódzkiej z Krakowa w kierunku Pilicy.

A tymczasem… ocena ofert złożonych do wojewódzkiego przetargu nieograniczonego na budowę ostatniego odcinka obwodnicy wciąż trwa.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze