Powiat olkuski, gmina Olkusz i Gmina Wolbrom  – te samorządy otrzymały dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych na remonty lokalnych traktów.

Łączna kwota na remonty małopolskich dróg wynosi 202,5 mln złotych. Z kwoty tej 102,6 mln złotych przeznaczono na  42 powiatowe inwestycje, a 99,9 mln złotych na 128 gminnych projektów. – To kolejne wysokie kwoty dofinansowania dla Małopolski. Mimo przeciwności losu nie zaprzestajemy działań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W 2020 roku gminy i powiaty z naszego województwa otrzymają ponad 200 milionów złotych na realizację 170 zadań. Poprawa stanu dróg lokalnych to szansa na utrzymanie miejsc pracy w wielu firmach. W ten sposób napędzamy gospodarkę, co jest teraz szczególnie ważne – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

6 057 768,89 złotych – to kwota dotacji dla powiatu olkuskiego. Inwestycja o całkowitej wartości 12 115 536,89 złotych będzie realizowana w gminie Klucze. -Powiat olkuski otrzymał 50 proc. dofinansowania w kwocie ponad 6 milionów złotych na długo wyczekiwaną przebudowę drogi powiatowej w miejscowościach Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Górny. Zarząd Powiatu w Olkuszu dziękuje ministrowi i posłowi ziemi olkuskiej Panu Jackowi Osuchowi za wsparcie i pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Za przychylność i przekazanie promesy dziękujemy ministrowi infrastruktury Panu Andrzejowi Adamczykowi oraz wojewodzie małopolskiemu Panu Piotrowi Ćwikowi. Ogłosiliśmy przetarg na te inwestycję i czekamy na jego rozstrzygnięcie początkiem maja. Niezwykle ważna jest dla nas również współpraca z gminą Klucze w kontekście możliwości realizacji tego przedsięwzięcia. W imieniu Zarządu Powiatu chciałbym złożyć podziękowania dla wójta Gminy Klucze Pana Norberta Bienia za pisemną deklarację finansowania 60 proc. udziału po stronie samorządowej. To pokazuje jak ważne jest w pracy samorządowej wzajemne zrozumienie i partnerskie podejście – komentuje starosta Bogumił Sobczyk.

Zadowolenia z dużej drogowej inwestycji nie kryje włodarz Klucz. W ramach inwestycji zostanie m. in. przebudowane 5,2 km drogi oraz powstanie ponad 2 km chodnika. – Chciałbym przypomnieć, że dokumentacja na przebudowę tej drogi była wykonana w 2012 roku, chce się rzec – doczekaliśmy się. Trzeba było mieć nie tylko dużo wiary, że się uda, ale również konsekwentnie zabiegać o realizację tego zadania. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia Starosty Pana Bogumiła Sobczyka, który po negocjacjach, gdzie Gmina Klucze zadeklarowała pokrycie kosztów zadania w wysokości 60 proc. wkładu samorządów, przekonał Zarząd Powiatu i Radę o potrzebie złożenia wniosku w ramach FDS. Podziękowania dla Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka  i Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika za wsparcie i odważne decyzje o dofinansowaniu tak wielu zadań w tym bardzo trudnym okresie dla gospodarki. Podziękowania kieruję również do posła Jacka Osucha, powiatowych radnych: Marty Dziury, Krzysztofa Dąbrowskiego, Kamila Wołka i Piotra Gamrata oraz dyrektora Zarządu Drogowego Pawła Pacunia. Po otwarciu ofert uzgodnimy z powiatem szczegóły finansowania i sposób realizacji zadania. Uzgodnienia przedstawimy do akceptacji Radzie Powiatu i Radzie Gminy – mówi wójt gminy Klucze Norbert Bień.

Z Funduszu Dróg Samorządowych wsparcie otrzymała także gmina Olkusz. Wyremontowany zostanie odcinek ul. Nullo (od ul. Kościuszki do ul. Bylicy). W zakres prac wchodzi kompleksowa przebudowa konstrukcji jezdni oraz chodników, budowa brakującego odcinka kanalizacji deszczowej, przebudowa chodników, wyznaczenie nowych oraz usystematyzowanie istniejących miejsc parkingowych. Na zadanie o wartości 1 516 298,19 złotych gmina uzyskała 758 149,00 złotych dotacji. Z kolei na remont ul. Słowackiego dofinansowanie wynosi 1 071 662,00 złotych, a całkowita wartość inwestycji to 2 143 325,08 złotych. Jak informuje magistrat, tutaj zaplanowano kompleksową przebudowę jezdni, chodników, miejsc postojowych; dobudowę brakującej kanalizacji burzowej  i budowę linii oświetleniowej. W wyniku przebudowy drogi zostanie ujednolicona szerokość jezdni i wynosić będzie 5,5 m za wyjątkiem odcinka z ostrymi zakrętami, gdzie dodatkowo zostanie wykonane poszerzenie i przechyłka poprzeczna jezdni w celu zmniejszenia siły odśrodkowej działającej na kierowców.

Gmina Wolbrom  pozyskała 4 839 011,00 złotych na drogową inwestycję w Zabagniu.

Przypomnijmy, że środki z Funduszu Dróg Samorządowych są przeznaczone na budowę czy remont gminnych i powiatowych traktów oraz dróg wewnętrznych (które po uzyskaniu właściwych parametrów technicznych będzie można zaliczyć do odpowiedniej kategorii dróg publicznych), a także przebudowę lub remont mostu usytuowanego w ciągu drogi powiatowej lub gminnej. FDS będzie finansował inwestycje na drogach samorządowych, które zostały jednocześnie zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym. Zadania realizowane w ramach FDS powinny przyczynić się m. in. do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienia spójności sieci dróg publicznych, podnoszenia standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych, zwiększenia dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Fot. Starostwo Powiatowe w Olkuszu

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze