Olkusz Wiola Woźniczko

W Olkuszu trwa przetarg na remont kilkunastu odcinków dróg na terenie miasta i gminy: upłynął już czas, który wykonawcy mieli na przygotowanie ofert i obecnie są one analizowane. Można się zatem spodziewać, że w nadchodzących tygodniach poznamy konkretnych wykonawców poszczególnych zadań. Większość z nich będzie wykonywana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

– W nadchodzących miesiącach znacząco poprawimy stan wielu naszych dróg, a tak olbrzymi zakres prac modernizacyjnych był możliwy do osiągnięcia dzięki pozyskanemu dofinansowaniu na ten cel. Musimy jednak jeszcze chwilę poczekać na oficjalne ogłoszenie wyników przetargów dla poszczególnych zadań, żeby dopełnić wszystkich niezbędnych procedur, wymaganych przy realizacji przedsięwzięć na tak dużą skalę. Inwestujemy nie tylko w nawierzchnię drogową, ale także w oświetlenie, energooszczędne LEDowe, co pozwoli nam znacząco zoptymalizować wydatki na ten cel – komentuje olkuski burmistrz Roman Piaśnik.

Przebudowa ul. Baczyńskiego – ta inwestycja, jak czytamy w specyfikacji przetargu, obejmuje „[…] przebudowę drogi dojazdowej i dróg sąsiednich z parkingami, budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę chodników, budowę miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanału technologicznego, wycinkę drzew i krzewów oraz odtworzenie zieleni w postaci obsiania terenów biologicznie czynnych mieszanką traw”.

Druga przeznaczona do modernizacji droga znajdująca się na Osiedlu Młodych to środkowy natomiast i końcowy odcinek ul. Orzeszkowej: tutaj przebudowie ulegnie jezdnia i odcinki dróg wewnętrznych, a także zatoki postojowe dla samochodów osobowych i autobusów, chodniki (na tych przy skarpach pojawią się barierki i poręcze), tereny zielone oraz włączenia dróg bocznych do ul. Orzeszkowej. Na obydwu tych drogach przebudowana zostanie ponadto sieć wodociągowa.

Modernizacji doczeka się również ul. Rabsztyńska, gdzie, po opracowaniu dokumentacji projektowej, zostanie wykonany szereg robót budowlanych, m.in. frezowanie nawierzchni jezdni bitumicznej, wykonanie nawierzchni asfaltowej, częściowa wymiana krawężników oraz nawierzchni z kostki brukowej, budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Rabsztyńskiej do ul. Zielonej czy budowa skrzyżowania z ul. Zieloną. Z kolei na odcinku ul. Sikorka zaplanowano: frezowanie i wykonanie nawierzchni asfaltowej, wymianę krawężników i nawierzchni z kostki brukowej, przełożenie kostki brukowej w dwóch zatokach autobusowych oraz regulację studni i wpustów deszczowych. W zakres robót na obydwu ulicach wchodzi jeszcze przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami po trasie istniejącego wodociągu.

Przy ul Nullo (na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Polnej) przebudowie ulegnie z kolei jezdnia, chodniki oraz sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Kolejne przedsięwzięcie dotyczy zaś ul. Kolberga, gdzie ma zostać opracowana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Następnym etapem będzie przebudowa sieci wodociągowej po trasie istniejącego wodociągu, przebudowa jezdni i chodnika oraz budowa miejsc parkingowych, a także, w miarę możliwości technicznych, zatoki autobusowej.

Na ul. Dąbrowskiego po gruntownym remoncie pojawi się natomiast nawierzchnia i pobocza z kostki brukowej. Zaplanowano tam również m.in. wykonanie kontrapasa dla rowerów, dostosowanie istniejących wjazdów na posesje z kostki brukowej do nawierzchni drogi, wymianę i regulację studni czy wymianę istniejącego kabla elektrycznego na całym odcinku drogi wraz z wymianą 6 słupów z oprawą LED.

W projekcie mieści się również budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Pomorzany (ul. Pomorska, ul. Gwarków i ul. Stary Olkusz) oraz odtworzenie nawierzchni jezdni, zjazdów i terenów zielonych.

Z kolei na ul. Armii Krajowej przewidziano przebudowę jezdni wraz z istniejącymi zjazdami: zakres robót obejmuje poza tym budowę wpustów deszczowych połączonych z istniejącym kolektorem deszczowym oraz modernizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W założonych planach zaplanowano ponadto maksymalizację dostępności miejsc parkingowych oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę nowych chodników.

Na ul. Leśnej w Osieku, poza przebudową jezdni i wykonaniem odwodnienia oraz poboczy z kruszywa, a także dostosowania zjazdów do posesji, wybudowane zostanie również oświetlenie, a budowa drogi w ul. Akacjowej w Żuradzie będzie polegać m.in. na wykonaniu przebudowy jezdni i poboczy z kruszywa, dostosowaniu i wykonaniu zjazdów do istniejących zabudowań, zapewnieniu odprowadzenia wody z drogi czy zagospodarowaniu terenów zieleni.

Przebudowa ulegnie na dodatek droga za kapliczką w Olewinie – w przypadku tej inwestycji chodzi o przebudowę sieci wodociągowej po trasie istniejącego wodociągu wraz z montażem hydrantów, przebudowę jezdni, wykonanie poboczy drogi z kruszywa, zapewnienie odprowadzenia wody z drogi oraz zagospodarowanie terenów zieleni. 

Jaśniej zrobi się również na Podgrabiu, gdyż na ulicach Jurajskiej, Polne Wzgórza, Spacerowej, Widokowej, Zamkowej, Na Skraju i Skalistej wybudowane zostanie oświetlenie. Podobna inwestycja zostanie wykonana także na ul. Krucza Góra, zgodnie z dokumentacją projektową.

fot. pixabay.com

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze