Przedsiębiorcy prowadzący działalność w miejskich nieruchomościach w Bukownie, którzy w wyniku pandemii musieli zamknąć swoje firmy lub też znacznie zmniejszyły się ich dochody, mogą liczyć na pomoc miasta. Chodzi o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności czynszowych. Taką decyzję podjęli miejscy radni. To pierwsza tego typu uchwała w powiecie olkuskim.

Kto może wnioskować o pomoc? Przedsiębiorcy, których płynność finansowa z powodu pandemii uległa pogorszeniu. W zależności od ich sytuacji, mogą ubiegać się o umorzenie czynszu lub tez jego odroczenie i rozłożenie na raty.

Umorzenie należności w całości lub części dotyczy przedsiębiorców, którzy w związku z pandemią, w wyniku ogłoszonych zakazów i nakazów musieli zamknąć swoje firmy. Chcący skorzystać z takiej formy wsparcia muszą złożyć stosowne wnioski oraz  zaświadczenia o wartości już otrzymanej pomocy publicznej.

Z kolei dla właścicieli firm notujących spadki obrotów przewidziano odroczenie czynszowych należności lub rozłożenie ich na raty, nie później niż do 31 grudnia 2020 roku. W tym przypadku poza wnioskiem o udzielenie pomocy konieczne jest również złożenie oświadczenia potwierdzającego utratę płynności finansowej, czyli spadek sprzedaży towarów lub usług:

-nie mniej niż o 15  proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego,

-lub nie mniej niż o 25 proc. obliczony jako stosunek łącznych obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego przypadającego po 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca.

Formularze dostępne będą na stronie umbukowno.pl. Uchwała podjęta na wtorkowej sesji wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i obowiązuje w okresie stanu epidemii oraz w okresie 30 dni następujących po jej odwołaniu.

Wnioski z załącznikami będzie można składać: drogą pocztową, drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub na adres sekretariat@umbukowno.pl; poprzez pozostawienie wniosku w skrzynce na korespondencję umieszczoną przy drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Bukownie (w przypadku zniesienia stanu epidemii COVID-19 w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Bukownie).

Fot.pixabay.com

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments