Olkusz

– Autobusowych kursów ze Słowików do centrum i w stronę osiedla Młodych jest zdecydowanie za mało. Dlaczego jesteśmy gorzej traktowani niż mieszkańcy innych osiedli? – pytają niektórzy mieszkańcy olkuskiego osiedla Słowiki. Co na to Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu?

Za mało kursów

Zarząd Osiedla Słowiki niedawno kolejny raz zwrócił się z prośbą do ZKG o wydłużenie trasy autobusu SŁ do gazowni – pętla na ul. Jasnej, wydłużenie liczby połączeń po południu co najmniej do godz. 21:00 oraz dodanie kolejnych połączeń w sobotę i w niedzielę (co najmniej trzy do południa i trzy po południu).

– Nie chcemy czuć się gorzej traktowani jak pozostali mieszkańcy Olkusza. Z każdego innego Osiedla (Pakuska czy osiedle Młodych) mieszkańcy są w stanie „wydostać się”/przemieści co 30 min. Nasze osiedla (Słowiki i Skalskie) są odcięte od reszty miasta zwłaszcza w weekendy – czytamy w piśmie zarządu osiedla Słowiki.

– Nadal podtrzymujemy swoje stanowisko – pragniemy aby mieszkańcy osiedla Słowiki i osiedle Skalskie mieli taką samą możliwość transportu ze swojego osiedla do Centrum co mieszkańcy z innych osiedli -mówi Maria Beszterdo, przewodnicząca zarządu osiedla Słowiki.

W kwestii niewystarczającej liczby kursów linii SŁ (w kierunku osiedla Młodych i odwrotnie) jeszcze na grudniowej sesji interweniował radny powiatowy Michał Mrówka, składając wniosek, aby zarząd powiatu zainterweniował w tej sprawie w ZKG. Stosowane pismo do Związku skierowała więc wicestarosta Paulina Polak. – W ostatnim czasie został przeniesiony plac targowy z ul. Sławkowskiej na Al. 100 – lecia, co spowodowało zwiększenie potrzeb przewozowych mieszkańców osiedla Słowiki dojeżdżających do szpitala, ZUS – u, jak również na zakupy – czytamy w piśmie. Jaka jest odpowiedź?

Co wykazała analiza?

ZKG twierdzi, że ciągle analizuje natężenie ruchu pasażerskiego na poszczególnych liniach. Jak wypadły wyniki linii SŁ? Oto istniejące kursy – 06:25; 07:28; 08:25; 09:50; 11:30 w kierunku osiedla Młodych oraz 07:02; 08:00; 09:26; 11:04; 12:05 w kierunku osiedla Słowiki. – Zainteresowanie nimi na przestrzeni minionych dwóch lat jest znikome. Są to wyniki na poziomie pojedynczych pasażerów, a nierzadko kursy puste. Największe napełnienie odnotowano w dniu 3 września 2021 roku na poziomie pięciu pasażerów – informuje w odpowiedzi na pismo wicestarosty Pauliny Polak szef ZKG Tadeusz Chwast.

Impuls do rozmów

Tak pismo wicestarosty Polak określił przewodniczący Chwast – ”impuls do zainicjowania konstruktywnych rozmów dotyczących współodpowiedzialności Powiatu Olkuskiego za organizację transportu zbiorowego na terenie Gmin: Olkusz, Bolesław, Bukowno i Klucze, zwłaszcza w zakresie realizacji kursów międzygminnych”.

– Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym jednym z zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, do których realizacji zobowiązano w ustawie samorządy powiatowe, jest wykonywanie obowiązków z zakresu transportu zbiorowego. Roczna praca przewozowa, realizowana w charakterze użyteczności publicznej w ramach Związku, przekracza 2,5 mln wozokilometrów. W roku 2022 Gminy – członkowie Związku – na realizację przewozów w komunikacji publicznej przekażą wpłaty w wysokości ponad 12 mln złotych, z czego 7 mln złotych pokryje Gmina Olkusz. Istotna część tych wpłat pokrywa koszty realizacji powiatowych przewozów pasażerskich. Gmina Olkusz pokrywa te koszty w 75%, a pozostałe gminy w 25%. Dostosowanie taboru autobusowego do nowych standardów jakościowych, trwająca pandemia i wynikające z niej ograniczenia w przemieszczaniu się – w tym dzieci i młodzieży objętych zdalnym nauczaniem – w połączeniu z lawinowo rosnącą inflacją, skutkują koniecznością dotowania komunikacji przez członków Związku na coraz wyższym poziomie. Powiat Olkuski nie ponosi kosztów, związanych z realizacją połączeń o charakterze ponadgminnym. Z gęstej sieci linii komunikacyjnych łączących stolicę Powiatu Olkuskiego z Gminami: Bolesław, Bukowno i Klucze korzystają natomiast dzieci i młodzież w ramach dojazdów do szkół średnich oraz pozostali mieszkańcy, dojeżdżający do wielu ważnych instytucji zlokalizowanych w Olkuszu, w tym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, szpitala i pozostałych placówek leczniczych – pisze Tadeusz Chwast.

Bez opłat za przystanki?

Szef ZKG stoi na stanowisku, że Powiat Olkuski zwiększa koszty funkcjonowania komunikacji poprzez pobieranie od każdego przewoźnika wysokich opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drogach powiatowych. A gminy na przykład z takich opłat zrezygnowały.

-Zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Gminy – członków Związku – pozwoliłoby zainwestować oszczędzone pieniądze w realizację dodatkowych kursów na liniach faktycznie obciążonych ruchem pasażerskim. Dlatego Zarząd Związku wnioskuje o zniesienie przez Powiat Olkuski opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych w ciągu dróg powiatowych oraz rozważenie propozycji współfinansowania przewozów na odcinkach międzygminnych. Zgadzamy się, że komunikacja publiczna jest bardzo ważnym czynnikiem umożliwiającym swobodną aktywność mieszkańców w wymiarze społecznym, edukacyjnym i gospodarczym. Biorąc ten fakt pod uwagę Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu wyraża nadzieję, że Powiat Olkuski zadeklaruje chęć współpracy przy organizacji publicznego transportu zbiorowego – podsumowuje swoją odpowiedź Tadeusz Chwast.

Do tematu na pewno wrócimy. A jak Wy oceniacie miejską komunikację?

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze