zgh logo

 ZGH „Bolesław” to największy pracodawca w naszym powiecie. Pomimo dobrej kondycji finansowej spółki, dalszy los eksploatowanej przez nią kopalni od lat stoi pod znakiem zapytania. Kilka dni temu Ministerstwo Środowiska zatwierdziło dokumentację geologiczną dotyczącą złoża rud cynku i ołowiu w miejscowości Laski. Co to oznacza w praktyce?

 

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. są czołowym dostawcą cynku i ołowiu na rynku krajowym oraz znaczącym dostawcą na rynki krajów sąsiadujących tj. Czech, Słowacji, Austrii i Węgier. Jednym z głównych źródeł tego sukcesu jest fakt, iż przedsiębiorstwo opiera swoją produkcję na zasobach rud pochodzących z własnego wydobycia. Złoża eksploatowane przez Kopalnię Pomorzany są jednak na wyczerpaniu, a jej zamknięcie przewidziane jest na początek przyszłej dekady. Od kilku lat trwają więc poszukiwania alternatywnego źródła zaopatrzenia dla działającej w ramach zakładu huty. Takim źródłem mogą być złoża znajdujące się w miejscowości Laski.

Niedawno zarząd spółki Stalprodukt S.A. – będącej właścicielem ZGH „Bolesław” – upublicznił informację o pozytywnej decyzji Ministra Środowiska w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złoża rud cynku i ołowiu „Laski 1”. Zatwierdzone zasoby zostały udokumentowane w kategorii C1+C2 i wynoszą łącznie 10,76 mln ton rudy cynku i ołowiu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podmiotowi, który sporządził dokumentację geologiczną, przez 3 lata przysługuje prawo pierwszeństwa do uzyskania prawa użytkowania górniczego na tych terenach.

Stalprodukt w informacji dla udziałowców poinformował również, że wstępna analiza celowości realizacji projektu górniczego „Laski 1” pozwala na prowadzenie prac przygotowawczych. – Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża „Laski 1” jest warunkiem koniecznym do spełnienia wymagań formalno-prawnych niezbędnych do uzyskania koncesji eksploatacyjnej – czytamy w komunikacie.

Chcąc pozostać niezależnym do wahań cen surowców na światowych rynkach, firma musi posiadać własne zaplecze materiałowe. Zdaniem przedstawicieli ZGH Bolesław nowe złoża mogą stanowić zaplecze dla firmy na kolejne 15 lat działalności. Dużym plusem takiego rozwiązania jest fakt, że rozpoczęcie ich wydobycia nie wymaga budowania nowej infrastruktury na powierzchni. Eksploatację można prowadzić bowiem przy wykorzystaniu instalacji przemysłowych należących do Kopalni Pomorzany. Wystarczy tylko przetransportować podziemną drogą odpowiednie maszyny.

Do rozpoczęcia wydobycia wiedzie jednak jeszcze długa droga. Spółka musi w dalszej perspektywie dokonać: wykupu informacji geologicznej, wykonać i zatwierdzić dokumentację hydrogeologiczną złoża, sporządzić raport oddziaływania na środowisko oraz na jego podstawie uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego projektu górniczego. Konieczne jest także stworzenie projektu zagospodarowania złoża.

Stalprodukt podkreśla, że nawet dopełnienie wszystkich wymagań formalnych nie będzie równoznaczne z rozpoczęciem budowy kopalni. – Ostateczna decyzja odnośnie rozpoczęcia inwestycji na złożu „Laski 1” podjęta będzie po szczegółowej analizie opłacalności przedsięwzięcia – tłumaczą przedstawiciele spółki.

A jakie jest zdanie naszych Czytelników na ten temat? – Zapraszamy do dyskusji na www.przeglad.olkuski.pl

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
avatar
500
  Subskrybuj  
Powiadom o