Wiemy już, kto zajmie się przygotowaniem projektu modernizacji odcinka Drogi Krajowej nr 94 biegnącego przez Olkusz. W dniu 10 marca 2020 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski dla rozbudowy DK 94 na odcinku 4,4 km. Wykonawcą jest firma Voessing Polska.

Olkuski odcinek DK 94 należy do najbardziej zatłoczonych w Małopolsce. Średnie natężenie ruchu waha się tutaj od 22 do 25 tys. pojazdów na dobę. Nic więc dziwnego, że od lat mówi się o konieczności modernizacji tego traktu. Stosowne decyzje w tej sprawie podjęte zostały już w 2017 roku, kiedy to minister Andrzeja Adamczyka zatwierdził program inwestycji dla rozbudowy DK nr 94.

Przypomnijmy, że postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy, który miał zrealizować inwestycję w systemie „projektuj i buduj” było już dwukrotnie unieważniane. Powodem były zbyt duże ceny zaproponowane przez oferentów. W 2018 roku koszty szacowane przez firmy startujące w przetargu były o 50% wyższe od środków, jakie na ten cel zamierzała przeznaczyć Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Rok później o wyniosły one 40% ponad zarezerwowaną przez GDDKiA kwotę.

Tym razem inwestycja została podzielona na dwa etapy. Do wybranej w tym przetargu firmy należeć będzie przygotowanie m.in. kompleksowej dokumentacji projektowej zawierającej opracowania geodezyjno-kartograficzne, geologiczne i geotechniczne oraz wielobranżowego projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi. Przedsiębiorstwo to będzie także udzielać odpowiedzi na pytania w przetargu na realizację inwestycji i nadzorować prowadzone przez nie roboty budowlane.

W ramach inwestycji rozbudowane będzie 6 skrzyżowań drogi krajowej nr 94 z ulicami:

– ul. Gwarków i ul. Wspólną (wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej),

– ul. Kruszcową, ul. Długą/ul. Spółdzielczą (wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej),

– ul. Mickiewicza i ul. 20 Straconych (wraz z przebudową istniejącej sygnalizacji świetlnej),

– ul. Rabsztyńską i ul. Kościuszki (wraz z przebudową istniejącej sygnalizacji świetlnej),

– ul. Wiejską i ul. Słowackiego (wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej),

– ul. Wyszyńskiego oraz ul. Rataja (wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej).

W ramach prac wybudowane lub przebudowane zostaną: chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy, zatoki autobusowe i infrastruktura. Cały zakres zadania należy ukończyć w terminie 55 miesięcy, w tym okres nadzoru ma potrwać 23 miesiące. Koszt prac wyniesie prawie 2 mln 888 tys. zł. W marcu 2022 planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych, a zakończenie inwestycji zaplanowano na 2024 rok.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze