pwik

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ma nowego wiceprezesa. Został nim wieloletni pracownik spółki Grzegorz Cebo.

Zmiana w zarządzie spowodowana jest odejściem dotychczasowego wiceprezesa Marka Kajdy na emeryturę. Wyboru jego następcy dokonała Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa. 

Olkuszanin Grzegorz Cebo jest absolwentem Politechniki Krakowskiej. Posiada uprawnienia energetyczne, AKPiA, gazowe w zakresie eksploatacji i dozoru. W olkuskich „Wodociągach” pracuje od 2003 roku, a od 2007 roku na stanowisku Zastępcy Kierownika Wydziału Mechaniczno – Energetycznego. Od 10 lat zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki, w której od 2013 roku pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego.
Grzegorz Cebo, jako pracownik Spółki z czternastoletnim doświadczeniem w branży i ponad dwudziestoletnią praktyką zawodową, dał się poznać jako osoba odpowiedzialna, zaangażowana i kreatywna. Był wielokrotnie powoływany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą do różnorodnych zespołów czy komisji. To profesjonalista nie tylko w obszarze technicznym, ale i organizacyjnym. Odbył liczne szkolenia z zakresu technologii uzdatniania wody i jej bezpieczeństwa – tak nowego wiceprezesa zarządu przedstawia PWiK.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
22 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Młody
Młody
4 lat temu

Egzamin ten miał kiedyś wartość ale obecnie na jego zdawalność wpływ ma polityka! Wyniki podawane są na karteczkach, wręczanych do ręki tylko tym, którzy uczestniczyli w egzaminie. Znacznie dłużej trwa mechaniczna ocena testów niż czas na ich napisanie! Jeśli jakiś polityk napisze na 30% a Komisja da mu wynik, że napisał np. na 90% to jest nie do zweryfikowania! Natomiast uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych, prawnych czy technicznych wymaga wielkiego wysiłku, wiedzy i umiejętności, co trudno wręcz porównywać ze zdaniem jednego egzaminu przed Ministrem Skarbu. Dlatego, zgodnie z przepisami, obie formy są dopuszczalne aby móc być członkiem Rady Nadzorczej.[/quote]

Tylko prawo, tylko ekonomia, tylko technika – taka jednokierunkowa wiedza zawsze wyzwala subiektywne i wypaczone spojrzenie na analizę każdego tematu …

Doświadczony
Doświadczony
4 lat temu

[quote name=”Młody”]Uważam że podstawowym kryterium potwierdzającym wiedzę i kompetencję przyszłego członka Rady Nadzorczej jest posiadanie dyplomu złożenia z wynikiem pozytywnym (trudnego wymagającego wiedzy ekonomicznej oraz znajomości uregulowań prawnych i ich interpretacji) państwowego egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych … i nikt kto takiej udokumentowanej wiedzy nie posiada nie powinien w żadnych radach spółek państwowych, samorządowych, spółdzielni mieszkaniowych … itp zasiadać no chyba że ma tylko, w zamian za wynagrodzenie, pełnić rolę parasola ochronnego dla zarządzających tymi podmiotami …[/quote]
Egzamin ten miał kiedyś wartość ale obecnie na jego zdawalność wpływ ma polityka! Wyniki podawane są na karteczkach, wręczanych do ręki tylko tym, którzy uczestniczyli w egzaminie. Znacznie dłużej trwa mechaniczna ocena testów niż czas na ich napisanie! Jeśli jakiś polityk napisze na 30% a Komisja da mu wynik, że napisał np. na 90% to jest nie do zweryfikowania! Natomiast uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych, prawnych czy technicznych wymaga wielkiego wysiłku, wiedzy i umiejętności, co trudno wręcz porównywać ze zdaniem jednego egzaminu przed Ministrem Skarbu. Dlatego, zgodnie z przepisami, obie formy są dopuszczalne aby móc być członkiem Rady Nadzorczej.

stinek
stinek
4 lat temu

Za informacją Burmistrza: „Pan Piotr Seweryn ma niezbędne uprawnienia Ministra Skarbu Państwa do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Ponadto, Pan Piotr Seweryn ukończył studia wyższe, uzyskując na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej tytuł magistra inżyniera w specjalności Technologia, Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie. Posiada także uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Obecnie realizuje studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości.
Pan Piotr Seweryn obecnie jest zatrudniony w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego na stanowisku Kierownika Wydziału Rozwoju i Współpracy. Wcześniej pracował m.in. jako Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Klucze oraz na stanowisku Samodzielnego Specjalisty Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Był również Członkiem Rad Nadzorczych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu i Agencji Rozwoju Regionu Kluczewskiego Sp. A. w Kluczach.”
Pan Piotr Seweryn został wybrany w otwartym konkursie. I tyle w temacie

Młody
Młody
4 lat temu

Uważam że podstawowym kryterium potwierdzającym wiedzę i kompetencję przyszłego członka Rady Nadzorczej jest posiadanie dyplomu złożenia z wynikiem pozytywnym (trudnego wymagającego wiedzy ekonomicznej oraz znajomości uregulowań prawnych i ich interpretacji) państwowego egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych … i nikt kto takiej udokumentowanej wiedzy nie posiada nie powinien w żadnych radach spółek państwowych, samorządowych, spółdzielni mieszkaniowych … itp zasiadać no chyba że ma tylko, w zamian za wynagrodzenie, pełnić rolę parasola ochronnego dla zarządzających tymi podmiotami …

stinek
stinek
4 lat temu

Za ogłoszeniem Burmistrza: Kandydaci do składu rady nadzorczej powinni spełniać następujące wymagania:
wymagania konieczne:
zdany egzamin na kandydata na członka rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, bądź dokument zwalniający z obowiązku zdawania egzaminu (wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów, doradców inwestycyjnych, stopień naukowy doktora nauk prawnych lub ekonomicznych),
nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach handlowych,
wymagania pożądane:
wykształcenie wyższe magisterskie, w szczególności w zakresie prawa, ekonomii lub związane z działalnością Spółki,
ukończone studia wyższe,
posiadać co najmniej 3-letni staż zawodowy na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą, finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim (dokładny opis),
znajomość branży, w której działa Spółka.

Pytający
Pytający
4 lat temu

Czy członek RN OTBS powinien spełniać wszystkie wymienione w poprzednim komentarzu warunki, czy też wystarczy jeśli spełnia tylko niektóre z nich? Pewnie wystarczy spełniać tylko niektóre, ale p. Solecki spełnia je wszystkie. „Stinek” odnosząc się WYBIÓRCZO do opisu dotyczącego p.Soleckiego i próbując go tym samym ośmieszyć, ewidentnie wypacza sens całości. Dopiero odnosząc się łącznie do spełniania przez daną osobę wszystkich kryteriów merytorycznych, jej doświadczenia i wykształcenia, można obiektywnie tą osobę oceniać. No ale przecież nie o obiektywizm w tych komentarzach chodziło – „życzliwych” nigdy nie brakowało…a anonimowość (do czasu) sprzyja hejterom. Miłego dnia wszystkim życzę 🙂

Pytający
Pytający
4 lat temu

1) Czy członek Rady Nadzorczej (RN) powinien mieć wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu? 2) Czy członek RN powinien mieć wyższe wykształcenie ekonomiczne? Zadaniem RN jest przede wszystkim ocena sprawozdań finansowych spółki oraz ocena wniosków Zarządu dot. podziału zysków lub pokrycia straty. 3) Czy lepiej jeśli członek RN T. Budownictwa S. posiada też przygotowanie edukacyjne – budowlane, czy też lepiej jeśli nie miał żadnej styczności z „budowlanką”? 4) Czy członek jakiejkolwiek RN w Olkuszu powinien być olkuszaninem czy lepiej jeśli byłby spoza miasta, gdzie spółka działa? 5) Czy członek RN spółki gminnej powinien mieć doświadczenie zawodowe w samorządzie? 6) Czy członek RN powinien być apolityczny?

stinek
stinek
4 lat temu

[quote name=”żabcia”]Ty masz jakieś kompleksy stinek… [/quote] Czyli do jakiejś Rady Nadzorczej sie nadaję!

żabcia
żabcia
4 lat temu

[quote name=”stinek”][quote name=”XYZ123″]Pan Solecki został członkiem RN OTBS ponieważ ma ku temu odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje. kończył też olkuskie Technikum Budowlane. [/quote] Jak setki innych olkuszan.

[quote]Jest olkuszaniem[/quote] Jak 40 tysięcy innych obywateli.
[quote] i Zna równieŻ sytuację OTBS.[/quote] Niby skąd? Bo przejeżdżał koło jednego z bloków?[/quote]
Ty masz jakieś kompleksy stinek… Ucz się, ucz to może się ich pozbędziesz.

theon
theon
4 lat temu

[quote name=”Gizmo”]Frekwencja w wyborach znikoma była.A teraz wszyscy mają coś do powiedzenia.A trzeba było jeden z drugim iść na wybory!!!Nie byłeś?Nie komentuj![/quote]
– a jaki to niby był wybór ? Ten drugi ? A może ten trzeci ???? Jak się trafi kandydat który obieca pogonić 2 osoby z każdego pokoju a reszcie każe co dzień rano czytać na głos art 50 ustawy samorządowej to pójdę i na niego zagłosuję 🙂

stinek
stinek
4 lat temu

[quote name=”XYZ123″]Pan Solecki został członkiem RN OTBS ponieważ ma ku temu odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje. kończył też olkuskie Technikum Budowlane. [/quote] Jak setki innych olkuszan.

[quote]Jest olkuszaniem[/quote] Jak 40 tysięcy innych obywateli.
[quote] i Zna równieŻ sytuację OTBS.[/quote] Niby skąd? Bo przejeżdżał koło jednego z bloków?

theon
theon
4 lat temu

[quote name=”Kotek”]A jakie kwalifikacje i doświadczenie trzeba mieć zeby zostać burmistrzem czy starostą?[/quote]
– to proste pytanie , kwalifikacji nie trzeba żadnych , a doświadczenie jest potrzebne zwłaszcza w manipulowaniu tak ludźmi jak i faktami. No i burmistrz ma gorzej bo parę tysięcy ludzi musi zmanipulować, staroście wystarczy kilkunastu i to takich nie całkiem świeżych 🙂

Fan Handballu
Fan Handballu
4 lat temu

[quote name=”XYZ123″]Pan Solecki został członkiem RN OTBS ponieważ ma ku temu odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje. Ma ogromne doświadczenie – 20 lat pracy w administracji publicznej (również w Wydziale Architektury Urzędu Miasta i Gminy Olkusz), w tym kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu w samorządzie terytorialnym. Od 10 lat jest dyrektorem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (samorządowej jednostki budżetowej) i kieruje ponad 200 – osobowym zespołem ludzkim oraz jest odpowiedzialny za fundusze UE. Z wykształcenia jest doktorem nauk ekonomicznych, kończył też olkuskie Technikum Budowlane. Jest fachowcem w swojej dziedzinie i jest bezpartyjny. Jest olkuszaniem i Zna równieŻ sytuację OTBS.[/quote]

I nie jest z Dobrej Zmiany bo ta pojęcia nie ma. Ale co tam Kmicic po Politologi w komunikacji a potem KRUS 😳

Gizmo
Gizmo
4 lat temu

Frekwencja w wyborach znikoma była.A teraz wszyscy mają coś do powiedzenia.A trzeba było jeden z drugim iść na wybory!!!Nie byłeś?Nie komentuj!

Fala ma
Fala ma
4 lat temu

[quote name=”Kotek”]A jakie kwalifikacje i doświadczenie trzeba mieć zeby zostać burmistrzem czy starostą?[/quote]
Żeby zostać burmistrzem to trzeba przekonać wyborców przy urnach. W minionych wyborach trzeba było mieć ponad 7500 głosów. Problem ze starostą – trzeba handlować w radzie powiatu. Tutaj nawet wybrać też nie chcieli. Ale co tam: sprzedam stanowisko wicestsrosty za poparcie. Jak to było? „dla dobra powiatu”…

Kotek
Kotek
4 lat temu

A jakie kwalifikacje i doświadczenie trzeba mieć zeby zostać burmistrzem czy starostą?

theon
theon
4 lat temu

20 lat w administracji to rekomendacja na menadżera ? Kpina chyba ? 😉

olkuszanka6
olkuszanka6
4 lat temu

A przede wszystkim obywatel G.C. zawsze wie jak przypodobać się swoim szefom i ich szefom:) Taka natura

Grubo
Grubo
4 lat temu

A jak to jest że pan Cebo, nowy wiceprezes a poprzednio zastępca kierownika (!) będzie zarabiał teraz jako zastępca, miesięcznie 13 250 zł!?
To chyba grubo jjak na olkuskie warunki, prawda?

XYZ123
XYZ123
4 lat temu

Pan Solecki został członkiem RN OTBS ponieważ ma ku temu odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje. Ma ogromne doświadczenie – 20 lat pracy w administracji publicznej (również w Wydziale Architektury Urzędu Miasta i Gminy Olkusz), w tym kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu w samorządzie terytorialnym. Od 10 lat jest dyrektorem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (samorządowej jednostki budżetowej) i kieruje ponad 200 – osobowym zespołem ludzkim oraz jest odpowiedzialny za fundusze UE. Z wykształcenia jest doktorem nauk ekonomicznych, kończył też olkuskie Technikum Budowlane. Jest fachowcem w swojej dziedzinie i jest bezpartyjny. Jest olkuszaniem i Zna równieŻ sytuację OTBS.

stinek
stinek
4 lat temu

No i tutaj sa przedstawione jakies kwalifikacje Pana Cebo. A nadal nie wiemy czemu Pan Solecki został członkiem RN OTBS!

Darek5
Darek5
4 lat temu

Jak sama nazwa mówi, przedsiębiorstwo wójków i koleżków