Stary rok zakończył się parę dni temu i weszliśmy w nowy, tj. 2013 rok, z nowymi –  a zarazem starymi problemami na rynku pracy. Jednym z nich jest bezrobocie dotykające mieszkańców powiatu olkuskiego. Czy w nowym roku możemy spodziewać się w tej kwestii pozytywnych zmian? Jak wyglądała sytuacja na naszym lokalnym rynku pracy w roku 2012 ? Na te i inne pytania postara się odpowiedzieć zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu Barbara Adamuszek, z którą rozmawia Dawid Konieczny.              

Dawid Konieczny: Jak przedstawia się sytuacja bezrobocia w naszym regionie?
Barbara Adamuszek: Dane na koniec listopada 2012 roku wyraźnie pokazują, iż w olkuskim Urzędzie Pracy jest aktualnie zarejestrowanych ponad 7300 osób bezrobotnych. Na dzień 30 listopada sytuacja wygląda następująco: w gminie Olkusz liczba bezrobotnych wyniosła 3 511 osób, w gminie Wolbrom – 1 366, w gminie Klucze – 1 102, w gminie Bukowno – 617, w gminie Bolesław – 460 i w gminie Trzyciąż – 343 osoby. Zaznaczyć muszę jednak, że gmina Olkusz spośród wszystkich gmin w naszym powiecie jest oczywiście największa i automatycznie przekłada się to na liczbę osób bezrobotnych z tej gminy.

DK: W jaki sposób Urząd Pracy w Olkuszu próbuje uaktywnić osoby bezrobotne?
BA: Przede wszystkim osoba, która przychodzi do Urzędu Pracy musi być zdolna i gotowa do podjęcia pracy. Powinna stawić się na każde nasze wezwanie, powinna odpowiedzieć na każdą ofertę pracy, którą jej proponujemy lub też stawić się na spotkanie z doradcą zawodowym. Jeżeli natomiast bezrobotny odmawia współpracy z naszym Urzędem, to wówczas pierwsza odmowa powoduje wyłączenie z ewidencji bezrobotnych na dłuższy czas. Wiele osób korzysta z form aktywizacji na rynku pracy. Organizujemy szkolenia, z których na dzień 30 listopada 2012 roku, skorzystało 245 osób, oraz staże ( skorzystało 521 osób). Ponadto 132 osoby uruchomiły działalność gospodarczą, korzystając z naszych dotacji. Są jeszcze inne formy aktywizacji na rynku pracy, jak np. prace interwencyjne i roboty publiczne. W tych ostatnich przypadkach z naszej pomocy skorzystało odpowiednio 84 i 12 osób. Z powodu zmian ustawowych zmniejszyło się zapotrzebowanie na tzw. przygotowanie zawodowe. Otóż w roku 2006 z tej formy aktywności na rynku pracy skorzystały 263 osoby a dla porównania w 2012 roku nie skorzystał już nikt! Podyktowane jest to jednak tym, że od 2009 roku zupełnie zmienił się sposób kierowania osób na kursy przygotowania zawodowego. Kiedyś wyglądało to tak, że na staże kierowaliśmy osoby do 25. roku życia, lub do 27. roku życia jeżeli ukończyły studia, a na tzw. przygotowanie zawodowe wysyłane były osoby między innymi długotrwale bezrobotne lub osoby powyżej 50. roku życia. W chwili obecnej na staże mogą się udać osoby właśnie z tej ostatniej grupy. Dodatkowo sposób kierowania bezrobotnych stał się nieco skomplikowany i niewiele osób w związku z tym chce z takiej formy przygotowania zawodowego skorzystać.

DK: Jakie formy aktywności na rynku pracy pomagają osobom bezrobotnym podnieść w krótkim czasie kwalifikacje zawodowe?
BA: Niewątpliwie szkolenia dla nich są bardzo dobrą formą aktywizacji, jeśli chodzi o ich szybkie reagowanie na zmiany na rynku pracy dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje lub też mają już je, niestety, zdezaktualizowane. Muszę podkreślić, że po szkoleniach musimy mieć jednak natychmiastowe efekty tych działań w postaci zatrudnienia bezrobotnego przez pracodawcę. Jeżeli realizujemy szkolenie indywidualne, to osoba, która się do nas zgłosi z takim wnioskiem, powinna  potwierdzić pisemnie, że po zakończonym szkoleniu zostanie zatrudniona przez podanego pracodawcę. Wiadomo, że jeśli zgłoszą się do nas dwie osoby, z których jedna posiada takie zapewnienie, a druga go nie posiada, wówczas na pewno na szkolenie przyjmiemy osobę z formą gwarancji pracy.

DK: W jakim zawodzie można obecnie stosunkowo najłatwiej znaleźć zatrudnienie? Czy istnieją takie oferty w ramach konkretnego zawodu, które wpływają w dużej liczbie do Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu?
BA: Myślę, że jest to zawód kierowcy, przy czym nie wystarczy posiadać prawa jazdy kategorii B. Poszukiwani są przede wszystkim kierowcy z uprawnieniami z kategorii  C + C+E . Sporo jest ofert na stanowisko sprzedawcy i dla tzw. zawodów technicznych, tj. spawacz, tokarz, obróbka skrawaniem ( CNC ). Zdecydowanie ułatwia podjęcie pracy znajomość języków obcych np. w systemie EURES, czyli Europejskie Służby Zatrudnienia, które proponują zatrudnienie np. w krajach Unii Europejskiej.            

DK: Proszę spróbować odpowiedzieć, dlaczego sytuacja na naszym rynku pracy jest tak trudna?         
BA: Przede wszystkim dotyka nas kryzys ekonomiczny. Dodatkowo zauważalny jest brak nowych ofert dla kolejnych inwestorów w naszej gminie. W Olkuszu nie istnieje tzw. strefa ekonomiczna. Mała strefa ekonomiczna jest otwarta w Bukownie i Wolbromiu, ale jest to niewątpliwie za mało. Trzeba sobie zdać sprawę, że jeśli w regionie nie będą się rozwijały nowe firmy, to automatycznie do naszego Urzędu Pracy także nie będą wpływały nowe oferty pracy. Pracodawcy w tym trudnym czasie obawiają się nowych wyzwań i ryzyka oraz podkreślają, że ponoszą za wysokie koszty zatrudnienia. Wszystkie te problemy wiążą się także z niedostatecznym poziomem kształcenia w stosunku do wymogów rynku pracy. Niestety obawiam się, że stopa bezrobocia na koniec 2013 roku może się jeszcze podnieść.        

DK: Jakie nowe plany działania przewiduje Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu w roku 2013?
BA: Już w najbliższych dniach, tj. 10 stycznia, w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu będziemy podpisywać umowę partnerską dotyczącą współpracy w zakresie kształcenia. Będzie to umowa zawarta pomiędzy naszą dyrekcją a dyrekcją ZS nr 1. Między 21 a 25 stycznia w Małopolsce będą organizowane działania z zakresu rynku pracy, związane z „Tygodniem Małopolskich Urzędów Pracy”, promujące prace publiczne, a ma to służyć interesowi maksymalnej ilości bezrobotnych. W dniu 22 stycznia przewidujemy tzw. „Dzień otwarty” w naszym Urzędzie. Będzie on polegał na tym, że pracownicy Urzędu Pracy będą do dyspozycji zainteresowanych osób i będą udzielali szczegółowych informacji dotyczących możliwości zatrudnienia oraz wszystkich innych, które są im potrzebne. W dniu 10 kwietnia na hali sportowej MOSiR planujemy zorganizowanie „Powiatowych Targów Pracy”. Jest to niewątpliwie bardzo dobra forma spotkania z przyszłymi pracodawcami, z którymi można porozmawiać osobiście i zapoznać się z preferowanym przez nich i przez nas programem działań. Pozostałe informacje dotyczące naszego planu działań w 2013 roku dostępne są na naszej stronie internetowej: www.pup-olkusz.pl
DK: Dziękuję za rozmowę.
BA: Dziękuję.

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze