Zarząd ZGH „Bolesław” podjął ostateczną decyzję o zamknięciu kopalni „Olkusz-Pomorzany”. Wydobycie na terenie zakładu potrwa jeszcze do końca bieżącego roku. Następnie rozpocznie się proces likwidacji. Koszty tej operacji oszacowano na 140 mln zł.

W dniu 29 kwietnia  2020 r. Zarząd ZGH „Bolesław” podjął uchwałę o zakończeniu wydobycia rud cynkowo-ołowiowych z kopalni „Olkusz-Pomorzany”. Z dniem 31 grudnia 2020 r. Spółka złoży do organu nadzorczego stosowne oświadczenie o zrzeczeniu się posiadanych koncesji. Od tego momentu wydobycie dopuszczalne będzie tylko w związku z prowadzeniem działań mających na celu likwidację kopalni. Koszty tego przedsięwzięcia oszacowano na 140 mln zł.

Kopalnia prowadziła eksploatację w ramach trzech złóż: „Pomorzany”, „Olkusz” oraz „Klucze I”. Przez wiele lat na terenie kopalni „Olkusz-Pomorzany” wydobywano ponad 2,6 mln ton surowca rocznie o zawartości procentowej cynku powyżej 4 % i powyżej 1,7 % ołowiu. Jak informują władze Spółki, od kilku lat wartości te systematycznie spadały. Zarząd, podejmując decyzję o zakończeniu działowości obiektu,  wziął pod uwagę ilość, jakość i rozlokowanie na poszczególnych oddziałach wydobywczych pozostałych do dyspozycji zasobów. W analizie uwzględniono również doświadczenia zdobyte podczas likwidowania kopalń „Bolesław” i  „Olkusz”, będących wcześniej w strukturach ZGH „Bolesław”.

– W praktyce górniczej rzadko zdarza się sytuacja, aby zamknięcie kopalni maiałozwiązek ze sczerpaniaem złoża. Najczęściej kopalnie zamykane są z powodów ekonomicznych, gdy ich produkcja jest nieopłacalna. ZGH udało się w trakcie działalności w latach 1954-2020 wyeksploatować łącznie z kopalń „Bolesław”, „Olkusz” i „Olkusz – Pomorzany” ponad 130 mln ton rudy, zamykając w tym czasie kopalnie „Bolesław” i „Olkusz” z powodu sczerpania złóż. Również złoża Kopalni „Olkusz-Pomorzany” zostały w praktyce wyeksploatowane do końca. Dzięki korzystnej sytuacji rynkowej w latach 2015-2019 udało się utrzymać działalność górniczą mimo wymuszonego ograniczenia wydobycia ilościowo z 2,6 mln do 1,5 mln ton na rok, oraz przy spadku zawartości cynku i ołowiu w rudzie z ponad 6% do niewiele ponad 3 % – czytamy w komunikacie wydanym przez przedsiębiorstwo.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji oszacowano także ewentualną opłacalność utrzymania eksploatacji złóż po 2020 roku w kontekście wysokości kosztów produkcji. Analizowano możliwość zakończenia wydobycia w końcu roku 2021. Radykalne zmiany na rynku w okresie grudzień 2019 – kwiecień 2020 spowodowane wybuchem pandemii koronawirusa wpłynęły jednak na spadki cen metali, przyspieszając tym samym decyzję o zakończeniu wydobycia.

– Ceny cynku w grudniu 2019 roku były na poziomie 2350 dolarów za tonę. W I kwartale 2020 roku cena cynku spadła poniżej poziomu 1900 dolarów za tonę. W związku z wpływem pandemii na globalną sytuację gospodarczą prognozy nie są optymistyczne. Prowadzenie działalności górniczej w obecnych warunkach jest nieopłacalne. Zamknięcie kopalni nie wpłynie negatywnie na kontynuację działalności Spółki – tłumaczą przedstawiciele Zarządu.

Tegoroczny termin zakończenia przez ZGH Bolesław działalności górniczej jest zgodny z planami opublikowanymi w 2016 roku. Władze przedsiębiorstwa zapewniają, że mają na uwadze negatywne skutki społeczne likwidacji Kopalni „Olkusz-Pomorzany”. Zarząd Zakładów Górniczo-Hutniczych deklaruje, że podejmie działania mające na celu ich załagodzenie. Jak będą one wyglądać w praktyce? – To pokaże czas.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze