Zarząd powiatu olkuskiego podjął decyzję o wygaszaniu II Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu i Zespołu Szkół w Bukownie. Na najbliższej sesji Rady Powiatu okaże się, czy pomysł spotka się z aprobatą pozostałych radnych. O planach likwidacji Skałki mówiono już od dawna i mieszkańcy mieli szansę z władzą dyskutować i zaplanować sensowne rozwiązanie. Inaczej jest w przypadku II LO. Dyrekcja szkoły i uczniowie są oburzeni, bo jak twierdzą, o zamiarach zlikwidowania szkoły dowiedzieli się jako ostatni, dodatkowo podczas ferii i z tzw. „drugiej ręki”. Każdy zamiar likwidacji szkoły spotyka się z protestem środowiska i nie inaczej jest w tym przypadku. Na jednej szali kładzione są argumenty ekonomiczne, a na drugiej nastroje społeczne. Tyle tylko, że tym razem z ostrą krytyką spotyka się nie tylko zamiar wygaszania szkoły, ale sposób, w jaki sprawa się odbyła – po cichu, bez dyskusji, tłumaczenia, przedstawienia analiz, bez zasięgania opinii zainteresowanych i wyjątkowo błyskawicznie. Na poniedziałkową komisję edukacji do Starostwa Powiatowego  przyszli tłumnie uczniowie i nauczyciele nie tylko „Dwójki”, ale również Zespołu Szkół Specjalnych i reprezentancja Zespołu Szkół w Bukownie. Po burzliwej dyskusji można mieć tylko jedno wrażenie – kompletny brak dialogu ze społeczeństwem, pośpiech w jednych sprawach, a zbytnia opieszałość w innych, oraz brak spójnej wizji tego, jak problemy oświatowe powinny zostać rozwiązane. Jesteśmy prawdopodobnie jednym z niewielu powiatów, w których najpierw podejmuje się decyzje, a potem je analizuje. Na spotkaniu niejednokrotnie brały górę emocje. Były merytoryczne wystąpienia dyrektorek, płacz uczniów i elementy wiecu politycznego. Spotkanie zakończyło się o 23:00.

„Nic o nas bez nas”

– Przeżyliśmy szok, kiedy dowiedzieliśmy się, że nasza szkoła ma przestać istnieć. Jeszcze niedawno byliśmy zapewniani, iż nic nam nie grozi i na pewno będziemy funkcjonować. Trudno opisać to, co się dzieje w naszym środowisku. Nauczyciele są przerażeni tym, że mogą stracić wkrótce zatrudnienie. Uczniowie czują się potraktowani w sposób skandaliczny. Będziemy walczyć o naszą szkołę – relacjonuje nam jedna z nauczycielek II LO w Olkuszu. Zaznacza, że nikt nie był przygotowany na taką niespodziankę od władz w środku ferii. Szkolna społeczność jest oburzona tym, że nikt nie przyszedł, nie porozmawiał, nie przedstawił argumentów. – Większość z nas dowiedziała się o planach władz miasta z prasy lub drogą pantoflową. Mówi się, że nic o nas bez nas. Zostaliśmy potraktowani źle i bez względu, jak się ta sprawa zakończy, uważamy to za skandal – dodaje nauczycielka. Dyrektorka II LO w Olkuszu potwierdza, że pod koniec listopada rozmawiała z zarządem powiatu na temat swojej szkoły. – Zapewniono mnie, że nie grozi nam likwidacja. Dlatego taką informację pozwoliłam sobie przekazać rodzicom. Podałam propozycje rozwiązania problemów, które są, oraz zaproponowałam konkretne oszczędności. Podczas ferii dowiedziałam się z prasy i od rodziców, że została podjęta decyzja o wygaszaniu naszej szkoły. Do dziś dnia nie poinformowano mnie o tym oficjalnie. Taka postawa jest skandaliczna i nie mam słów, żeby opisać to, jak z nami postąpiono – mówi Iwona Sroka, dyrektorka II LO. – Nasza szkoła cieszy się renomą w środowisku akademickim i wśród mieszkańców. Wkładamy dużo pracy w rozwój naszych uczniów. Mamy stuprocentową zdawalność matury. Nie wiem, dlaczego chce się zamknąć szkołę cieszącą się powodzeniem – dodaje.

Bezlitosna matematyka?

Społeczność szkoły uważa, że jedynym powodem, dla którego szkoła ma przestać istnieć jest konieczność znalezienia lokum dla Zespołu Szkół Specjalnych (szczegółowo pisaliśmy o tym w ubiegłym tygodniu). Starosta Jerzy Kwaśniewski uważa, że do takiej decyzji pchnęły władze również względy ekonomiczne i wnioski, jakie wyciągnięto po szczegółowej analizie organizacyjno-finansowej tej placówki, a także wszystkich pozostałych, na tle demograficznym. Niestety, nie zostały one nigdy przedstawione zainteresowanym. Zostawiając emocje na boku, przyjrzyjmy się chłodnym wyliczeniom matematycznym.

W II LO obecnie uczy się 311 uczniów w 11 klasach. Sal lekcyjnych jest 21, czyli niemal dwukrotnie więcej niż oddziałów. Na jeden etat administracyjno-obsługowy przypada 27,04 uczniów. Dla porównania w I LO jest to 41,42, a w IV LO 58,42. Gorszy wynik mają tylko Zespół Szkół w Bukownie (14,78) i Zespół Szkół w Kluczach (21,33). W „Skałce” każda klasa liczy średnio 22 osoby.

W przypadku szkół oblicza się również tzw. współczynnik równowagi, który informuje o stopniu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia subwencji oświatowej. W jego obliczeniu bierze się pod uwagę ilość zadań oświatowych oraz liczbę etatów nauczycieli z wyszczególnieniem stopnia (mianowani, stażyści, kontraktowi, dyplomowani). Dla szkół miejskich powinien on być większy od 16,52. Współczynnik ten dla II Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu wynosi 13,14, co oznacza, że szkoła wymaga zmian organizacyjnych. Dla porównania w przypadku I LO jest to 15,03, a dla IV LO, które wypracowało najlepszy wynik spośród wszystkich olkuskich szkół, wynosi on 17,44. II LO pod tym względem zajmuje przedostatnie miejsce na liście 10 szkół, przed „Skałką”. W tym przypadku współczynnik ten wynosi 9,99, co zgodnie ze standardami oznacza, że brak jest uzasadnienia do prowadzenia szkoły.

Wypracowana subwencja oświatowa generalnie przez wszystkie szkoły również nie napawa optymizmem. Powiat nie dopłaca tylko do dwóch szkół – IV LO i „Budowlanki”. Tylko tym szkołom udało się wypracować dodatnią subwencję – odpowiednio 630 i 370 tys. zł. Wszystkie pozostałe szkoły ponadgimnazjalne są pod kreską. W ubiegłym roku trzeba było dopłacić do subwencji 1,8 mln zł. Różnią się tylko kwoty, które zdaniem władz, są dla nich wskazówką co do tego, które ze szkół wymagają reorganizacji, co jak widać, w tym przypadku jest tożsame z likwidacją. W 2012 roku z budżetu powiatowego trzeba było najwięcej dopłacić do: Zespołu Szkół w Bukownie (663 tys. zł), Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu (438,5 tys. zł) i II LO w Olkuszu (333 tys. zł). W tym ostatnim przypadku do subwencji zadaniowej w roku 2012 powiat do każdego ucznia w II LO dopłacił 1072,04 zł. Do uczniów z Bukowna jeszcze więcej, bo do każdego prawie 5 tys. zł.

Od kilku lat prowadzone są również ankiety sprawdzające preferencje absolwentów gimnazjów co do wyboru szkoły, w której chcieliby kontynuować naukę. W przypadku II LO na przestrzeni 5 lat liczba ta zmniejszyła się z 211 w 2007 roku do 76 w roku 2012. Na poprawkę należy wziąć zmniejszającą się ilość uczniów w ogóle, jednakże warto przyjrzeć się, jak II LO wypada na tle pozostałych szkół. Najnowsze dane wskazują, że placówka ta zajmuje w gronie 9 szkół siódme miejsce, będąc przed szkołami w Kluczach (32 chętnych) i Bukownie (23). Olkuskie ogólniaki wybrało 148 (I LO), 274 (IV LO). W pozostałych przypadkach, czyli zespołach szkół, liczba ta wynosi średnio 130 osób. Analizując zgromadzone ankiety z pięciu lat dla tych placówek, Zespół Szkół w Bukownie zanotował najwyższy spadek. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat chętnych było od 25 do 48. Nie ma to przełożenia na ostateczną ilość uczniów przyjętych, bo część, która nie dostała się do szkół pierwszego wyboru, ostatecznie szła tam, gdzie została przyjęta.

Bardzo istotnym czynnikiem, którego nie można pominąć przy kwestiach reorganizacji sieci szkół, jest czynnik demograficzny. Jest źle, a będzie jeszcze gorzej i co do tego nie można mieć wątpliwości na najbliższych dziesięć lat. Przez ostatnią dekadę ilość uczniów szkół ponadgimnazjalnych zmniejszyła się o połowę. Problem w tym, że było do możliwe do obliczenia już wiele lat temu i może wówczas należało przyszłościowo zorganizować powiatową oświatę w taki sposób, żeby drastyczne kroki na ostatnią chwilę nie były konieczne. W 2000 roku w olkuskich szkołach ponadgimnazjalnych uczyło się  9275 uczniów, by dwanaście lat później spaść do 4358. Nie można pominąć faktu, że w 2001 w związku z reformą oświaty w liceach ogólnokształcących uczyły się trzy roczniki, a liczba uczniów wynosiła 6808 osób. Więc w nowym układzie organizacyjnym oznacza to pomniejszenie o 2450. Zgromadzone dane nie pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość, bo absolwentów gimnazjów będzie jeszcze mniej. W 2006 roku było ich 1643, w tym roku będzie 1147, a w 2021 już 940. W 2001 roku do II LO chodziło 573 uczniów, teraz jest ich 311. W przypadku „Skałki jest to 505 w roku szkolnym 2001/2002 i 133 aktualnie.

– Wszystkie podstawowe wskaźniki organizacyjno-finansowo-kadrowe nie spełniają tych wartości, które pozwalałyby na funkcjonowanie II LO bez zbyt dużych obciążeń finansowych dla powiatu – komentuje analizy Waldemar Mendak, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Dla poprawy sytuacji powinno się zmniejszyć powierzchnie funkcjonowania szkoły poprzez wprowadzenie na jej teren dodatkowej jednostki oświatowej, zwiększyć także liczebność oddziałów i poprzeć to ograniczeniami na etetach administracyjno-obsługowych. Jednak przy bardzo dużej powierzchni użytkowej i kubaturze budynku, w praktyce niemożliwe jest zrównoważenie działalności organizacyjno-finansowej szkoły. Z tego powodu, biorąc pod uwagę zmniejszające się zainteresowanie gimnazjalistów II LO, innym dopuszczalnym rozwiązaniem jest likwidacja szkoły – dodaje. Prognoza względem Skałki jest jeszcze mniej optymistyczna, bo zdaniem analityków żadne wskaźniki nie spełniają wymagań, a ich wartości są tak niskie, że prowadzenie szkoły nie ma uzasadnienia.

Środowisko z obydwu szkół uważa, że nie tylko liczby są ważne. Nauczyciele i dyrektorzy obawiają się o swoją przyszłość zawodową. – To są szkoły z tradycjami. Nasza szkoła powstała w czynie społecznym. Być może ta decyzja jest pochopna i należałoby dać szansę – postuluje jedna z matek związana z Zaspołem Szkół w Bukownie. Pod koniec roku powstało stowarzyszenie, które przymierza się do przejęcia szkoły, na co starostwo chce się zgodzić. Przekazałoby wówczas szkole subwencję oświatową, a zarządzanie szkoły byłoby w rękach stowarzyszenia. Czy jednak się tak stanie, póki co nie wiadomo na pewno. Zainteresowani spotkali się w grudniu z reprezantacją zarządu, ale nie padły na nim żadne konkrety. Szefowa „Skałki”, Elżbieta Głuszczyńska, też nie żałowała słów wobec obecnych władz, które jej zdaniem nie zrobiły nic, żeby szkołę podtrzymać. Uważa, iż od dawna polityka oświatowa jest prowadzona tak, żeby szkołę zamnąć. W swoim wystąpieniu powoływała się na dobre wyniki egzaminów zawodowych.

„Nie ugnę się”

Swojego stanowiska broni starosta Jerzy Kwaśniewski, odpierając tym samym zarzuty, że nie ma podstaw do likwidacji II LO, ale także Zespołu Szkół w Bukownie. – O tym, że pewne szkoły będą musiały zostać zlikwidowane, wiadomo było już od lat, bo dane demograficzne nie są wyciągnięte teraz nagle z szuflady. Nikt nie odważył się tego zrobić, bo wiadomo, że jest to decyzja niepopularna i nie mająca uznania w społeczeństwie. Jeśli natomiast ja widzę czarno na białym, że sieć szkół jest źle zorganizowana i co roku z budżetu musimy dopłacać ogromne pieniądze, bo subwencja oświatowa nam nie wystarcza, to trudno, żeby w to dalej brnąć i narzekać, że na nic nie ma pieniędzy. Muszę to zrobić i się nie ugnę – komentuje starosta. Na pytanie, czy spodziewa się poparcia radnych w tym względzie, starosta odpowiada: – Znam realia i wiem, że moje argumenty poparte bardzo konkretnymi danymi dla radnych będą przekonywujące, bo trudno się upierać, że coś jest opłacalne, jak trzeba do tego dopłacać, chociaż można inaczej zorganizować, bez straty dla nikogo. Niestety, jak pokazują doświadczenia innych samorządów, polityka rządzi się swoimi prawami, a dla wielu będzie to doskonała okazja, żeby pokazać społeczeństwu, kto jest po czyjej stronie. Osobiście uważam to za nieodpowiedzialne i mam nadzieję, że radni staną na wysokości zadania.

Nie zapowiada się na to, żeby radni byli jednomyślni we wtorkowym głosowaniu. Oprócz prezentacji merytorycznych zarzutów względem działań starosty i pozostałych członków zarządu, radni na pewno będą wykorzystywać sytuację również dla swoich interesów, co pokazały już reorganizacje sieci szkół w innych samorządach.

„Bunt jest naszym obowiązkiem!”

Chęć walki zapowiedzieli też uczniowie szkoły. I nie ma się co dziwić, bo nikt nie byłby zadowolony, gdyby to właśnie jego szkoła miała zostać zlikwidowana. Tym bardziej znienacka. Licealiści chcą wyrazić swój sprzeciw manifestacją i petycjami. – Musimy zrobić wszystko, by nie odebrali nam naszego ukochanego liceum – zapowiadają na Facebooku uczniowie II LO, którzy zorganizowali akcję „Ratujemy LO2”. – Nie pozwólmy na zamknięcie szkoły, która jest świetną placówką oświatową. Uratujmy tych ludzi, którzy poprzez skończenie „Dwójki” mają szansę na zdobycie edukacji i cennych wartości – apeluje Patrycja, absolwentka II LO. Obecni uczniowie są jednomyślni i jednoczą się, żeby wspólnie walczyć o szkołę. Są rozczarowani postawą starosty, który ponoć jeszcze w grudniu obiecywał, że szkoła nie będzie zlikwidowana. – Zadanie zmienił akurat wtedy, kiedy my odpoczywaliśmy na feriach. Czujemy się oszukani i po raz kolejny przekonujemy się, że pieniądze rządzą światem – pisze jeden z uczniów. – Przecież nie możemy zgadzać się na takie traktowanie nas! I dziwić się, że z Olkusza większość młodych wyjeżdża. A jakie tutaj mamy perspektywy? Nawet uczyć się już nie możemy tam, gdzie byśmy chcieli – denerwuje się licealistka Kinga.

Szkoła ma również wsparcie w rodzicach uczniów. – Jesteśmy zdruzgotani tym, w jaki sposób postępuje się z naszą szkołą. To jest zwykły brak szacunku. Jesteśmy otwarci na dialog, o czym przekonaliśmy pojawiając się tak tłumnie na komisji edukacji. Ale niestety do dialogu trzeba przynajmniej dwojga. Władze powiatu mocno nadszarpnęły nasze zaufanie. Mimo wszystko mamy nadzieję, że szkoła naszych dzieci nie przestanie istnieć – mówi w imieniu rodziców młodzieży Jacek Durański, przewodniczący Rady Rodziców w II LO.

Komisja edukacji negatywnie zaopiniowała obydwa projekty uchwały. W sprawie likwidacji Zespołu Szkół w Bukownie negatywnie wypowiedziało się 3 radnych, 2 było za, natomiast 2 wstrzymało się od głosu. Negatywnie zaopiniowało uchwałę zmierzającą do wygaszenia II LO w Olkuszu 4 radnych, a 3 wstrzymało się od głosu.

Czy na dzisiejszej sesji Rada Powiatu ugnie się przed prostestem społecznym, jakiego nie było dawno? Czy projekty uchwał zostaną ostatecznie wycofane? Dowiemy się już wkrótce.

likwidacja szkol2

likwidacja szkol3

likwidacja szkol4

likwidacja szkol5

likwidacja szkol6

likwidacja szkol7

likwidacja szkol8

likwidacja szkol9

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
62 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
margo
margo
11 lat temu

Niektorym osobom publicznym tego zacnego miasta wraz ze zmianą miejsca siedzenia zmienił sie punkt widzenia :sigh:

afera
afera
11 lat temu

dobrze ze jest z nami detektyw Monk. afera na sto fajerek normalnie 😛

OLA
OLA
11 lat temu

[quote name=”OLO”]odp. do „sprzeciw”. szanowna pani Emilio Kotnis-Górka takie wyjaśnienia mnie niesatysfakcjonują. Jak mozna miec w gazecie lokalnej, na nowoczesnym sprzęcie zle poustawiane parametry, goziny, daty czy dni. Pani mysli, ze Pani, to tłumaczenie pisze dziecku z I klasy szkoły podstawowej. Mysle, ze Pani sobie kpi z czytelnikow. pozdrawiam.[/quote]
DOKŁADNIE TAK!

OLO
OLO
11 lat temu

odp. do „sprzeciw”. szanowna pani Emilio Kotnis-Górka takie wyjaśnienia mnie niesatysfakcjonują. Jak mozna miec w gazecie lokalnej, na nowoczesnym sprzęcie zle poustawiane parametry, goziny, daty czy dni. Pani mysli, ze Pani, to tłumaczenie pisze dziecku z I klasy szkoły podstawowej. Mysle, ze Pani sobie kpi z czytelnikow. pozdrawiam.

#2xyz
#2xyz
11 lat temu

Bardzo mi schlebia, że jestem godna Pańskiej uwagi i mnie Pan obserwuje, natomiast proponuję, żeby na następny raz, jak mnie Pan zobaczy, podszedł i powiedział, że jest Pan 2xyz-etem (chociaż mam dziwne przeczucie, że się znamy i to całkiem dobrze) i chciałby Pan porozmawiać oraz zadać mi pytania, które zadaje tutaj. Może razem dojdziemy do jakiś wniosków. Chętnie Panu powiem również, co robiłam w poniedziałek o 22, bo reszcie Czytelników może się to wydawać mało interesujące. Poza tym, niechętnie zabieram głos w komentarzach pod własnymi tekstami. Dobrej nocy![/quote]
Przykro mi ale Pani nie znam osobiście, nie bardzo też interesuje mnie co Pani robiła w poniedziałek po 22. Jeżeli jeszcz kiedy spotkamy się to powiem to ja jestem 2xyz.

emilia
emilia
11 lat temu

[quote name=”#2xyz”]ja panią Kotnis widziałem, nawet obserwowałem, ale do końca pani Kotnis nie była, właściwie wyszła przed najciekawszą częścią, czyli przed tym jak mogli wypowiedzieć się uczniowie, nie słyszała ich pytań kierowanych do czlonków komisji, a szkoda bo może wtedy ten tekst miałby inny wydźwięk[/quote]
Bardzo mi schlebia, że jestem godna Pańskiej uwagi i mnie Pan obserwuje, natomiast proponuję, żeby na następny raz, jak mnie Pan zobaczy, podszedł i powiedział, że jest Pan 2xyz-etem (chociaż mam dziwne przeczucie, że się znamy i to całkiem dobrze) i chciałby Pan porozmawiać oraz zadać mi pytania, które zadaje tutaj. Może razem dojdziemy do jakiś wniosków. Chętnie Panu powiem również, co robiłam w poniedziałek o 22, bo reszcie Czytelników może się to wydawać mało interesujące. Poza tym, niechętnie zabieram głos w komentarzach pod własnymi tekstami. Dobrej nocy!

#2xyz
#2xyz
11 lat temu

ja panią Kotnis widziałem, nawet obserwowałem, ale do końca pani Kotnis nie była, właściwie wyszła przed najciekawszą częścią, czyli przed tym jak mogli wypowiedzieć się uczniowie, nie słyszała ich pytań kierowanych do czlonków komisji, a szkoda bo może wtedy ten tekst miałby inny wydźwięk

emilia
emilia
11 lat temu

[quote name=”SPRZECIW”]spotkanie trwalo do 23.00 a artykul pani Kotnis-Górka jest publikowany juz o 14.38. czyzby naczelny i pani Emilka byli jasnowidzami. jak sie chce dokladnie i rzetelnie wszystko napisac to trzeba pisac po wydarzeniach. czyzby PRL.[/quote]

Szanowny Panie,
data publikacji tekstu nie jest tożsama z datą, kiedy artykuł rzeczywiście się ukazuje u nas na stronie. Wynika to wyłącznie ze względów technicznych i rozwiązań naszego systemu redakcyjnego. Nie jestem jasnowidzem i nie jestem w stanie przewidzieć, co powiedzą mi moi rozmówcy na kilka godzin przed rozmową z nimi. Zaspokajając jednak ciekawość wytłumaczę, czemu przy tym tekście jest godzina 14:38. Tuż przed wyjściem do Starostwa na komisję edukacji wrzuciłam do systemu redakcyjnego część analityczną, napisaną wcześniej na podstawie dokumentów, o które poprosiłam dyrektora edukacji. Jak Pan widzi, materiału do analizy było sporo, a wiedziałam, że wrócę z komisji późno i nie będę miała odpowiednio dużo czasu, żeby się nad nim dokładnie pochylić. Dlatego zrobiłam to wcześniej, a po powrocie do domu dopisałam informacje, które udało mi się zebrać na spotkaniu od uczniów, nauczycieli, dyrekcji i rodziców – czyli właściwie trzon tego artykułu. Ukazał się on na naszej stronie, jeśli dobrze pamiętam po północy, czyli właściwie 29 stycznia, a nie 28, jak to widnieje wyżej. Dzięki takiemu systemowi pracy, informacje mogły trafić do Czytelników w miarę szybko. Zależało mi na tym, bo wydawało mi się, że będzie to oczekiwane. Oczywiście można zmienić ręcznie datę, ale nigdy nie stanowiło to dla nikogo problemu, że moment publikacji jest inny niż rzeczywiście. Mam nadzieję, że moje wyjaśnienia są wiarygodne i nie podejrzewa mnie Pan już o to, że knuję jakiś spisek z bohaterami mojego tekstu w roli głównej. A co gorsze, że piszę o wydarzeniu, na którym mnie nie było 🙂 Pozdrawiam!

#2xyz
#2xyz
11 lat temu

[quote name=”SPRZECIW”]spotkanie trwalo do 23.00 a artykul pani Kotnis-Górka jest publikowany juz o 14.38. czyzby naczelny i pani Emilka byli jasnowidzami. jak sie chce dokladnie i rzetelnie wszystko napisac to trzeba pisac po wydarzeniach. czyzby PRL.[/quote]
[quote name=”SPRZECIW”]spotkanie trwalo do 23.00 a artykul pani Kotnis-Górka jest publikowany juz o 14.38. czyzby naczelny i pani Emilka byli jasnowidzami. jak sie chce dokladnie i rzetelnie wszystko napisac to trzeba pisac po wydarzeniach. czyzby PRL.[/quote]
Pani Kotnis powinna uczyć się od dziennikarza Wiadomości Olkuskich, ten był w starostwie długo, ale też chciało mu się przyjechać do szkoły i porozmawiać z wieloma osobami.

#2xyz
#2xyz
11 lat temu

[quote name=”młoda”][quote name=”nana”]wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego z średnim stażem to ok 4000 pln …i 18 godz pracy tygodniowo zamiast 40…jest o co walczyć…wykorzystując wszelkie środki[/quote]
nana zazdrościsz nauczycielom? to idź popracuj w szkole jeżeli potrafisz i dowiesz się ile zarabiają nauczyciele. Żak to mówi, żeby środowisko skłócić , to stary cwaniak.[/quote]
faktycznie to dobry sposób na duuże pieniądze, wystarczy zostać nauczycielem!

młoda
młoda
11 lat temu

[quote name=”nana”]wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego z średnim stażem to ok 4000 pln …i 18 godz pracy tygodniowo zamiast 40…jest o co walczyć…wykorzystując wszelkie środki[/quote]
nana zazdrościsz nauczycielom? to idź popracuj w szkole jeżeli potrafisz i dowiesz się ile zarabiają nauczyciele. Żak to mówi, żeby środowisko skłócić , to stary cwaniak.

margo
margo
11 lat temu

Dlaczego admin usuwa komentarze?

SPRZECIW
SPRZECIW
11 lat temu

spotkanie trwalo do 23.00 a artykul pani Kotnis-Górka jest publikowany juz o 14.38. czyzby naczelny i pani Emilka byli jasnowidzami. jak sie chce dokladnie i rzetelnie wszystko napisac to trzeba pisac po wydarzeniach. czyzby PRL.

#2xyz
#2xyz
11 lat temu

[quote name=”tez tam bylem”]tu sie nie zgodze. sa wszystkie zainteresowane strony, argumenty wszystkich sa jasne i zrozumiale. nie ma pieniactwa radnych co uwazam za duzy plus. bo to co uslyszelismy to byla zenada na najwyzszym poziomie[/quote]
też tam byłem, do końca zresztą, do 23.00 i argumentów naszych jakoś nie widzę

#2xyz
#2xyz
11 lat temu

bo na pytajnik na końcu też nikt nie zwróci uwagi, ot dziennikarskie sztuczki

#2xyz
#2xyz
11 lat temu

Ja date widze ale kto to jeszcze oprócz nas zauważy a w olkuski światek sensacja pójdzie dwójke likwidują

g
g
11 lat temu

spojrz na date publkacji

#2xyz
#2xyz
11 lat temu

tytuł artykułu bez sensu, przecież nie likwidują dwójki

Ania
Ania
11 lat temu

A co będzie jak nie będzie dzieci chętnych do „Skałki” we wrześniu? To wtedy my wszyscy „zapłacimy” nauczycielom za zwolnienia z pracy bo Karta Nauczyciela działa i cały rok będą brac pensje bo takie przepisy. Ale nikt się nad tym nie zastanowił. Tylko trzymac dla sentymentu? Oto jest pytanie.

tez tam bylem
tez tam bylem
11 lat temu

tu sie nie zgodze. sa wszystkie zainteresowane strony, argumenty wszystkich sa jasne i zrozumiale. nie ma pieniactwa radnych co uwazam za duzy plus. bo to co uslyszelismy to byla zenada na najwyzszym poziomie

#2xyz
#2xyz
11 lat temu

Należy dodać, że Pani Emilia Kotnis-Górka dość wcześnie opuściła budynek starostwa, nie wysłuchała głosów uczniów i rodziców do końca, w artykule posługuje się inforamcjami uzyskanymi od władz miasta.

nana
nana
11 lat temu

wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego z średnim stażem to ok 4000 pln …i 18 godz pracy tygodniowo zamiast 40…jest o co walczyć…wykorzystując wszelkie środki

G....t
G....t
11 lat temu

do Czytajacy:
Tak dokładnie tego pana miałem na myśli.

G....t
G....t
11 lat temu

Uczniowie są niestety miedzy młotem a kowadłem, jak nie pójdą na bojkot to ich wychowawcy i pozostali nauczyciele napiętnują. Nauczyciele są pod scianą ( a nie starosta ) bo i wyniki i demografia jest przeciwko nim a o finansach nie będę już pisał.
Do tego wszyscy ci którym trudno zazdrościć sytuacji musieli wysłychać przemówienia wiejskiego głupka. Bardzo przepraszam mieszkańców okolicznych miejscowiości ale okreśłenie wiejski głupek nie dotyczy Państwa tylko aroganckiego przedsiębiorcy.

Czytający
Czytający
11 lat temu

Przykre w tym zdarzeniu są 3 kwestie:
1. teoretycznie brak pracy dla kilku/nastu pedagogów
2. perfidne wykorzystanie uczniów i ich rodziców przez tych
że pedagogów do realizacji swoich egoistycznych celów
3. pasożytnictwo polityczne na zaistniałej sytuacji radnego,
który prędzej wyjedzie z Olkusza z całą rodziną niż odda
bezinteresownie złotówkę. Dzisiaj krzyczy a za 3 lata sam
ukradkiem będzie bezwzględnie zamykał szkoły.[/quote]. Rozumiem ze punkt 3. Dot. P. Piasnego ? Jeżeli tak to chron nas Boże przed zakusami tego Pana ! Biedni ci uczniowie , musieli uczestniczyć w zenujacym spektaklu , patrzeć na cwaniactwo i słuchać tych bredni które ten pan wygłaszał , a jego zachowanie na komisji nadawało sie do obory !

Czytający
Czytający
11 lat temu

[quote name=”Łukasz Czyż”]Jestem ojcem czterolatka. Czy za 12 lat będzie miał się gdzie uczyć w Olkuszu, czy wszystkie szkoły ponadgimnazjalne zostaną zlikwidowane i do szkoły, a pewnie i później do pracy, będzie dojeżdżał do Krakowa? Czy ktoś myśli perspektywicznie, co będzie za 10, 20 lat? Swoją drogą, argumenty argumentami, ale forma, przepływ informacji pomiędzy Starostwem Powiatowym a jednostkami organizacyjnymi chyba leży. To przykre.[/quote]Panie Łukaszu ! Czyś sie Pan z choinki urwał , czytam pana wpisy nie od dzisiaj i nie rozumiem co pan chce powiedzieć , przecież to pana idole te szkoły likwidują , blokują dostęp do służby zdrowia …….

maturzysta
maturzysta
11 lat temu

[quote name=”Mam pomysł”]Jestem ojcem dwudziestokilkulatka. Proponuję obwiesić likwidowane szkoły krzyżami, a wtedy ZOSTANĄ i NIKT ICH NIE RUSZY :lol:[/quote] Na I liceum swoje łapska trzyma biskup więc pierwszego liceum nie zlikwidują :D.

Pani
Pani
11 lat temu

[quote name=”Łukasz Czyż”]Jestem ojcem czterolatka. Czy za 12 lat będzie miał się gdzie uczyć w Olkuszu, czy wszystkie szkoły ponadgimnazjalne zostaną zlikwidowane i do szkoły, a pewnie i później do pracy, będzie dojeżdżał do Krakowa? Czy ktoś myśli perspektywicznie, co będzie za 10, 20 lat? Swoją drogą, argumenty argumentami, ale forma, przepływ informacji pomiędzy Starostwem Powiatowym a jednostkami organizacyjnymi chyba leży. To przykre.[/quote]
Panie, nikt przez 12 lat nie będzie dotował i utrzymywał szkół w oczekiwaniu na pańskiego czterolatka. W dzisiejszych czasach o ilości szkół decyduje ekonomia, inaczej jest tylko w krajach socjalistycznych w tym ma Kubie. Szerokiej drogi :).

Mam pomysł
Mam pomysł
11 lat temu

Jestem ojcem dwudziestokilkulatka. Proponuję obwiesić likwidowane szkoły krzyżami, a wtedy ZOSTANĄ i NIKT ICH NIE RUSZY 😆

G....t
G....t
11 lat temu

Za 12 lat Twój syn będzie już starym koniem i z pewnością nie będzie miał problemu aby dotrzec do najbliższej szkoły. Poza tym w takiej perspektywie dużo może się zmienić ( na lepsze )i być możze nauczycieli nie będzie przybywać ale szkół z pewnoscią o ile poprawi się demografia.
Myślę że dzisiaj można finansować obecny stan tylko jakim kosztem – wg mnie potrzebny jest bilans i ocena całej lokalnej wspólnoty. W kontekście natomiast wystąpienia radnego Piasnego uważam że szkoda wyrzucać kasę na kształcenie populistycznego dziadostwa. Ludzi którzy patrzą krótkowzrocznie i dla własnych korzyści należy eliminować społecznie.

Łukasz Czyż
Łukasz Czyż
11 lat temu

Jestem ojcem czterolatka. Czy za 12 lat będzie miał się gdzie uczyć w Olkuszu, czy wszystkie szkoły ponadgimnazjalne zostaną zlikwidowane i do szkoły, a pewnie i później do pracy, będzie dojeżdżał do Krakowa? Czy ktoś myśli perspektywicznie, co będzie za 10, 20 lat? Swoją drogą, argumenty argumentami, ale forma, przepływ informacji pomiędzy Starostwem Powiatowym a jednostkami organizacyjnymi chyba leży. To przykre.

G....t
G....t
11 lat temu

[quote name=”Ania”]Hm. Ciekawe z której szkoły hasło na transparencie? Czyżby nauczyciele tak uczyli? Więc nie ma sie co dziwic, że wiekszośc ludzi uważa, że im się wszystko należy, ale od siebie to już nic.[/quote]

Przykre w tym zdarzeniu są 3 kwestie:
1. teoretycznie brak pracy dla kilku/nastu pedagogów
2. perfidne wykorzystanie uczniów i ich rodziców przez tych
że pedagogów do realizacji swoich egoistycznych celów
3. pasożytnictwo polityczne na zaistniałej sytuacji radnego,
który prędzej wyjedzie z Olkusza z całą rodziną niż odda
bezinteresownie złotówkę. Dzisiaj krzyczy a za 3 lata sam
ukradkiem będzie bezwzględnie zamykał szkoły.

mieszkaniecolkusza
mieszkaniecolkusza
11 lat temu

Do swojego poprzedniego postu chciałam jeszcze dodać, że wygaszanie szkoły nie może być tłumaczone cięciami kosztów. Nie tylko dlatego, że można połączyć podstawówki i gimnazja na osiedlu młodych. Również dlatego, że koszty mogą być cięte w inny sposób.

Myślę, że gdyby władzom naprawdę zależało na kosztach to na przykład remont rynku nie trwałby tak długo, a płytki nie byłyby wykładane na osiedlu młodych w miejscach, gdzie wcale potrzebne nie są.

Oczywiście zarówno ten jak i poprzedni post to jedynie moje zdanie na ten temat i każdy może mieć inne.

mieszkaniecolkusza
mieszkaniecolkusza
11 lat temu

Każdy wie, że na osiedlu młodych są: dwie podstawówki, dwa gimnazja oraz jedno liceum. W związku z tym nasuwa się pytanie – dlaczego to właśnie liceum powinno zostać zlikwidowane? Czy nie lepiej byłoby zrobić jedną podstawówkę, jedno gimnazjum i zostawić liceum w spokoju?

Poza tym, po obejrzeniu filmiku z tzw. „obrad” nasuwa się stwierdzenie, że być może któryś z budynków, w których obecnie znajdują się szkoły, powinien zostać przeznaczony na inny cel. W takim wypadku władze powinny udzielić odpowiedzi – na jaki? Ludzie bądź media powinny o to głośno zapytać – jeśli szkoła ma zostać zlikwidowana, jaki jest plan na zagospodarowanie budynku? (to samo pytanie dotyczy skałki)

I jeszcze jedno – jeśli szkoła zostanie zlikwidowana wbrew woli mieszkańców osiedla młodych to uważam, że mieszkańcy powinni zastanowić się, co z tym fantem zrobić? Może po prostu przydałoby się zapamiętać pewne twarze i nie dopuścić, by dane osoby były kolejny raz wybierane?

Czytelnik
Czytelnik
11 lat temu

😉 Likwidacie szkół zrobią, pózniej młodziesz nie będzie miało duzego wyboru szkoły do nauki. Skałka jedyna szkoła ( średnia) w okolicy Bukowna. 😥

rodzic1
rodzic1
11 lat temu

Proszę pamiętać, że LO2 to jedna z 3 szkół na Żeromskiego. Jak dodamy gimnazjum i podstawówkę to ponad 650 uczniów. Na naszych oczach próbują rozwalić dobrze funkcjonujace szkoły. Dlaczego ……? Czyż jednak nie chodzi o wyczyszczenie budynku? Pewnie tak ale z tego co widze łątwo im nie będzie. Społeczeństwo się konsoliduje a utzrymanie tych szkół to interes całej południowej części Olkuszu a to ponad 20 tyś. mieszkańców.

gość1
gość1
11 lat temu

Wypowiedzi tutaj przytaczane pokazują brak zrozumienia problemu. Dobrze wiemy, że LO2 to dobra szkoła, jedna z 3 w powiecie która przyjmuje od pewnego pułapu punktowego, czyli np.do I i IV jest 100 a do II 90. Reszta szkół przyjmuje każdego – samo to świadczy o ich poziomie, zresztą dokonywać tak brutalnego zamachu na szkołę z 100% zdawalnością matury to nieporozumienie.

reks
reks
11 lat temu

[quote name=”Mądry”][quote name=”Czytelniczka”]Jestem za likwidacją Liceum nr II bo za duzo mamy liceów w Olkuszu i nie mają klasy tak jak dawniej. Do liceum sżły dzieci inteligentne z bardzo dobrymi ocenami i myslą o studiach. później szły wszystkie chętne bo uczeń nasz pan. I nawet z ocenami wówczas miernymi przyjmowano kogo się dało. Poziom spadł. Dobrze, ze będzie likwidowane. Nie wszyscy musza skończyć liceum. Ale nie podoba mi się pomysł ze Skałka jako ze szkołą gastronomiczną. jest potrzeba kształcić w takim zawodzie i to bedzie wielka strata.[/quote]

No skałka bardzo niski poziom czyli coś dla Ciebie a pewnie jakiekolwiek LO poza Twoim zasięgiem. :)[/quote]
nie mierz kogoś swoją skalą (poniżej podziałki)- wstyd

samantha
samantha
11 lat temu

budzet na ten rok na oswiate jest duzy ,szkoly sie likwiduje alee kase trzeba rozdac

samantha
samantha
11 lat temu

ZS nr2 tez zlikwidowali . pare nauczycieli moze 2 i 2 osoby z obslugi wyladowalo w IILO.Wszyscy znajda prace, bo maja znajomosci

kiedyśxyz
kiedyśxyz
11 lat temu

[quote name=”xyz”]
mój podpis został wykorzystany… nie mogę się tak podpisywąć

Kasiulka59
Kasiulka59
11 lat temu

[quote name=”Maro”]Wszystkiemu winne jest BRAK INFORMACJI!!

Nie jestem stary, ale pamiętam, że mojego rocznika było po 7-8 klas, to jest około 240 dzieciaków!! A teraz całe LO ma 311 uczniów!!!!!!!!!

Dla 311 uczniów trzymać moloch, który pomieściłby 3 szkoły i jeszcze by zostało?? Mamy ogromny niż demograficzny i nie tylko trzeba WYGASZAĆ II LO ale każdą szkołę, która nie spełnia już swoich wymogów.
Na osiedlu młodych są 2 ogromne budynki gdzie praktycznie osiedle strasznie się starzeje i dzieciaków byłoby może na 3/4 jednego z tych budynków. Nie stać nas na grzanie murów i utrzymywanie etatów nauczycieli, którzy nawet nie wyrobią swoich godzin tygodniowo.

Gdyby władze Gminy i Starostwa odpowiednio wcześniej podrapali się po głowie, to już 5-6 lat temu wiedzieliby co ich teraz będzie czekać :-)[/quot
dzieciakow teraz malo a skad wiesz co bedzie za kilka lat?

Maro
Maro
11 lat temu

Wszystkiemu winne jest BRAK INFORMACJI!!

Nie jestem stary, ale pamiętam, że mojego rocznika było po 7-8 klas, to jest około 240 dzieciaków!! A teraz całe LO ma 311 uczniów!!!!!!!!!

Dla 311 uczniów trzymać moloch, który pomieściłby 3 szkoły i jeszcze by zostało?? Mamy ogromny niż demograficzny i nie tylko trzeba WYGASZAĆ II LO ale każdą szkołę, która nie spełnia już swoich wymogów.
Na osiedlu młodych są 2 ogromne budynki gdzie praktycznie osiedle strasznie się starzeje i dzieciaków byłoby może na 3/4 jednego z tych budynków. Nie stać nas na grzanie murów i utrzymywanie etatów nauczycieli, którzy nawet nie wyrobią swoich godzin tygodniowo.

Gdyby władze Gminy i Starostwa odpowiednio wcześniej podrapali się po głowie, to już 5-6 lat temu wiedzieliby co ich teraz będzie czekać 🙂

Ania
Ania
11 lat temu

Hm. Ciekawe z której szkoły hasło na transparencie? Czyżby nauczyciele tak uczyli? Więc nie ma sie co dziwic, że wiekszośc ludzi uważa, że im się wszystko należy, ale od siebie to już nic.

Kasiulka59
Kasiulka59
11 lat temu

Likwidacja szkoły niczego nie załatwi .fak finanse bo ta tym sie opiera nasz świat graja ważną rolę jednak zadaniem RP jest zapewnienie kształcenia młodemu pokoleniu.( dla zainteresowanych polecam Konstytucje) zostanie w mieście pare szkół ok fajnie ? nie bardzo bo jesli jakąś zlikwiduja to uczniów gdzieś przenieść trzeba i tak ze zlikwidowanej szkoły A trzeba bedzie przenosić uczniow do szkoly B klasy beda przepelnione ,na korytarzach tłok i hałas a o prowadzeniu lekcji przy klasie 30 ( przy odrobinie szczescia) lub 40 osobowej jest nie możliwe ( każdy pedagog nauczyciel wie że im mniej uczniow w klasie tym lepiej )do tego zasady indywidualnego podejscia do kazdego ucznia no szanujmy się ale to nie mozliwe przy takiej ilości uczniów. Taka liczba dzieci w klasie nie sprzyja efektownemu nauczaniu co spowoduje ze kazdy młody człowiek wybierze bardziej ciekawe szkoly bez efektow dodatkowych (w/w) pojedzie do innych miast i w ten sposob z czasem upadna inne szkoły .jest sens ?….

postronny
postronny
11 lat temu

po mojemu to do szkół zawodowych nabór powinien byc co 5 lat,Wystarczy spojrzec w Jeżu, same kuchciki , fryzjerzy i sekretarki szukaja pracy, a krawcowej, zduna czy lastrikarza jak na lekarstwo, I gdzie tu sens takiego szkolnictwa ?

Goś
Goś
11 lat temu

To b dobrze,że jest coraz gorzej.Może jak będzie dalej do szkoły to będzie bliżej do rozumu.A ten się przyda przy urnach wyborczych.

realista_
realista_
11 lat temu

można wiedzieć którzy radni jak głosowali wczoraj na komisji?
Krzysztof Dąbrowski
Jerzy Sośnierz
Robert Herzyk
Robert Kozłowski
Barbara Rzońca
Waldemar Smoter
Danek Ziarno

Mlodziez2LO
Mlodziez2LO
11 lat temu

[quote name=”Mlodziez2LO”]Dziękujemy , dziękujemy i POstokroć dziękujemy olkuskiemu Poslowi , zarządowi jednej z partii politycznych na czele z radnym miejskim za bardzo mocny głos w dyskusji , wasza uchwała w/s likwidacji szkół była priorytetową , żadna inna organizacja czy radny tak bardzo nie przysłużył sie do wczorajszej decyzji radnych , dla nas , pozytywnym bohaterem wczorajszej komisji był Łukasz , raz jeszcze dzięki za to co dla nas zrobiłeś . Młodzi zainteresowani[/quote]..

romek
romek
11 lat temu

Co by nie mowić – mamy problem. Szkoły przysparzają Zarządowi Powiatu wiele kłopotów. Biorąc po uwagę tzw. trudności obiektywne trudno nie zauważyć, że aktualni członkowie Zarządu to niezbyt wyedukowane towarzystwo. Może tu leży pies pogrzebany?